Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Clepy Clawdd sef Clawdd Offa

I Ffetan y Gol. I

! V ? *y ?*? '9? ??' '?"?…

News
Cite
Share

V ? *y ?*? '9? ??' ? "? ?*? Li cyn, Loncyn 1 ? y PW Y YDYW'R HION T-F^,S' ?—.Nid yw'r I gvvrgwledig sy'n anfon IJit-lioedd Llofft Stabal yma o herfedd yr Hen Wlad, yn malio ffeuen am glod nac anghlod ac felly fe anturiwn ddywedycl wrtho, heb ofni y cyll ei belt, fod Uythyrau ar lythyrau yn cyrraedd yma, sef o ganmoliaecfh- digymysg i'w ddullgwreidd- iol a chartrefol o draethu ei feddylian I a'i deimladau. Deuant oddiwrth fonedd a gwreng, dysgedig ac annysgedig, fel ei gilydd ac nid oesdmi moddpeidio a chwerthin amben ffyrdd troellog a chastiog liawer un o'u mysg i geisio llithio dyn i ddywedyd pwy ydyw. Ni waeth i chwi h eb, wir. Dawei Ugeinfed LIith yr wythnos nesaf, sef ar ddeddfau'r tir a'r giam a'r ffordd i gael y gwas ffarm i sefyJl ar ei draed fel dyn. Y MALD W YNIAID YN DARFOD.— Dywedir fod rhifedi trigolion Sir Drefaldvyn wedi lleihau bum mil yn ystod y pymtheng mlynedd diweddaf. Gresyn hynny, canys y mae hi'n Sir mor braf i fyw ynddi, a rhywbeth yn ffordd ei phobl nas ceir yn hollol ym mhobl yr un Sir arall. Beth yw'r rheswm, Ap Gwyddon ? LLURGUNIWR ANN GRIFFITHS.— A'i farnu oddiwrth adolygiad y Parch. D. Tecwyn Evans, B.A., arno yn Y Cymro, gresyn i awdur y eyfieithiad newydd o Emynau Ann Griffiths i'r Saesneg gyhoeddi'r llyfr. canys y mae'r fath newid a chwymp ar ei meddyliau nefol nes bod yn esgus i bob ethnig a philistyn edliw nad yw'r hyn yr ymffrostiwn gymaint ynddo ddim ond ysbwrial a pheis- wyn. Peiswyn, wir! Dyma rawn ysbrydol nad oes mo'i ail yn Emynyddiaeth y byd, pe gadewsid iddo yn iaith Ann Griffiths ei hun. Os mynnech andwyo teileidion llenyddiaeth Cymru, cyfieithwch hwy. NAl'R ARCHDDERWYDD.—Y mae'r Parch. Emrys Rees, B.A., a urddid gan Esgob Tyddewi yn Aberystwyth y dydd o'r blaen, .vth y dydd. o'r blaen, yn nai i'r Archdderwydd Dyfed. BWYD Y BWGAN.-D-g.-y gwnaeth Dr. Bryan, proffeswr Mathematig Coleg Bangor, yn galw sylw pawb yn y cyffiniau hynny at hyn sef fod yna fwy lawer nag arfer o'r chwyn gwenwynig Caws Llyffant (Toadstool) yn tyfu ar feysydd y wlad eleni, ac fod un tamaid ohono'n ddigon i ladd y cryfaf. Mor fynych y gwelir hanes plant, ac ereill hyn, yn camgymeryd y llysieuynhwn am ei debyg--y mushroom, yn union fel y camgymerir y Cegid angeuol am y Berw Dwr diniwed. Bwyd y Bwgan, Caws Ellyll, a'u tebyg—dyna rai o enwau'r hen Gymry ar y llysiau hyn, ac enwau gymaint cywirach a llawnach o awen na'r amanita phalloides a ddyry'r botanegwyr arnynt. Byddaf yn bur hoff o'r myshrwm, ond ofn am fy mywyd wrth eu bwyta rhag fod Caws yr Ellyll yn llechu yn ei gysgod. Un o bethau rhyfeddaf y Cread yma ydyw fod i bopeth ei chwyn a'i efelychydd ynddo a hynny'n ddrych a dameg o'r fel y mae'r Drwg yn dynwared y Da, er mwyn baglu'r blysig anochelgar. Fe fuasai'n dda anwedd gen i weld Pedrog neu Eifion Wyn neu Dyfed yn llunio englyn 1—1 'r Myshrwm Gwir 2, I'r Myshrwm Gau, i'w ddodi ar bob llidiart cae sydd yn y byd, moesol a matero], fel yr arbedai ami i fywyd maes o law. WEDI EU LLADD YN Y RHYFEL.