Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

 YSlAfFLL Y BEiRDD

0 -UNNAl TAF.I

ILAOD BYDDIN CYMRU! I

Basgedsid or Wlad I

News
Cite
Share

Basgedsid or Wlad I 0' R HEN SIR, 8EP 81 B FON.—Yu Neuadd Bentref Llanfair P.G. yr wythnos o'r blaen, ymcl'yrrodd llu mawr i fwynhau rhai o bigion y gerdd, sef Nancy Hughes, Bangor Madswn Gladys Williams, Birkenhead Mr. Evan Lewis, a Mr. Tom Bryniog Jones, R. A. M Anrhydeddwyd y gadair gan Syr Vinsent Evans, a ddaeth yn un pwrpas o Lundain, Gwelwyd marchog arall yno hefyd—Syr Pri "chard Jones a'i briod. Yr ehv at gronfa leol dewrion y gad, a dyna swrn golygus a gafwyd, tua £ 250. -Pris y llefrith wedi codi eto yn Llangefni, ac yn 5c. y chwart. Cod- wyd y pris ar ddydd Sul, pam ar y Sul tybed ? -Dwfn yw'r gelled ym Mhensarn ac Am- lwch ar ol yr Arglwyddes Neave, Llys dulas. Un o'r boneddigesau rhadlonaf ei hysbryd, tyneraf ei clialon, a rhyddaf ei Ilaw na allai oddef clywed mu nebmewn eisiau. Collodcl fab yn Ffrainc, Major Neave. --Teimlwycl y peth hvVnw i raddau nas med r iaith mo'i ddisgrifio yng ngwe:nidogaeth yParchn.Miall Edwards, Aberhonddu, a W. J. Nicholson, Porthmadog, yn Smyrna (A.), Llangefni, ddiwedd yr wythnos ddiweddaf. Cyd-bjt'e- gethent a. Miss Rosina Davies. A'r wythnos ddiweddaf, yn Ebenezer, Kingsland, Caergybi tyrwyd i wrando ar y Parch. Puleston Jones, Pwllheli, a'r Parch. John Hughes, o ddinas Y BBYTHON.—• -Mis Mai nesaf, claw gweini- dogaeth y Parch. R. P. Williams, Hen Daber- nacl, Caergybi, i ben. Deallwn fod yr eglwys am wasgu arno i ad-ystyried ei fwriad. Ni chafodd eglwys yng Nghymru weinidogaeth ng Nghemaes, bu cwrdd pwysig perthynol i'r Zenana, a rhai o arwyr y maes cenliadol yn bresennol. Caed anerchiad. tanbaid gan weinidog yr eglwys, y Parch. W. P. Thomas, a darllenwyd papur rhagorol gan Miss Owen, Shop y Pont, chwaer y Parch. D. R Owen, Se'O i, Cefn mawr. Cymheflwytl hi i'w argraffu. Siaradwyd yn angerddol liefyd gan ei chyfnither, MrsOwen, Llaneilian. Chwaer sy'n gwneud gwaith mawr fel ysgrif- ennycld y Gymdeithas yw Miss Jones, Her mon house, Valley. Yn llawn sel a gallu, ac mor werthfawr a diacones yn ei heglwyy gartref.—LIygctid ago-red. GYSTUDD EILIR.-Bydd yn wir oficlus gan eich darllenwyr glywed ara gystudd y cyroarwd lioff, Eilir Aled. Ni bu cyfaill ffyddlonach na chymyclog caredicach, pybyr- ach, na gonestach, yn y byd na'r Eilir. Yr oedd ei sel yn eirias dros Y BRYTHON bob amser, a'i ddiddordeb yn angerddol mewn beirdd a barddoniaeth. Nid oes ond rhyw ddwy neu dair wythnos er pan anfonai gyd- ymdeimlad a Phed rog fi'r BRYTHON mewn englvn cryf, call, a phert, fel y gall ef ond heddyw dyma yntau yn gymaint o wrthrych cydymdeimlad a neb. 0 waelod calon y dymunwn iddo adferiad buan a Uwyr.— JACOB EDWARDS. Dydd Mawrth yn Nhalysarn yn 76 oed b-1 farw Mr. David Jones Weirglodd newydd Ganwyd ef yn Llanaelhaiarn bu mewn cys- ylltiad a'r achos yn Hyfrydle bron er ei I gychwyniad (achos sy'n 50 oed y mis nesaf). Yr oedd yn wr ymadroddvs, a bydd yn golled i'r Cyfarfod Gweddi a'r Seiat ar ei ol. Cafodd ei ran o brofedigaethau y byd. Lladdwyd ei fab. Griffith, trwy ddamwain yn y chwarel, pan yn anterth ei nerth.-—R.J.G. Trwy esgeulustra yn unig, ni chrybwyllwyd am ddiwedd Mr. Ifan Williams, Bryn awel, Mor fa Nefyn, ar faes y frwydr, ym mis Awst, cyn cyrraedd ei 21 oed. Gwasanaethai ddi- wectdaf mewn ariandy yn Rock Ferry, a gyrfa lwyddiannus o'i flaen. Yr oedd yn ddya ieuanc o dalentau disglair, a byddai ymhob Cyfarfod Gweddi Undebol yng nghylch Birkenhead, a thra yn Kinmel ymwelai'n achlysurol a Laird Street, gyda'i fodryb, Mrs. Rees Lewis, Bidston Avenue. Y mae'i dad yn flaenor gyda'r Annibynwyr ym Morfa Nefyd, a thraddododd y gweinidog bregeth angladd ar ei 01. Cydymdeimlir a'r teulu.— R.J.G.

Advertising