Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Clep y Clawdd sef Clawdd Offai-

Advertising

Advertising
Cite
Share

a'r Parchn. P. Jones Roberts ac Owen Evans yn y brofedigaeth fawr o golli en meibion anuwyl Lieut. & Adjut. Glyn Roberts a Lieut. Norman Evans. Duw fyddo'n gysgod ac yn rhan iddynt yn nydd eu trallod. Treuliwyd gweddill y bore i ymddiddan ai- waith ysbrydol yr eglwys yn y Dalaith. j Gweddiwyd gan y Parch. David Morris, a I thybiem wrth ei ddilyn o gylch yr Orsedd fod rhyw argae ar dorri, a rhyw genllif o fendith- ion mawr ar eu ffordd tuag atom. Ni wydd- em yn iawn beth achosai'r cynnwrf, ai'r thaeadr meddyliau, neu deimladau neu ddy- headau, ai beth. Ond pan orffennodd Dafydd Morris ymbil a Duw, bu tawelwch mawr, a gwelsom ein bod yn ol unwaith eto ar y ddaear gyda'n cynlluniau. bychain, a'n gweledigaethau cyfyng.—Dechreuwyd yr ym. ddiddan gan y cadeirydd. Priodolai ef eiddil- weh ac aflwyddiant yr Eglwys i dri pheth :— (1) Pleserau, (2) y Prif Bethau yn ailraddol, (3) Cenadwri y Pulpud yn unochrog. Sonnir yn ami am gariad a thrugaredd, ond beth am ofn yr Arglwydd, a chosbedigaeth am bechod! -Gair yn ei bryd oedd hwn-fod yn rhaid i'r swyddogion fod yn fwy ffyddlon i'r Eglwys. Mae'n amlwg fod y cadeirydd a'i lygad eraff yn gweld y Dalaith benbwygilydd pan ddy- -wedai hyn.- Y Parch. R. Lloyd Jones Y mae gennym achos i lawenhau fod eynnydd yn rhif aelodau'r Dalaith ar 1908, ond er hynny y mae'r angen am ddeffroad ac adfywiad yn un dwfn a difrifol iawn. Beth am y Cyfarfod Gweddi ? Y mae rhwymau ar bawb i fod yno, a dylid defnyddio rhyw foddion i'w ^yneud yn- fwy poblogaidd. Y mae absenol- deb gwastadol pregethwyr a blaenoriaid a awyddogion yn andwyol yn ei ddylanwad ar y bobl. Y Cyfarfcd Gweddi yw Oltvyn Fawr yr Eglwys chwedl Guy PeaNe ac os na thry hon yn gyson, Ilonyddu wna'r olwynion llai. Tuedda rhai i ddibrisio r Cymun Sanct- aidd, a chynhorthwy i hynny yw gwaith iftmbeil un yn rhuthro drwyddo i fynd adref. Gweinydder ef gyda'r urddas dyladwy, ac fe dry'n foddion gras. Galwai y Cyn-Lywydd am ffyddlondeb i athrawiaethau mawr yr enwad, Tystiolaeth yr Ysbryd ac Ail- Enedigaeth, fel moddion i gynyrchu profiad dwfn ac aruchel, a hoffai yn ei galon weld cym- deithas o bobl ynrhwymo euhunain i weddio bob dydd am ddyfodiad yr Arglwydd mewn -nerth.- Y Parch. Evan Jones Meddiannwn ein heneidiau. Nid ystadegau yw popeth. Mae'n wir y cyll ambell i weinidog ei gymeriad os bydd y rhif yn llai ar ddiwedd y flwyddyn nag ar ei dechreu. Ond nid yw pob gweinidog yn cyfnf yr un fath,—ambell un yn helaeth iawn, ond un arall yngynnil ryfeddol, ond yn llawn mor onest a'r llall. Nid nifer sy'n penderfynu ein gwerth a'n llwyddiant fel eglwys, ond y dynion a fagwn. Dyna waith yr Eglwys-rnagu dynion da a diwylliedig. Gesyd Duw dreth ar ddeall, a dylid cymell dynion i fod yn fwy meddylggr, oblegid nid oes troedigaeth, na mwynhad ysbrydol, na chynnydd mewn gras heb feddylgarwch. A yw'r bregeth yn codi o'n profiad heddyw yn c in perthynas a'r bywyd cvmdeithasol ? Y mae athrawon meddylgar yn brin, ond beth a wneir i fagu athrawon ? Blin gwrando ar hanes rhywbeth a fu'n brofiad fiynyddoedd yn ol. Mae Duw yn rhoi heddyw er mwyn cael cyfle i roi mwy yfory, a rhaid i'r grym Dwyfol ddangos ei hun ym mhopeth—hyd yn oed yn ein pleidleisiai.