Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

I Trem Mr. Asquith.I

Y SYNOD WESLEAIDD.1 V SYNOD…

News
Cite
Share

Y SYNOD WESLEAIDD. V SYNOD WESLEAIDD. I Talaith Gyntaf Gogledd Cymru. I HYDBEF 8-12, 1916. [GAN Y PARCH. R. W. DAVIES, SEACOMBE.] CYNHALIWYD yr uchod ym Mhrestatyn, o dan lywyddiaeth y Parch. J. Felix Manchester. Dyma'r Synod gyntaf iddo ef fel Cadeirydd y Dalaith a chafodd groeso cywir a brwd. Cydnabu yntau mewn ychydig eiriau doeth a diweniaith. Hyderwn yn fawr y bydd i weinidogion ieuainc y Dalaith werthfawrogi ei awgrym iddynt fod yn rhydd a pharod i gymryd rhan yn y gweithrediadau a gwneud rhywbeth mae'n debyg heblaw reportio areithiau'r doethion a'r deallus Diolch yn fawr iddo am y cyfle. Gwnaeth y Gynhadledd Brydeinig yn ddoeth i ethol y Parch. Hugh Evans (Cynfor) yn Ysgrifennydd y Dalaith, oblegid cadarnhawyd hyn gan ei frodyr gyda brwdfrydedd. Gwyddant hwy'n dda am ei sel, ei ddoethineb, a'i hynawsedd, a chofiant gyda diolch am ei lwyddiant fel Ysgrifennydd y Gymanfa Wesleaidd am flynyddoedd. Hit oesaDuw'n rhwydd iddoynyswydd bwysig hon. Pregethwyd yng nghapeli'r Gylchdaith y Saboth, nos Lun a nos Fawrth, gan weini- dogion dieithr, a dywedir fod gafael ac enein- iad ar yr holl odfeuon. Profwyd blaen- firwyth y pethau da oedd i ddilyn. Nos Fawrth, Darllenwyd rhan or Ysgryt.hyr gan y 1 Parch. Hugh Evans, a gweddiodd Mr. Davies, y Wern Ddu, Gwyddelwem-gweddi patriarch ac arogl byd arall ami.—Cafwyd adroddiad or Genhadaeth Gartrefol gan y Parch. A. Lloyd Hughes, ac i gyfarfod a'r dreth drom sydd at y Gronfa, penderfynwyd assessio'r cylchdeith. iau o'r newydd yn ol rhif yr aelodau ym Mawrth diweddaf.—Gwrthodwyd y grants arferol i amryw o gylchdeithiau, a throiryr arian am dro at ameanion gwell- !—Rhoddwyd caniatad i Leigh (Cenhadaeth Lancashire) gael lag agent ar yr amod nad yw ei gyflog i fod o dan £60, a chaiff Cylchdaith Llanfair iS e grant ar yr amod iddynt godi cyflog y gweini- dog y flwyddyn hon.—Da iawn oedd gan y cyfarfod glywed am y babell gyfleus a godwyd gan y Cyfundeb Wesleaidd ar Bare Cinmel. i fod yn gysur ac yn gysgod i'r bechgyn annwvl sydd yno, a gwell fyth oedd deall fod yr enwadau eraill yn ein diIyn ynhyno beth. Ac fel prawf o fawrfrydigrwydd a ffyddlondeb yr Eglwys Wesleaidd i bob symudiad da, y mae Mr. Owen Evans, y Rhyl, eisoes wedi sicrhau £ 100 at gynorthwyo i gael pabell arall yn y Pare. DeaHwn fod y Parch. Hugh Evans hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Unedig. a'i galon fel arfer yn y gwaith. Cymhellwyd i'r Cylchdeithiau gasglu at gael llenyddiaeth, etc., i'r milwyr, ac i anfon enwau'r bechgvis fydd yn ymuno a'r Fyddin i'r Parch. A. Lloyd Hughes. Y mae llawer o'n becbgyn vn ysbytai'r wlad, yn glaf neu'n glwyfedig; a theimlai'r cyfarfod raddau o bryder yn eu cylch, a ydynt yn cael y swcwr a'r cynhorth. wyahaeddant, yn eu blinder a'u poen Gwneir popeth a ellir, mae'n ddiau, gan ysgrifennydd y Cyfundeb, y Parch. J. H. Bateson, i wybod ymha le y mae'r bechgyn, ond diolcha r gweinidogion Cymreig yn gynnf g iawn am bob cynhorthwy a all cyfeillion a pherthynasau ei roi iddynt. I Dydd Mercher. Dechreuwyd gan Mr. George Jones, Wrex- ham. Safai'r cynrychiolwyr ar eu traed tra darllenai'r ysgrifennydd yr hyn a ganlyn Fod y cyfarfod hwn yn datgan eydynideim lad dwfn a gweddigar a'n pobl yn ein Talaith sydd wedi colli rhai annwyl yn y Rhyfel. m yn gweddio ar i Dduw eu cysuro yn eu trallod, a'u cynnal ynghanol pryder meddwl. Datganwyd cydymdeimlad dwfn iawn hefyd

Advertising