Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Clepy Clawdd sef Clawdd Offa

I Ffetan y Gol. I

! V ? *y ?*? '9? ??' '?"?…

Advertising

Advertising
Cite
Share

Madame Annie Leigh — receives Pupils Voice FroiSuctlor, SSngliig, Pianoforte. 123 BELMONT ROAD and CITY STUDIO. Madame Annie Leigh's Ladies' Choir. Good voices wanted. Rehearsals Crane's, Han- over Street. Full particulars, 123 Belmont Rd., Liverpool. Ccmpon Rhad-Yswiriaetb (Peidier ,j hollti'n rhrdd), BYDD !'A" 6RESHAM Fire and Accident Insurance Society Ltd St. Mildred's House, Poultry LONDON. E.C. dalu £100 (can punt) i gymyoMolydd cyfreitbtc a phe?sono. y sawl a fo'n ddiles-ddaliwr y coupon hwn, OB y bo iddo fo nen hi cael eu !iadd yn hollol ac yn union gyrchol drwy ddamwain 0 fewn ? Deyrnas Gyfunol i dren unryw Gwmni Reilftordd, Tramcar, Omnibus, Cab, neu Gerbyd Trwyddedig a Llô, yn yr hwn y bo'r daliwr yn cael ei gludo fel teithiwr tooyn a chlud, yn ddarostyng edig bob amser i'r amodan arbennig a ganlyn sydd i'w ystyried fel than a chyfran o'r cytundeb- (a) Fod y marw'n digwydd o fewn deng niwrnod ar nugain wedir ddamwain (b) fod rhybudd ohoni'n cael ei roi i'r Gymdeithas o fewn saith niwmod yn eu Prif Swyddfa yn Llundain (c) fod y cyfryw dystiolaeth res- ymol parth achos y farwolaeth yn cael ei gyfiwyno ag a fo'r Gymdeithas yn ei ofyn (4) fod y daliwr wedi 'sgrifennu ei arwydd enw arferol, cyn i'r ddamwain ddigwydd, Sc inc yn y lie darparedig gogyfer a hynny (e) na bo'r Gymdeithas yn gyfrifol i fwy nag on person parth mwy nag un coupon yn y papar hwn Ita r un cyhoeddiad arall (f) na bo'r ys. wiriaeth hwn ddim yn gaffaeladwy i bersonac tan ddeuddeg na tliros-ddeg a thrigain oed, ac a ddeil yn ddilys am saith niwrnod c 12 o'r gloch y dydd y'i codir. Amtyddnod y Daliwr frigfod I Danysgrifwyr, Raid i dderbynwyr cyson r papur hwn ddim arwyddo'r Coupon os ca'r Gymdeithas gwbi sicrwydd a phrawf ei fod yn cael 8U anfon iddynt yn ddifwich. Eisteddfod Genedlaethol 1911 i'w chynnal yn BIRKENHEAD. Rhestr y Testynau YN AWR YN BAROD. I'w eael gan y Llyfrwerthvryr nen oddiwrth y Cyhoeddwyr. Pris 6ch. Drwy'r Post 71c. Cyhoeddedig gan HUGH EVANS A'I FEIBION, Swyddfa'r Brython." Dwain Glyndwi DRAMA GAN PEDR HIR. PRIS Is. DRWY'R POST Is. Ig I'w gael oddiwrth yr Awdur, 21 Wadham Llyfrou Cyfrifon Ysgol Sui. LLYFR YR YSGRIFENNYDD, gyda da- lennau byrion i wasanaethu am flwyddyn beb ail ysgrifennu yr enwau, dwy golofn ar gyfer pob Sul; crynhodeb ar ddiwedd pob chwarter, a nifer o ddalennau ar y diwedd i gadw cofnodion. Rhif I-Ar gyfer ysgolion yn cynnwys 20 o ddosbarthiadau 1/V Rhlf 2-35 0 ddosbarthiadau 2/8 Rhif 3-50 o ddosbarthiadau 3/- Oludiad gyda'r Post 4c. LLYFR CYFRIF Y DOSBARTH, wi ei gyfaddasu i wneyd am 12mis heb ail ys grifennu yr enwau i gyfateb i Lyfr yr Ys- grifennydd. Llyfrau i gadw Cyfrifon o tonawr i Ragfyr neu o Ebrill i Fawrth Pris 1/- y dwsin. Cludiad—Un dwsin 3c., a cheiniog y dwiiir ar ol hynny. HUGH EVANS A'I „F £ lBtON 156 358 Stanley Road, Lhrarpeol ¡ W. 