Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

IRhediad y Rhyfel.

CHWITH ATGO' I

News
Cite
Share

CHWITH ATGO' I AM I Mr. William Patton. I 1- Ei draa a'i deithi. FEL y byr-grybwyllem yn ein rhifyn di- weddaf, bu Mr. Wm. Patton, 27 Rufford Road, Fairfield, farw ddydd Mercher di- weddaf, ac yntau'r diwmod hwnnw'n cyrr- aedd ei unfed flwydd ar bymtheg a thrigain, canys fe'i ganed Hydref 4, 1840, yn Fazaker- ley Street, ac Irwell Chambei-s bellach wedi eu hadeiladu ar y fan lie byddai ei gartref. Ysgotyn 0 swydd Fife oedd ei dad llongwr wrth ei alwedigaeth, ac a gollwyd ar y mor cyn ei fod yn 30ain oed. Ganed ei fam, Ellen Hughes, yn Lerpwl, ond ni fedrai nemor ddim Cymraeg ond yr oedd Pall Mall, yr adeg honno, yn frith o Gymry, a Chymraeg i'w glywed ar bob llaw. Cododd rhyw awydd cryf yn y bachgen i'w medru, a thrwy ddygnu ami gyda'i Feibl Saesneg a Chymraeg, a chyfeillachu a'r dyfodiaid o'r Hen Wlad, fe'i meistrolodd mor llwyr nes dod yn llefarydd cyhoeddus rhugl ynddi, ac nid oedd yng Nghyfarfod Misol Lerpwl neb rhwyddach ei barabl yn yr hen iaith na'r gwr a'i dysgodd dan y fal-,h anfanteision. low Pan yn un ar bymtheg oed, jmunodd a' r eglwys M.C. yn Pall Mall, ac a ymddatblygo dd yn gyflym i fedru cymryd rhan gyhoe»idus yn y moddion ac i hyrwyddo'r achos a'i holl enaid a'i dalentau. Yr oedd ganddo got cyflym a gafaelgar; ac yr oedd ei atgofion am y cewri aglywsai ym mlynyddoedd anteiiL yj eglwys honno, ac eglwysi eraill y ddinas, yn werth eu clywed a'u cadw a chan ei fod yr;, siaradwr mor rhwydd, ac o ysbryd mo 1 hawddgar a syber yr un pryd, yr oedd Di wrando'n hyfrydwch digymysg, a phob peth mor urddasol a glan ei hiwmor. Yn 1868, fe'i codwyd yn flaenor yn Eglwys Fitzclarenofc Street—swydd a lanwodd am ugain mlynedd yna symudodd i eglwys Newsham Park, a bu'n flaenor yno saith mlynedd ar hugain a thebyg mai efe oedd wedi llenwi swydd diacon hwyaf o neb yn y Cyfarfod Miso f Nid rhyw lawer a faliai am wleidyddlaoti, gyhoeddus eithr crefydd a'r Achos Goreu: elai a'i fryd fwyaf. Bu'n llywydd y Cyfarfod Misol flynyddoedd yn ol ac arhyn o bryd, yr oedd yn un o gyfarwyddwyr Bwrdd y Gen- hadaeth Dramor, ac yn drysorydd Assurance Trust y Cyfundeb. Derbymodd ei addysg yn Ysgol y Cyngoi, Hackins Hey, a'r Mechanics Institute. Yrt 1854, aeth i wasanaeth Mri. Whitaker, White head & Co., Rumford Street—un o cotton ifrvu mwyaf y ddinas ac a fu'n foddion i gael gwaith i ddegau o Gymry o dro i dro. Y di weddar Mr. Edward Smallwood yn eu my- ei hen gyfaill a'i rhagflaenodd rai misoedd yn ol, ac y'i elywscm yn dywedyd peth TOOT ddiddorol amdano ef a ffyddloniaid cyffelyb i'r Achos Da yn y cylch. Ar ei ymadawiad oddiwrth Mri. Whitaker & Whitehead, aJ1 rhegodd y gweithwyr ef ag oriawr a chadwyn aur, ynghydag anerchiad hardd, yn arwydc! o'u serch a'u syniad uchel amdano. Yo 1876, partnerodd a Mr. Benjamin Gibbs, Bootle, gau brynnu busnes oedd wedi ei sefydlu er 1835, ac a ddygid ymlaen o hyd dan yrenwMri. Wm, Patton a'i Feibion. Yrunig bartner a erys hellacli ydyw ei fab—Mr. Do J Patton; y mab arall, Mr. W. C. Patton, wedi marw yn 1910. Priododd yn 1865 & meroh Mr. J. Jones, postfeistr Llandderfel, ganed mab a merch. Bu hi farw ymhen tail blynedd ac yn 1869 priododd eilwaith, sei a merch Mr. Hugh Rughes, Llwyn y Ci, Baitw Bu hithau farw yn Ebrill, 1915, gan adael dan fab a phedair o ferched. Yr oedd yn WJ. perffaith egwyddurol yn ddihareb am onset rwydd diwyrni yn ei hull yniwneud mas- nachol, nes fud crefydd Crist yn cael clod f. gogoniant oddiwrth eigymeriad unplyg, ond tirion a chyrnwynasgar yr un pryd. Yr oedd ynYsgrycfhyrwr cadarn, ac yn un o ddiwin yddion cyfundrefnol goreu'r cylch—ac felly'n. dwyn peth o 61 daionus ei dras Ysgotaldd oddiwrth ei dad a Chymreig oddiwrth ei fam 2-Ei Angladd. Claddwyd ei weddillion ym mynwent An field ddydd Sadwrn diweddaf adaethliawei

Advertising