Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Dyled Eglwys Loegr i Gymdeitfias…

News
Cite
Share

Dyled Eglwys Loegr i Gymdeitfias y Beibiau. YN ddiddadl, saif Eglwys Loegr yn uchaf yn llechres y Cyfundebau crefyddol a wnaeth gymaint tuag at Efengyleiddio'r byd. Nid y lleiaf fu yn ei gwasanaeth i Gymru pan gyf- lwynodd, trwy'r Esgob Morgan ac eraill, y Beibl yn gyfan yn y Gymraeg yn 1588. Diddorol iawn yw hanes y modd y daeth dysgedigion Cymru at ei gilydd i gyfieithu a diwygio'r Ysgrythyrau i iaith eu cydwladwyr, ond nid a hynny y mae a fynnom ar hyn o bryd. Hanes yr Eglwys ym mhob gwlad lle'r a ei harwyr yw ceisio dwyn yr un rhodd amhrisiadwy o fewn cyrraedd pob dyn. Pwy all fyth anghofio enwau fel Martyn, Pilking- ton, Mackay, Crowther, Steere, French ac eraill, a gyfoethogodd anialdiroedd y byd ag aur pur gwirionedd Duw ? Perthynai i'r Eglwys hefyd Gymdeithas a fu-ac y sydd heddyw—o wasanaeth mawr iawn i'r gwron- iaid hyn ac i'w dilynwyr, sef y S.P.C.K., neu Gymdeithas Hyrwyddo Gwybodaeth Grist- ionogol. Yn gwbl naturiol, pan sefydlwyd Cymdeithas y Beiblau, ofnai llawer o Eglwys- wyr a chyfeillion y Gymdeithas uchod y byddai cydymgais niweidiol. Parodd hyn i rai wrthod eu cefnogaeth i Gymdeithas y Beiblau, ac hyd yn oed heddyw fe geir amryw ar hyd a lied y wlad yn credu mai eu dylet- swydd yw cefnogi'r S.P.C.K. yn hytrach na Chymdeithas y Beibiau. Ond nid cyd- ymgeiswyr yw'r ddwy Gymdeithas, ond cyd- weithwyr. Gwna'r naill ddiffyg y llall i fyny trwy gyflenwi amrhenion yr Eglwys am len- yddiaeth amryfal. Yn ymarferol dosraniad doeth ar lafur yw. Cyhoedda'r S.P.C.K. y Llyfr Gweddi a llenyddiaeth arall mewn am- ryw ieithoedd yn ychwanegol at nifer fach o gyfieithiadau o'r Beibl, tra na chyhoedda Cymdeithas y Beiblau ddim arall ond y Beibl a gyhoeddodd eisys mewn tros bum cant o ieithoedd. Trwy ganolbwyntio ei hegnion ar gynhyrchu Gair Duw yn y gwahanol ieith- oedd, rhydd gyfie gwell i'r S.P.C.K. ddatblygu ei chynnyrch gwerthfawr o lyfrau eraill. Fel prawf o'r cydweithrediad calonnog sydd rhwng y ddwy Gymdeithas defnyddia'r S.P.C.K. gyhoeddiadau Cymdeithas y Beibl- au yn ei LIyfrau Gweddi a gyhoeddir mewn ieithoedd tramor. Defnyddia Cenadaethau'r Eglwys tros ddau cant o gyfieithiadau a gy- hoeddir gan Gymdeithas y Beiblau. Nifer fach iawn o'r rhain a gyhoeddir gan y S.P.C.K. Mae ganddi y Beibl cyfan mewn saith o ieithoedd Ewropeaidd a'r Testament Newydd mewn wyth o ieithoedd eraill, tramor, a leferir gan mwyaf ym Moroedd y De. Cyflawna'r S.P.C.K. waith pwysig yn y maes cenhadol, ond pwy bynnag a'i geilw'n Gym- deithas Feiblaidd Eglwys Loegr yn wrth- gyferbyniol i'r Gymdeithas Feiblaidd Frytan- aidd a Thramor, a wna wasanaeth gwael iddi hi, ac a wna gam a'r olaf. Er enghraifft, derbynia'r S.P.G., Cymdeithas erhyrwyddo'r Efengyl, bedwar ugain o gyfieithiadau, tra y derbynia Cymdeithas Genhadol yr Eglwys tros gant a deuddeg o gyfieithiadau gan Gym- deithas y Beiblau. Gwir y dywedai Esgob Lerpwl Pe digwyddai'r fath alanas ag i Gymdeithas y Beiblau gael ei difodi, nid gor- mod dweyd y byddai gwaith cenhadol yr Eglwys wedi ei barlysu os nad ei ddinistrio." Esgob Tucker hefyd a ddywedai Yn ein holl waith yn Uganda rhoddodd Cymdeithas y Beiblau y cymorth mwyaf sylweddol ac anhebcor. Buasai'n gwbl amhosibl gwneu- thur a wnaathpwyd onibai am y Gymdeithas. Yn wir, pa le bynnag y mae Cenadaethau'r Eglwys ar waith, yno hefyd y ceir Cymdeithas y Beiblau yn cyflawni gorchestion." Y di- weddar Archesgob Temple a ddywedai Rhaid fod dyn yn darllen hanes â'i lygaid yng nghau os nawel mai un o'r offerynau grymusaf yn Haw Duw i ddwyn yr holl hil ddynol at Groes Crist yw gwaith Cymdeithas y Beiblau." Yn ei Gyllideb flynyddol ar gyfer Cenadaethau Tramor yr Eglwys, rhydd yr Archesgob presennol amcangyfrif fod rhwymedigaeth yr Eglwys Sefydledig i Gym- deithas y Beiblau yn cyrraedd y swm o £ 84,000, a da yw gallu dweyd fod aelodau'r Eglwys yn sylweddoli hyn i fesur, ond y mae He i wella. Diau y gofala llawer ohonynt na bo llawforwyn eu Cenadaethau mewn angen am ddim i gario ei gwaith bendithiol ymlaen led y byd.

PEL BO'R HWYL.

Advertising