Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

 YSl Af[l- Y.-. [lROD!

News
Cite
Share

  YSl Af[l- Y. [lROD! If tffahjfQMon gegyfesr irr golofn hon i'w oyf- 217 Ft-ese&t Rf.&:i, Liverpool '.fcftfc w | Colli Eden.—Nid yw'r cyrch wedi ei gywiro wrth. ei newid, i grwydro'n greadur." Iii Gael Paradwys.—Yn pywjr yn awr. H Tr Milwyr.—Mae c-vstrawen a clivreh paladr yr englyn yn wall-us, ? Gwyho'r fan rhag Gerrnan.iaid--a wel i i g;; Ein milwyr yn wastad. I G.D. a D.—Llinell olaf yr englyn cyntaf yw'r unig un gywir sydd gennych\ Erfyniad am //eddwch.—Y gynghanedd yrl. gywir, ond yn gyffrectin, iawn, a'r un modd y syniadau. Pen y Mynyd.-Mae si awen yn yr engIynll ond dim un llinell o gynghanedd. Cymeradwv.—Gael Pan divys, Y Cynhaeaf. Pan ddaw ein Bechgyn adre'n ol, 0 cofiwn y dewrion, Y Llau), Ysbiwr, Y Gaiser, Wil y Caiser. I Y DIWEDDAR MR. WILLIAM PATTON I IUbddasol ❖r oedd a'i oes lan—dan nod I M Y Nef i bob am can N Ty Nef gai'n PATTON eirian v*^ I| Solon doeth, a'i set yn din.-PE.DROO, 1 I GAEL PARADWYS. I I YR Iesu ddaeth yn rasol- i farw, M 0 fwriad tragwyddo I; N Y difai gariad Dwyfol- M Dawn y Nef i'n dwyn yn ol. « JJ PERIiXi AITYDD. I I WIL Y CAISAR. I I 'R Ymberawdwr mwya'i rodiad—bostfawr, N Bwystfil Llyfr Datguddiad N Erch Wil, a chynrycholiad ? ? N Bythol lawn o'r boetha' wlad.—T.C. I YHCAISER. I IAr. ei sedd, gwr diras yw—y Caiser, Y cyson ei ystryw s N Dery boen ar dir y byw-- t Du adyn ein byd ydyw. t Llanfairfechan. R. PARRY. I MYFYRDOD AM FY ARDAL." YN hen Faladeulyn mae cartre y delyn, A gefais yn blentyn yn nhyddyn fy nhaid, A'r delyn a edrydd atgofion ymdeithydd g Yw hedydd y mynydd i'm henaid, Wrth dynnu'n ei thannau, mi welaf y bannau, A'r gwynion gymylau yn gwau yn y gwynt, A llithrig y llethrau, a gnigog y ereigiau, A'r llynnau, a'u tonnau'n wyn tanynt. Mi welaf y Gelli, ynghanol y deri, A'r gleision glogwyni yn codi eu gwar, A Phont y C--elynen,-hoff fangre yr awen, Ac addien b6r Eden yr adar. A draw mewn unigedd, wyngalchog Dal mignedd, Ar gwr y gwastadedd sy'n gorwedd yn gu, LIe disgyn afonydd, yn drochion aflonydd, O'r mynydd, i'r gwaenydd, dan ganu. Rhaid oedi ym n-i angre gweeli ysgol y pentre,- Godidog hen goleg fy Nantlle gun yw, Fe roddwn fyd cyfan am fynd gyda'm llechan, I Standard I ddiddan, ddydd heddyw. Mi glywaf yr awel yn ochi yn uchel, Ar feinciau hen chwarel sydd dawel a dwys, Dawhiraeth wrth gofio y rhai sy'n :mh ell heno, Oedd yno, awr ginio, yn cynnwys. Y chwarel a chwerwodd, a'r efail arafodd, A'r bechgyn a'u carodd a. fudodd o'r fan, Mae gweithfa y cannoedd o bennau teuluoedd Ardaloodd, yn Ileoedd dyllhiian." Mae Un yn rheoli rheolwyr chwareli,- Mae Hwnnw yn rhoddi daioni bob dydd. A Chrewr y creigia', gyfriniol gyfraiiiia, Ei fara, a manna y mynydd. C) na chawn i beunydd, dangnefedd y myn. ydd, Ac eistedd yn llonydd wrth nentydd fm nos, A cherdded hen lwybrau, ac ar uchelfannau Y bryniati, am oriau, ymaros. Prescot, R. O. HUGHES. I Y CYNHAEAF. I Am ddaioni Duw i'r byd, Mawl ddyrchafwn Ar ei rasol law o hyd Y gorffwyswn; Wele eto'r flwyddyn hon Dan ei choron Am ei drugareddau'n lion Rhown ein calon. Er ein hangheilyngdod mwr, Ef a'm cofiodd Delw'r nefoedd ar y llawr Brydferth luniodd Celloedd llawnion eto sydd i Yn ein meddiant, Byth i'w Enw glttn yn rhydd R.hown ogoniant. Liiierpool. JOHN Mason y LLAT I UN ydyw'r Llaw wnaed er lies—gweithiwr A'i goethaf weinyddes A gwir ddaioni'r ddynes Yr un pryd i drin y pres. YSBIWR. I YBBIWR yw'r gwas bywiog—-llecli wraidd All chware'n amlochrog 0 Iwydd ei wlad heliodd 16g -? v Am wadu ei gymydog.—Eilir A led.

Advertising

O Lofft y Siabal.I

Itin Cenedl yn Manceinion.

Advertising