- Y Parch. P. Pi-ice Rhaid t wynebu un ffaith alasthus iawn, sef fod llawer o ddynion ieuainc goreu ein heglwysi, a fuasai'n swyddogion yn y dyfodol, yn syri-,hio ar faes y gwaed. Ond no, ddigalonnwn, l mae hanes y gorffermol yn ein dysgu i ddisgwyl am bethau mawr, hyd yn oed ynghanol yr adfyd hwn. Ar hyd oes John Wesley bu rhyfeloedd a chyffroadau mawr, ond o dan y cymylau hyn y ganwyd Wesleaeth, ac yn y nos dywell fe gjywj^d miloedd yn canu ac yn diolch am doriad dydd!- Y Parch. Gwynfryn Jones: Y mae'r rhyfel yn sicr o wneud dau beth- oynyrchu dau ysbryd (1) Ennyn lid, (2) Chwerwi ysbryd" cyst adloutiefii Amcan Cristnogaeth yw dofi ilid a ehynyivha brawd- garwch, a'r Eglwys sydd i arwain y byd. Teimlai ar ambsll i foment ddigalon y carai fynd i'r anialwch a marw yno fel meudwy, ond diolch i Dduw, ebem ninnau, mai'r proffwyd biau'r onrchafiaethhyd yn hyn.—Siaradwyd gan- eraill, ac yn olaf gan y Parch. P. Jones Robsrts. Da oedd gan hawb oi -,v,c-Ie(i ali, glywed. Soniai yn ddwys ddiddorol _am y bechgyn yn y ffosydd a'n hawch am Fara'r Bywyd. Fe gynlieswyd llawer ar yr awyr gan eiriftu cysurlawn fel hyn, a theimlem wrth wrando amo y dylem symud ymlaen yn wrol iawn i wneud rhywbeth fel Eglwys fydd yn deilwnL, o aberth rhai o'n bechgyn goreu, ac o Aberth difai y Cristafufafwdrosom. Gjrmeradwywyd penderfyniadau'r Gynhadl- edd i gychwyn Ymgyrch Ysbrydol drwy'r Dalaith'yn ysbryd gweddi ao ymgysegriad. Cyferfydd holl weinidogion y Dalaith yng Ngwreesam, Hydref 27, i gychwyn y mudiad. —Pasiwyd penderfyniad yIi gofynTr Llyw. odraeth gymryd pob mesur posibl i reoli pris- iau bwyd, ac fod y penderfyniad i'w anfon i'r Prif Weinidog a Llywydd y Bwrcld Masnaeh. Daw hanes y Cyfarfod Cyhoeddus a'r Seiat Fawr yr wythnos nea.af. < i SOLID COMFORT should be the KEYNOTE of the DINING ROOM This depends mainly upon the quality of the Suite. The "Qsborne," £ 15 5 i 0 If you are thinking of re-fumishing your Dining Room do not fail to see The Osborne" Suite, comprising- ■ | Chesterfield Settee with drop end (5ft. ftns. over all), 2 delight- I lill](« fully comfortable Easy Chairs with loose cushion seats, and t 4 Solid Oak Single Chairs, with mock twist legs, polished j Jacobean colour, the whole being upholstered in excellent PIONEER TERMS i t Tapestry.Supreme Value at £ 15 5 0 CASH j or HUNDREDS OF OTHER SUITES FOR YOUR INSPECTION.    ? OUToHNCOME. | PIONEER FURNISHING STORES, 9-19, BOLD STREET, UVERPOOL | FURNISHI