Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

 YSl Af[l- Y.-. [lROD!

Advertising

O Lofft y Siabal.I

Itin Cenedl yn Manceinion.

Advertising

Advertising
Cite
Share

Coupon Riiad-Yswiriastb (Peidier a'i holiti'a rhydd), IBY.DL) fil, GRESJIAM fife ond Accident Insurance Society Ltd St. Mildred's House, Poultry LONDON, E.C. dalu.9100 (can pant) i gynnrohiolydd cyfreilhic aphersonol y sawl a 10'0 ddiles-ddaliwr y coupon hwn, 08 y bo iddo fo nea hi cael eu lladd yn hollol &0 yn uniongyz-chol drwy ddamwain o fewn y Dayrnas Gyfunol i dren unryw Gwmni Beilffordd, Tramcar, Omnibus, Cab, nen Gerbyd Trwyddedig a Llosj yn yr hwn y bo'r daliwr yn cael ei glnd;) fel teithiwr tooyn a chlud, yn ddarostynfedie bob amser i'r amodau arbennig a ganlyn sydd p", ystyried fel rhae a chyfran o'r cytundeb— (a) Fod y marw'n digwydd o fewn deng nrwmod ar hngain wedi'r ddamwain (b) fod rhybudd ohoni'n cael ei roi i'r GymdeithaB o fewn saith niwrnodyn eu Prif Swyddfa yn Llundain (0) fod y cyfryw dystiolaeth res- ymol parih achos y farwolaeth yn cael ei gyfiwyno ag a fo'r Gymdeithas yn ei ofyn (<t) fod y daliwr wedi 'sgrifennu ei arwydd- enw arferol, cyn i'r ddamwain ddl* gwydd inc yn y lie darparedig gogyfer a hynny (e) na bo'r Gymdeithaa yn gyfrifol i fwy nag uu person parth mwy nag un coupon yn y paptu hwn Ba-r un oyhoeddiad arall (f) na bo'r YSn wiriaeth hwn ddim yn gaffaeladwy i bersonaa tan ddeaddeg na thros-ddegathrigain mlwy dd oed, ac a ddeil yn ddilys am saith niwrnod c 1:2 o'r gloch y dydd y i oodir. Arwyddnod y Daliwr .i. I Danysgrifwyr, Raid I dderbynwyr cyson y papur hwn aalm arwydoo r Coupon os ca'r Gymdeithci gwbt sicrwydd a phrawf •! fod yn caal au anion tddynt yn ddlfwlch. Eisteddfod Genedlaethol ——— 1911 i'w chynnal yn BIRKENHEAD. Rhestr y Testynau YN AWR YN BAROD. Pw eael gan y Llyfrwerthuryr nen oddiwrth y Gyhoeddwyr. Pris 6ch. Drwy'r Post 71c. Cyhoeddedig gan HUGH EVANS A'I FEIBION, Swyddf a'r Brython." R.hifyn yr Haf. Y BEIRNIAD Cyxohqsawh CHWJlBSSBOX. dan aawdd Cynadaithasaa Cymroig y OoUg% Ceaedlaetho) » thna olygiMili J. MORRIS JONES. Cynnwya— Y TESTAMENT NEWYDD YNG NGO- LEUNI'R WYBODAETR DDHVEDD- ARAF Y Parch. Ddr. Maurice Jones Y CHWYLDROAD CYMDEITHASOL YNG NGHYFNOD Y TUDURIAID R. 1. Jenkins RHAGOLYGIADAU AR LYFRAU David Thomas CYWYDD MERCH Bedo Brwynllvs BEIBL DR. MORGAN A'R BEIBL HEBRAEG Yr Athro Dr. Witton Davies GOHEBIAETB. henry Lewis, yr Athro W. Phi lips, a D. Arthen Evans. ADOLYGIADAU gan Ifor Williams, y Parch. D. Tecwyn Evans a'r Golygydd. Hogb Evans a'i Feibion, Argfftffwyc m, 318 stawal Boftd I«er»wl J. HUGHES BIRKENHEAD. V/y/ VJC —Tr?il<??