- Lifft. Norman Evans, mab y Parch. Owen Evans (W.), Llanrwst. Preifat Morris, West End Stores, Pwllheli. Preifat Benmon, Ber- llan, Llanfechain. Preifat A. Griffiths, Melin Ci'O 3wydd, Ti-allwr-g. Lance-Corp. D. Prit- chard, Dyserth, mab un o hen ymladdwyr y Crimea. Lieut. H. E. Jones, Brynhyfryd, Croesor, a > ynsiopwr yn Llandrindod cyn yi-n uno. Capt, Summers, unig fab y diweddar Mr. J. W. Summers, A.S., Sir Fflint, "argon." Preifat Aled Roberts, Prior Street, Ruthin, wedi marw o glefyd, a chael ei nol i'w gladdu gartref. Preifat Burd, Llanrhydd, wedi marw mewn ysbyty. Preifat F. Flanagan, mab casglwr trethi Porthmadog, ac enillydd Groes Filwrol, wedi marw o'i glwyfau. OYMRY CASNEWYDD.-— Ymae y Cym. rodorion am fynnu cadw Sir Fynwy yng Nghymru os oes modd, drwy gadw'r iaith yn fyw lie y mae cymaint o sathru ami gan y Juggernaut o Loegr, canys dyma'i swyddog. ion a rhaglen ci darlithiau at y gaeaf hwn:— Llywydd, H. Parry Jones, Ysw., M.A., Caer- lleon Is-lywydd, W. Williams, Ysw., Llis- werry trysorydd, J. INrillayns, Ysw., Clyffard Crescent ysgr., J. O. Davies. Hyd. 3- Cymru a'i I-liaith, R. Silyn Roberts, M.A. 18--Rhamant Genhedloedd Bychain, Huw J. Huws, Caerdydd 31--Is ilfoniitouthsh;re in Wales ? J. Kyrle Fletcher; T ach. 14-Beirdd Dyngarol Cymru, y Parch. W. Rowland Jones, B.A. Rhag. 1- Y Gadair Wichlyd, J. H. Jones, Ysw. (Gol. Y BRYTHON) 12—Emyn- yddiaeth Pantycelyn, D. Arthen Evans, Ysw., Barri. Ionawr 2-Emrys, y Parch. R. J. Pritchard, B.A., Mynydd Seion Ion. 16-Y Nofelydd Cymreig, J. N. Crowther, Caerdydd 30-Atgofion am rai Cerddorion adu'aenwn ni yin Mynwy, D. Bowne, Y.H., Abecarn, pryd y datgenir amryw donau gan barti o'r Gym- deithas dan arweinaid Mr. J. Thomas 13-D ram a Ar y Groesffordd (Berry) gan aelodau o'r Gymdeithas. Mawrth I-Gwyl Ddewi 13-Y Ddrama Gymreig, y Parch. W. E. Daniels, B.A., Maindee. GYMRY GYMREIG ABERHONDDU, Dyna fel y geilw'r Gymdeithas Genedlaethol hon ei hun, er mwyn gwal).aniaethu oddiwrth y lliaws anghymreig sy'r ffordd honno, mae'n debyg. Dyma'u swyddogion a'u harlwy hwy :—Llywydd yr Athro John Evans, B.A.; is-lywyddhn, y Fones D. G. Owen, Madog Fychan (Maer Aberhonddu) trysorydd, yr Athro John Evans, B.A. ysgrifennydd, y Bonwr Roland Thomas, M.A. pwyllgor y Fonesig E. Godsell, y Prifathro Thomas Lewis M.A.,B.D., yr Athrawon Joseph Jones, M.A., B.D., aD. Miall Edwards, M.A., y Parch. Edgar Davies, M.A., y Bonwyr R. T. Jenkins, M.A.,L1.B., a W. H. Jones Parry. B,yd.. 20-Bri,ddoniaeih Geltaidd y Chwarter Canrif d-iwedda -Llydaw, yr Alban a, r Iwerddon yr Athro T. Gwynn Jones, M.A. Tach." 2—Special English Meeting Lecture, The Desirability of founding a County His- torical Society, Mr. Evan E. Morgan, Brecon. 16^—Gweriniaeth Cymru, y Bmwr Howel T. Evans, M.A., Caerdydd 30—Y Gadair Wichlyd, y Bonwr J. H. Jones (Gol. Y BRY- THON) Rhag. 14-Dr. Price, y Bonwr Rol- and Thomas, M.A., Aberhonddu Ion. 11- Y" Greal Santaidd, yr Athrawes Magdalen Morgan, M.A., Abertawe Chwei. 1—Y Sant a Chymru, yr Athro John Evans, B.A., Aber honddu 15--Ambrose Lloyd, Tanymarian, a Gwilym Gwent, y Bonwr Tom Price, G. & L.T.S.C., Merthyr

Advertising