Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

1I 0 Lofft y Stabal. i

Advertising

The Passing of a Welsh I Soldier,…

Advertising

Advertising
Cite
Share

Madame Annie Leigh receives Pupils Voice Production, Singing, Pianoforte. 123 BELMONT ROAD and CITY STUDIO. Madame Annie Leigh's Ladies' Choir. Good voices wanted. Rehearsals Crane's, Han- over Street. Full particulars, 123 Belmont Rd., Liverpool. LASIGS BLANCH4RD PILLS AM unrtvsil*d (ot ?M !m:ga!M!ttM, &< they <p<M?<t? afford relief and nsvw tito.auvisto an 'Ih"IUr.sed. PQ1ro1&J, Ht Oashis? Bitter ApD??e 'rhey is W?ys art. the best of all P?! for Wom<?' <oM In boxM, l?H, by BC021' BtMthM, TAyM?'t Bran«h«i and ?MOhemi? otpcttfMo, Mm* MiM hem LEsue MAXTYN. Ue, ChemMt?.? B<'t?a t Me, Uaias Coupon Rhad-Yswiriaeth (Poidier a!i hollti'n rhydd)t (BYDD eAl GRESHAM fire and Accident Insurance Society Ltd' St. Mildred's House; Poultry LONDON, E.C. dalu £100 (can punt) i gynryohiolydd oyfreitblo a phersonol y sawl a fo'n ddfles-ddaliwr y coupon hwn, os y bo iddo fo neu hi gael eu lladd yn hollol ao yn nniongyrchol drwy ddamwain o fewn j Deymas Gyfunol i dren unryw Gwmni Reilffordd, Tramcar, Omnibus, Cab, neu Gerbyd Trwyddedlg a Llog yn yr hwn y bo'r daliwr yn cael ei glado fel teitbiwr tocyn a chlud, yn ddarostyngedig bob amser i'r atnodau arbennig a ganlyn sydd i'K ystyried fel rhan a ohyfran o'r oytundeb- (a) Fod y marw'n digwydd 0 fewa deng niwrnod ar nagain wedi'r ddamwain (b) fod rbybudd ohoni'n oael ei roi i'r Gymdeithaa 0 fewn saith niwrnod yn en Prif Swyddfa yn Llondain (c) fod y cyfryw dystiolaeth res- ytBol parth aohos y farwolaeth vn cael ei gyflwyno ag a fo'r Gymdeithas yn ei ofyn (ct) fod y dahwr wedi 'sgrifennn ei arwydd- enw arferol, oyn i'r ddamwain ddigwydd, £ jtno yn y lie darparedig gogyfer a hynny o na bo'r Gymdeithas yn gyfrifol i fwy nag m* person parth mwy nag un coupon yn y papur hwn na r un cyhoeddiad arall (/) na Dcr ys- wiriaeth hwn ddim yn gaSaeladwy i bersonaa tan ddeuddeg na thros-ddeg a thrigain mlwydd oed, ao a ddeil yn ddilys am saith niwrnod o 12 o'r gloch y dydd yi oodir. Arwyddnod y Dali-tw. frigfod I Danysgrifwyr, Raid I dderbynwyr cyson y papurhwD ddim arwyddo r Coupon os ca'r Gymdeithaa gwbi sicrwydd a phrawfti fod yn cael eu anfon lddynt yn ddifwlch, FRD Radiators, new pattern, oils and greases tubes and tyres.—Wholesale Factors, JAIl" Chiw and Co., 58 Paradise St., Liverpool.