—/ ? 20 Oxton Rd,/?.j?? /? ^/Ladies' /<gr /Costumes  S  ?/" From 50/? 55/ 63/- Perfect Fitting Guaranteed. RING lUPg 157s IFOR PATTERNS, W. & J. VENMORE9 f-stute Agents & Volasrt 200 SCOTLAND RD Liverpoel ftftJkTKCSi M&. ill Eoral (S Uiwi). AllAN mi" LINE To C-AXAIDP-, -IV ERPOOL, GLASGOW, LONDON fr BA ftt. TO CANADA, NEWFOUNDLAND VSd* ÁÍ:.L.AB's, It James St., Liverpoot; 14 Cocksy St., S.W., and !(? Le&deah&Il St.. Londoa, K«0, I. L loyd Jones, & Co., ESTATE AGENTS, &< ft Lord Street, Liverpool r,S,&.BPNONS mis MAMX* HARTLEY & CO., Liverpool 202 LONDON ROAD. SALBS BY AUCTION BVER1 iUB!DAr AND FEIDAY AS 0»H. kATCBOAX KIGHTS AT SEVEN VALUABLD HOUSEHOLD 'UYUBB 01 A.  m SWS £ S»r^SS^t^*m yAam ON BBDGTEADS. BEDDING, *0? BV.BY ATTEND ?HEBB BALES AND RAVE A* LI ??RO?T. A MAGNMOBNT BBLEOT-103 CE 1UPESIOB EHKNITUKl M ALWAYS KBM M "002 AND ANYTHING MAY BB PU?ANM BY PRIVATE TREATY COODBMOBBD. 0n view 8.80 a.m. t0 9 S0 p.m.; Saturday I p.m, dUphane 1768 Royal. CONSIGNMBNTR (SITHEE LAJEQB OR BMA iJV ÄNY DKSORIPTtON INVITED POE THIR ULJiI. BBBT BBStJL* GUAEANTBJSD. If you want The most Commprobensive POLICIES Uti THE BEST TERMS writtt for particoiskra to The Gresham LIFE, FIRE, AND ACCIDEN1 Insurance Offices* Head Offlc* 1 6t. Mildreds 1100.. Poultry, LONDON. B.S. Branch Offlc* < J OUiExcbtnge &'ldi I LIVERPOOL. JAMES; 5. SCOTT, Goneral.Manaser I ,">- Balls' Wedding Rings, Guinea Gold Wedding Rings from 7/6 ic 601-. Half dozen Best Electro-plated Spoons given to each purchaser of a King. BALL'S LUCKY WEDDING RING DEPOT, 33 LONDON ROAD, LIVERPOOL Finger Size C&rd post free. Close on Wednesdays at 1 o'elock. ■ 1 Dwy Action Song Cymreig Da. Y MILWYR BYCHAIN (The Little Soldiers). Y MAMAU BYCHAIN (The Little Nurses). Gan Pedr Alaw. TONIC SOLFFA, 2g. yr un. Drwy'r post, 2fe. HEN NODIANT, 6ch. yr un. Drwy'r post, 6c. Cystal a'r goreu a gwell na llawer a gyhoeddiw ya Sasoneg. Cyhoeddedig yn Swyddfa'r Brython," 356, 358 Stanley Rd., Liverpool. Bootle Auction Rooma, 76 & 78 STANLEY RD., BOOTLE, W. H. Butterfield Q Co. holds Weekly Sale at their Rooms every Friday Evening, 7 p.m. Furniture and Stocks of every kin bough for prompt eash. Telephone 1299 Bootle. Prynir Dodrefn Outright. Distance no object. Sale* by auction on owners, premises. GREETHAM & SON (Est. 1848). Auctioneers, 27 Newington, Liverpool j iS Rydal Bank & 106 Liscard Road, Liscard Tel. 640 RoyaL.