'J.. 'f ilL;" ¡f.. Estate Agents & VQW'¥,:r 200 SCOTiANn D., f.v^rpt* }!í\£]IJ':O;J; c i216 RC'j";¡,Ä I H!3se,.  ALLAN LINE To CANADA P ERFOOL, GLASGOW, LONDON BAYNO TO CANADA, NEWFOUNDLAND U.SA. ALLAN'S, 11 James St., Liverpool; H Coc:kFpaI St., S.W., and 10S Leadaahall St., London, B.C. G. w. RUGHESTO. & l.T.S C (Arvoinvdd p Oil- Nehavel M.O. Frinm Mectf Arweinydd Cymanfaoedd Canu, Beirniad, ac Arfaolwr. Paroloir Tmgeiawyr at Dycf?apn/'aM wtkttt Co? v So?n. HeR Nodiant a isc?«. 70 KINGSLEY ROAD LERP" ■ ■ ma iwmmmi—n.n ——— 1,, J. Lloyd Jones, & Co., ESTATE AGENTS, he. 6 Lord Street, LiYerpotl raiMPwoMM «ua HARTLEY & CO., Liverpool 202 LONDON ROAD. RALBS BY AOOTION EVERY VU1SDAT AND PBIDAY AT OSK. BATVZDJtE NIGHTS AT SEVEN, VALUABLB HOlSEHOlD PCBNITPBB OF A.13 DBSOBIPTIONS MAGNIFICENT NNW ARM SSOOND-HAND PIANOSOBTBS.I.ARGR VARINS-E. OF BBD8TXADS. BEDDING, &0, MVERY NECESSITY POB HOUSERREPING. ATTEND THESE tALES AND 8AVB AT LBAJIV, to FRa OENT. A MAGNIFICENT 8ELEOTIOB CF SUPERIOR PUBNITUB1 IS ALWAYS KEPT lit ITOOK AND ANYTHING MAY BE PURCHARED BY PRIVATE TREATY. GOODB STORED. On view 8.30 a.m. to 9 80 p.m.; Saturday I telephone 1793 Royal. OONSIGNUHNTS (EiTHEB LABGB OR INA OF ANY DESCRIPTION INVITED FOR TEXIS, SALES. BEST BESUIiT GtTABANTBBD. If you want The most Comprehensive j POLICIES AIB THE BEST TERMS write for particulars to The Gresham LIFE, FIRE, AND ACCIDENT Insurance Offices Bead Office I I Branch Office t St. Mildrods Houe. 0 14, Exchange a' ld a Poultry. LIVERPOOL LONDON. B.C. J JAMES B. SCOTT, GaDeral Manager Balls' Wedding Rings. Guinea Gold Wedding Rings from 7/6 to 60/ Half dozen Beat Electro-plated Spoons gives to each purchaser of a Ring. BALL'S LUCKY WEDDING RING DEFOT, 33 LONDON ROAD, LIVERPOOL Finger Size Card post free. Close on Wednesdays at 1 o'clock. Dwy Action Song Cymreig Da. Y MILWYR BYCHAIN (The Little Soldiers). Y MAMAU BYCHAIN (The Little Nurses). Gan Pedr Alaw, TONIC SOLFFA, 2g. yr un. Drwy'r post, 21c, HEN NODIANT, 6ch. yr un. Drwy'r post, 6c. CystaJ a'r goreu a gwell na llawer a fybaeddtsr yn Saetneg. Cyhoeddedig yn S-%vyddfalp Brython." 356, 358 Stanley Rd., Liverpool. Bootle Auction Roonta, 76 & 78 STANLEY RD., BOOTLE, W. H. Butterfield a Co. holds Weekly Sale at their Rooms every Friday Evening, 7 p.m. Furniture and Stocks of every kin fccngh for prompt easb. Telephone 1299. Beotle.