Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

DAVIES'S SECOND-HAND and Slightly Used PIANOS -0- Upwards of 25 Pianos for Spot Cash at Greatly Reduced Sale Prices. Call this week and ex- amine these special Offers in beautiful condition and unsur- passed for Quality of Tone and Touch. Exchanges Invited. SPECIAL BARGAINS. Oavies's Price Worth Ci^Q Uj/x] O C SWEET TONE, nice touch, strong, serviceable Piano. A good Piano for a beginner £ 16 fl O/lA DALMAINE. Handsome solid walnut case, light touch, mellow tone panel front and sconces good appearance £ 20 ?1 ? /T7 /? LATHAM MODEL.— "113/17/ U-?-alnut, panel front very strong, brilliant tone, elas- tic touch very serviceable < instrument £ 21 ?ic/tc COLL ARD|& COLLARD xU/10 Walnut, ivory keys, beauti- ful tone good appear- ance; light touch £ 25 116/10 UPRIGHT IRON FRAME.—Walnut Piano, panel front light touch, mellow tone modem; x great bargain. £ 26 117/17 HOPKINSON. —World- famed for tone arid per- fection -of touch; solid walnut, ivory keys; in I grand condition bargain £27  BRINSMEAD (sold by Rushworth's).- Rosewood case, ivory keys beautiful tone and touch a magni. ficent piano strong and serviceable £30 19/19 EBONISBD NEW MODEL.—Art case, iron frame, full compass, check action, under dmaper, ham mer rest; tape action and latest improvements, 1916 i30 £ 24/10 KIR KM AN.—World- famous; walnut, iron frame, ivory keys, full compass, trichord, powerful tone, elastic touch, beauti- ful instrument S35 127/10 LANGE.-Black Over- '—— strung, Upright, Iron; Grand, full compass very fine qualily highly recom- niended t3g ?OC?n PIANO DE LUXE.- ??.0/1U Black Art Model, brilliantly polished, upright, 1916 improvements, highest points of mechanical ac- curacy, exceptional capaci- ty of tone, highly adjusted keyboard the pick of the market a golden opport- unity perfection £ 40 <0 qc COLLARD & COLLARD —Rosewood, superb qual- ity Piano also Chappel Rosewood Piano, £ 38/10/ £ 48 DAVIES'S, 30 LOW HILL, LIVERPOOL. Close Wednesdays at 1. Open Saturdays until 9.38. Old Swantarti from all stations. Fare ld. LLYFRAll CYMRAE6. BEIBLAU. TESTAMENTAU. LLYFRAU HYMNAU A THONAU. CANEUON. Talir sylw prydlon i archebioa gyda'r post Hugh Evans a'i Feibion SWYDDFA'R "BRYTHON," 358 STANLEY ROAD LIVERPOOL SflHieilKM D Plant GWERSLYFR I. DDOSBARTHIADAU CYMRAEG Wedi ei ysgrifennu a* drefnu dan nawde Undeb Ysgolion M.C, Lerpwl, gan OWEN EILIAN OWEN. Pria 4c., -drwy'rpost Sc. Cyhoeddedig yn Swyddfa'r Brython, PWY BIBS ffllR ? DRAMA DDIGRIF GAN DDEWi MAI 0 FEIRION, Blaenau Ffestiniog. Pris Naw Ceiniog. HUGH EVANS & SONS, SM-8" Stanley Road Liverpooi Ceinion Rhuddfryn: Yn cynnwys pigion o'i englynion a'i gywyddac wedi eti dethol gan ANTHROPOS, a than olyg- iaeth ei fab, y Parch, LEWIS MORRIS, Wrexham Ynghyda darlun o'r awdur. atnodiadau bywgraffyddol gan Dr. Cernyw Williams. Argraffiad Rhad (mewn ami en), 6cb Trwy'r post, 7c, HUGH EVANS A'I FEIB. LLYFR Y TRI ADERYN GAN FOR GAN LLWYD 0 WYfcEDD Argraphiad Newydd yn cynnwys ysgrif ar dras a gwaith Ltenyddol Morgan Llwyd, gan Mr. J, H. JONES, Golygydd y "Brython." Llian hardd, Pris Is. Cyhoeddedig gan— HUGH EVANS A'I FEIBION. 356-8 Stanley Road L'pool. Athrofa Aberystwyth (UN 09R COLBGATI TM MHBIFYSGOL CYMRD). Prifathraw-T. F. ROBERTS, M.A., ,LL,D. DECHREUA'R Tymhor nesaf ar Ddydd Mawrth, Hydref 4ydd, 1916. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (amryw o honynt yn gyfyngedigi Gymry) y fiwyddyn hon. Cymer yr arholiad le yn Aberystwyth ar y 19eg o Fis Medi, 1916. j Am fanylion pellach, ymofyner a— J. H. DAVIES, MA. Oofrestrydi Prynir Dodrefn Outright. Distance no object. Salet by auction on owners' premises. GREETHAM & SON (Est. 1848). f Auctioneers, "7 Newington, Liverpool) 18 Rydal Bank & 106 Liscard Road, Llscard Tel. 646 Royal. ANWTD, PESWCH, INFLUENZA-Mae y rhain gyda ni bob amser. Pair hinsawdd gyfnewidiol fod Ilawer o ddioddef oddiwrth Beswch, Bronchitis Pat, Dolur Gwddf, Crygni, Caethdra, Diffyg Anadl. Y mae'r hen feddyginiaeth "DAVIES'S COUGH MIXTURE eto ar y blaen, ac yn cael ei gwerth- fawrogi yn fwy nag erioed, bob amser wrth law, ya felys, yn cynhesu y frest, ac yn rhyddhau'r phlegm. Bydd dose mewn pryd yn ddigon. II. I id. a M. gj (postage, 3^.)-HUGH DAvIa, Chemist, Machynlleth SARZINE BLOOD MIXTURE. CROEN IACH A GWAED PUR.-Dyna yr hyn y mae Sarzine Blood Mixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honni gwella popeth fel Yankee Patent Medicines, ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, scurvy, doluriau pendduynod, etc., yn tarddu o waed drwg ac amhur, mynnwch botelaid o Sarzine Blood Mixture gan y druggist nesaf atoch, 21. 9d. y botel, neu gyda 3 d. at y cludiad yn ychwanegol oddiwrth y perchennog- HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. Y mae PEIRIANNAU GWAU HOSAN- NAU yn foddion hapusrwydd a bywoliaeth i filoerld o deuluoedd. Ceir y Dall, y CloS, ac eraill ymysg ein cwsmeriaid. Rhestr ac hyfforddiant yn rhad. Sefydlwyd 1871- W. Griffiths, 30 Queen Street, Neath.

'J?JsL?? ?"? T0?*-< o Big…

DAU TU'R AFON.