Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

IRhediad y Rhyfel.

News
Cite
Share

Rhediad y Rhyfel. Y MAE gan yr anghyfarwydd a rheolau rhyfel, ac a manylion safleoedd a syjnud.adau'r byddinoedd gwrthwynebol, safon go sicr farnu cwrs y rhyfel presennol. Gwrandawed ar don arweinwyr y galluoedd sy'n ymgiprys, a chaiff wybod cyfeiriad y goddaith. Newid- iodd yr Ellmyn dro'n ol, ym mis Gorffennaf, os nad cyn hynny, eu cywair a'u can. Ni chlywir mwy eu bost ffroenuchel, a phan ym- geisiant ati, swnia'n wichlyd a gwag. Ni wawdiant heddyw fyddin fechan ddirmygus Prydain. Distawodd eu hymffrost, am yr iawn anferth a wasgent allan heb drugaredd o'r Cynghreiriaid; ac o'u harglwyddiaeth hwythau, fel etholedigion y nef, dros y ddaear. Hwy, erbyn hyn, yw caredigion heddweh a champwyr rhyddid. Wyla Tywysog Coron yr ALmaen ddagrau-heilltion uwchben y gyf- lafan erchyll a aohoswyd yn gyfangwbl gan Brydain Fawr i'w hamcanion hunanol a thrawsarglwyddiaethol ei hun. Ymae pawen cath militariaeth, a aberthodd yn ynfyd o flaen Verdun lengoedd o'i w:9'r, yn awr vn vn awr vn. ymddangos yn debyg i ddyn llawn ymysgar- oedd tosturiaethau. Y mae Canghellor yr Almaen mewn ins*. Hiraetha am heddwch. Ond saif Prydain Fawr ar y ffordd, sydd am ddifodi'r Almaen, ebe ef. Myn plaid Tirpitz ben y Canghellor ar y ddysgl, i'r hwn y priodolant y rhyfel, amethiannau eu byddin ogoneddus." Yn y ffrae ceir peth o'r gwir. Ac "yn ol yr ysgrifen gyfrinachol, a syrth ambell waith i ddwylo'r Cynghreiriaid, cyd- nebydd rhai o brif swyddogion y gelynion eu safle israddol mewn dynion a darpar rhyfel. Gwaedda'r Ellmyn, mae'n wir, drwy'r Cang- hellor, Ni a enillwn," ond gwaedd gwely angau ydyw, ac nid oes neb a'i coelia. Gwrandawer ar y Cadfridog Syr William Robertson, pennaeth byddinoedd Prydain Fawr, geiriau'r hwn a atseinir drwy holl wer- sylloedd y Cynghreiriaid "0 ba Ie bynnag yr edrychwch ar y safle heddyw, gellwch wneu- thur hynny heb bryder." Ond ni fyn ef greu gobaith gau. Dywed nad yw'r diwedd eto, ac na all neb ragfynegi'n sicr pryd y daw. Dywed mai arwyddair da yw hwnnw Darperwcn ar gyfer y gwaethaf a gobeith- iwen am y goreu." Ni cblywir yir fErost gwag ymnlith y Cynghreiriaid, ac ni ddeliant mewn celwyddau, yr hyn a wna ein hymddiriedaeth mown buddugoliaeth yn sicrach fyth. Y mae'r Cynghreiriaid ar yr ymosodol ym mhob man, ac yn llwyddo. 0 ddechreu Gor- ffennaf, nid oes ball ar eu buddugoliaethau ar y Somme, heb fod eu colledion ond rhyw ddau am bob pump mewn lladd a chlwyf) i'r gelyn. Syrthioddpontrepwysig Le Sars i ddwylo ein milwyr ni, ac y mae'r lIe pwysig arall, n)d y Cynghreiriaid, yn ymyl, ac efallai y bydd yn eu meddiant pan ddarllenir y llinellau hyn. Gwthir y gelyn yn ol ym Macedonia, lie y gwna'r Serbiaid wrhydri ac y maent yn ymyl Monastir, lie ym mhob tebyg yr ymledd- ir brwydr ofnadwy. Pery'l' Italiaid i ennill yn araf, ond sicr. Ni fedr y T wrc atal rhawd y Rwsiaid yn Asia. Cyferfydd byddin Rumania a gwrthwynebiad ffyrnig yn Trans- ylvania, a syrthiodd yn ol i gadamfeydd passes y Carpathiaid. Y mae'n amlwg y ceisia'r gelyn roi ergyd marwol i Rumania, ond nid yw'n debyg y llwydda, er casglu o hono ei holl nerthoedd ynghyd i'r amcan hwnnw. Ataliwyd ei ymosodiad yn Dob- rudja, ac er nad yw'r sefyllfa yno'n gwbl glir, gwyddis i'r gelyn golli ei allu i ymosod yn y rh y ndi hw C ?,. f a l a ? i al 1' ri 0'n yn Dob- rhandir hwn. Gofala Rwsia na cha'r gelyn ddial ar Rumania. Er eolledion dirfawr Rws- i a, tyfynfwyfwybeunyddmewnnerth ac er cadamed ac ystyfniced y gelyn yn Ewrop, y mae palf yr arth ar ei war, a gwelir ef yn y man yn ymgreinio yn y llwch. Ni cheir cymaint o fanylion o'r maes hwn y dyddiau hyn, ond gwylier yr Arth pan fo fud paratoi y mae i wneuthur llarn marwol i'r gelyn. Eiddo'r Cynghreiriaid heddyw'r fuddugol- iaeth. Y mae dyfais a diefligrwydd y gelyn yn ddi ben draw ac y mae gweld ei hun yn cael ei drechu ar y tir wedi ei yrru i ail ddechreu ar ei bolisi uffemol ar y mor, sef suddo llongau milwrol-a masnachol—a'u sybmar- Îns. Y mae rhyw nifer-na wyddis yn iawn ar eu galanas ar longau Prydain a gwledydd niwtral ar lan m6r yr America a. chehgweled pa effaitti a gaiff hyn ar berthynas y Taleith- iau a'r Aimagedon. Ystrane gelyn wrth gael ei orchfygu ydyw ond gall bsri difrod mawr ar fywyd a buddiannau a pheri prinder ar adnoddau ymborth ac yn y blaen. Ond am beri iot o wahaniaeth yng nghynllun y rhyfel a thynged anocheladwy Germani--byth I -0- I

CHWITH ATGO' I

Advertising