Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

 YSlAfFLL Y BEiRDD

0 -UNNAl TAF.I

ILAOD BYDDIN CYMRU! I

Basgedsid or Wlad I

Advertising

Advertising
Cite
Share

J. HUGHES — T?il??,—/ ?. 20 Oxton M/??? BtftKENHEM. ./?y  //Ladies' T  $./??<?. costumes /S^ From 50/ 55/ 63/- PeHect Fitting Guafanieed RING UP 157Y FOR FATTER?S. |L^ 1  ???3?3??n'cY?d. ?) k'?S??? Lt?E?POOL. ? J.. PILOTS' CONCERT, PHUH-ARMOMC f IALL.—Mr. Ki-ngs- ton-Jones was responsible for some of the best features of th entertainment.—Liverpool Courier. A ta!«nto(J elocutionist.—Birkenhead News. E. KfNGSTOV-JOMFS, Gold Medallist, Professor of Elocution, ADJUDICATOR, CONCERTS. Entertainments given by self for whole evenings; 2. hours. Humorous, Dramatic ft Musical Recitals. Welsh. tdEogtish Terms Moderate. Pupils taken. Specimen programme of whole evening senton application. 27 Clifton Road East, Tuebrook, LIVERPOOL. Cyfeiriad Newvdd (Change of Address), OR. JONES (ilawMadog), Pianoforte and Music Seller, 25 R4DS10CK ROAD, Fairfield, LIVER POOL. Rbifya yr lisf. Y BEIRNSAD CYLCHGRA WN CHWASTEBOL dat/a oswdd Cymdaithaflau Cymsfeig y i I Cenedlsethol » than olygiAath J. MORRIS JONES. Cynnwys- Y TESTAMENT NEWYDD YNG NGO- LEUNI'R WYBODAETH DDlWEDD- ARAF Y Parch. Dflr. Maurice Jones Y CHWYLDROAD GlYMDEITHASOL YNG NGHYFNOD Y TUDURIAID R.I.Jenkins RHAGOLYGIADAU AR LYFRAU David Thomas CYWYDD MERCH Bedo Brwynllys BEIBL DR. MORGAN A'R BEIBL HEBRAEG Yr Athro Dr. Witton Davies GOHEBIAETH Renry Lewis, yr Athro W. Phi lips, a D. Arthen Evans. ADOLYGIADAU gan Ifor Williams, y Parch. D. Tecwyn Evans a'r Golygvdd. flurb Ivans a'i Feibion, Argmfhryv ^56, S58 Stac-ey Eoad IAInwJ THE New Wales: some aspocto-of NATONAL IDEALISM with a PLEA for Weish Home Rule. By GWILYM O. GRIFFITH, INTRODUCTION BY EDWARD T. JOHN, Esq., M P. Price, 6d.; By Post, 7d. Published by HUGH EVANS a SONS 356*8 Stanley Road. Liverpool RIIYFERTIIWY IWROP Pedair Pregethar y Rhyfel. gan ROBERT ROBERTS, B A., Ph D, Caerwys. PRIS 6ch. DRWY'R POST, 7g. I'w gael gan yr Awdur, neutr Argraffwyr- HUGH EVANS A'I FEIBION, 356*8 Stanley Road, Liverpool, BARDDONIAETH GORONWY OWEN, gyda Bywgraphiad byr gan PEDROG a LLYFRBRYF. PRIS SWLLT. 15: LLYTHYRAU GORONWY OWEN, dan Olygiaeth yr Athro J. MORRIS JONES. PRIS SWLLT. Y Farddoniaeth a'r Llythyrau wedi eu cydrwymo mewn Llian 2/6. HUGH EVANS AND SONS, Swyddfar Brython. LLYFRAU CYMRAEG BEIBLAU. TESTAMENTAU LLYFRAU HYMNAU A THONAU. CANEUON. Hugh Evans a'i Feibion, SWYDDF A'R "BRYTHON," 358 STANLEY ROAD LIVERPOOL GOmergdd y Plant GWERSLFFB I UDOSSARTHUDAU CY^R\E0 Wedi ei ysgrifennu a- drefnu dsn Undeb Ysgolion M C, Lerpwl, gan OWEN EILIA.N OWEN. PrU 4c.. drwy'rpast 5c: Cyhoeddedig yn Swyddfa'r Brython. .————————————————————r——? .?—————  DRAMA DDIGRIF GAN DDEWI M 0 r[IR()N, Blaenau Ffestiniog. Pris Naw Ceiniog. HUGH K-• <\ SONS. 3Stanley Road Ll^«rpoo. Ceinion Rhuddfryn Yn cynnwys pigion o'i onglynion a'i gywyddaa ?,d.Yt., gan ANTHROPOS. a than olyg- iaeth ei fab, y Parch, LEWIS MORRIS, Wrexhanj Ynghyda darlun o'r awdur, a nodindau bywgraffyddoi gan Dr. Cernyw Williams. Argraffiad Rhad (mewn amlen), 6cb Trwy'r post, 7o, HUGH EVANS A'I FEIB. LLYFR Y TRI ADERYN GAN. FORGAN LLWYD 0 WYIEDU Argraphiad Newydd yn cynnwys ysgrif ar dras a gwaith Ltenyddol Morgan Llwyd. gan Mr. J, H. JONES, Golygydd y ',Brython." Llian hardd, Pris Is. Cyhoeddedig gan- HUGH EVANS A'I FEIBION. 356.8 Stanley Road L'pool Pence # Envelopes FOR CHURCH COLLECTIONS Good Quality. Correctly Numbered bi Special Machine. Hugh Evans Sons, "jBrythorv Prynir Dodrefn Outright. Distance no object. Sales by auction on owners' premuet. GREETHAM & SON (Est. 1848). J Auctioneers, 27 Newington, Liverpool j 18 Rydal Bank & 106 Liscard Road, Litcard Tel. 646 Royal. ANWrD, PESWCH, INFLUENZA—Mat y rhain gyda ni bob amser. Pair hinsawdd gyfncwidioj fod llawer o ddioddef oddiwrth Beswch, Bronchitis, Pas, Dolur Gwddf, Crygni, Caethdisa, DiHyg Anadi. Y mue'r hen feddyginiaeth DAVIES'S COUGH MIXTURE eto ar y blaen, ac yn cael ei gwertb- fawragi yn fwy nag erioed, bob amser wrth law, ys felys, yn cynhesu y frest, ac yn rhyddhau'r phlegm. Bydd dose mewn pryd yn ddigon. is. 11d. a 26. 94. (postage, 3<<.)-HUGH DAVIIB, Chemist, Machynlleth SARZINE BLOOD MIXTURE. CROEN IACH A GWAED PUR.-Dyna yr hyn y mae Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honni gwella popeth fel Yankee Patent Medicines, ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pitnplet, toriad allan, scurvy, doluriau pendduynod, etc., yn tardda o waed drwg ac amhur, mynnwch botelaid o Sarzine Blood Mixture gan y druggist nesaf atoch, 21. 9d. y botel, neu gyda 3d. at y cludiad yn ychwanegol oddiwrth y perchenneg- HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. Y mae PEIRIANNAU GWAU HOSAN- NAIT yn foddion hapusrwydd a bywoliaeth i filoedd o deuluoedd. Ceir y Dall, y Oloff, ac eraill ymysg ein cwsmeriaid. Rliostr ac hyfforddiant yn rhad. Sofydlwyd 1871- W. Griffiths, 30 Queen Street, Neath.