Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

- Gotrea Cympo, yr qn OddieartM

News
Cite
Share

Gotrea Cympo, yr qn OddieartM SPRING VIEW (A.), WIGAN.-Mae r achos byehan hwn wedi bod yn fendith i lawer un o wahanol rannau Cymru ar eu ffordd i dra- gwyddoldeb. Mae gennym atgofion dymunol am rai a fu'n aelodau a swyddogion ffyddlon yn yr eglwys uchod, sydd wedi newid byd i dderbyn eu gwobr gan Dduw. sef John Morris a Thomas Parry, gynt o Fostyn, a Robert Jones o Froncysyllte, tri o hen dadau ffydd- lon a defnyddiol, a'r brawd ffyddlon, gwyn ei gymeriad, Thomas Jones, gynt o Packet House, Caemarfon. Cafwyd pregethau grym- as yn ddiweddar yn yr eglwys hon gan y Parchn. J. Morris a T. Griffiths, Manchester (gynt o Ffestiniog). Y Sadwm a'r Sul di- weddaf, cawsom bregethau grymus gan y Parch. Wm. Roberts, Porth dinorwig, a fu'n weinidog ffyddlon i'r eglwys hon am ddeu- ddeng mlynedd pan yn gysylltidt a'r chwaer- eglwys yn Golbome. CAPEL M.C. SOUTHPORT.-Agorwyd cyfar- fodydd y gaeaf nos Fercher, Hydref 4, trwy gael Mr. R. R. Hughes (Treborfab), Blaenau Ffestiniog, i draddodi ei ddarlith boblogaidd ar Hen Dadau a Mamau Cymru. Mwynha- wyd hi'n fawr gan gynhulliad da. Diddorol a newydd i'r rhai ieuengaf oedd ei glywed yn adrodd hanesion gwrhydri a roddodd gych- wyn i'r hem wlad ar i fyny ac sy'n dal i'w gyrru ar i fyny. Cadeiriwyd gan Mr. W. H. Roberts, brawd a ddaeth yma'n ddiweddar o Fanchester, efe a'i deulu wedi ymuno a'r eglwys yn Portland Street, ao yn profi ei hun yn wr parod ac awyddus i wneud ei ran gyda'r achos. Diolchwyd i'r darlithydd a'r llywydd gan y gweinidog (y Parch. Robert Davies) a Mr. W. D. Owen, a gyfeiriai at Treborfab fel un o gyfoedionei faboed.-R.B.

Advertising

BnniMBwnmiiiwi a Biaaiaiafl

Advertising

CHWITH ATGO' I