Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

0 Big y Lleifiad.

DAU T U'R AFON.

News
Cite
Share

DAU T U'R AFON. Y DIWEDDAR MR. W. A. LLOYD.—Nos Saboth ddiweddaf, daeth tyrfa luosog i gapel Great Mersey Street i dalu eu parch i goffa'r gwr :da hwn. Pregethodd Dr. Oliver, Tre- ffynnon, yn dra effeithiol a phwrpasol, gan elfennu ei gymeriad amlochrog a thalu teyrn- gedobarchuchel i'w goffadwriaeth, ahynny oddiar ddeugain mlynedd o adnabyddiaeth ohono. Canwyd hefyd gyda dylanwad mawr gan y gantores swynol, Miss M. E. Roberts. ChwaraeoddyrorganyddMr. E. H. Edwards,y Dead March a'r gynulleidf a oil ar eu traed, ac mewn teimlad dwys. Yn y Gyfeillaoh, sylw- odd rhai :o'r swyddogion y golled oeddynt wedi ei gael, a'u gwerthfawrogiad o'r ym-, adawedig Mr. R. Vaughan Jones, hefyd, mab teilwng un o gyn-swyddogion yr eglwys- sef v diweddar Mr. John Jones, a ddygai dystf iolaeth uchel i'r ymadawedig. Nodded y Nei fyddo tros y teulu, yn neilltuol y weddwlyn e llesgedd a'i hunigrwydd. *"JY1 DIWEDDAB MR. JOHN EVANS, KEN- KARE ROAD.—Y mae gennym y gorchwyl prudd o gyfeirio at farwolaeth Mr. John Evans, Kenmare Road, yrhyn a ddigwyddodd Medi 20. Cafodd ami a blin gystuddiau ym mlynyddoedd olaf ei fywyd. Poenid ef bob gaeaf i raddau mwy neu lai gan anhwylderlyn y gwddf, ond daliodd ei ysbryd yn gryf hyd o fewn ychydig wythnosau i derbyn y daith. Yr oedd ei ewyllys yn gryf a'i ddymuniad am fyw yn fawr hyd y diwedd. Bu fyw bywyd Ilafurus a diwyd ymhob cylch y troai ynddo. Trwy ei ddiwydrwydd ef a'i briod fedrus, Ilwyddodd ei fasnach fel y gallodd ymddeol o'i gofalon i fyw ar ei gyfalaf ers amryw flyn- yddoedd. Ond parhai ei haelioni yn ddifwlch ymhob cyfeiriad. Yr oedd yn perthyn i'r dosbarth gwerthfawr sydd yn dda ganddynt roddi a chyfrannu." Ni chyfrannodd neb erioed at wahanol achosion da gyda wyneb mwy sifiol nag efe. Fel Moses gynt, bu'n ffyddlon yn ei holl dy megis gwas." Edrych- ai bob amser arno'i hun fel ymddiriedolwr ar amryw ras Duw. Rhoddodd dros hanner canrif o wasanaeth gwerthfawr i'r eglwys fel athro yn yr Ysgol Sul, fel diacon am ddeugain a chwech o flynyddoedd, ac fel cyhoeddwr ac ysgrifennydd am nifer o flynyddoedd yn ogystal. Yr oedd yn Ymneilltuwr o argy- hoeddiad dwfn,yn selog fel Annibynnwr,ac yn wir grefyddol ei ysbryd. Yr oedd ei glywed yn gweddïo mor weddus o ran ymadroddion, mor daer a hyderus ei don, yn foddion gras mewn gwirionedd. Er wedi cyrraedd yr oedran teg o ddwy a phedwar ugain mlwydd, cadwai ei ysbryd yn ieuanc ac iraidd hyd y diwedd. Yn wir, yr oed4 yn hoff iawn o blant y Gobeithlu a'r Ysgol SuL Teimlai'n gartref- ol gyda hwy ac mor chwareus ei ysbryd "a hwythau. Yn ei farwolaeth, collodd plant yr eglwys un o'u cyfeillion pennaf, ac un o'u prif gymwynaswyr. Erys ei enw a'i goffadwriaeth yn annwyl iawn am dymor hir. Israeliad yn wir, yn yr hwn nid oedd dwyll oedd efe. Bydded y Nef yn dirion iawn o'i weddw unig a'r perthynasau oil, yn wyneb colli un a fu'n gefn iddynt am gynifer o flynyddoedd. Claddwyd Medi 23, ym mynwent Nannerch, Macpela teulu Mrs. Evans, ond hedasai ei ysbryd pur i fwyniant y Nef i dderbyn yno gyfarchiad ei Arglwydd Da was, da a ffyddlon. Efe a aeth i dangnefedd allawen- ydd y nef. Cynhaliwyd cyfarfod coffadwr- iaethol iddo yn Grove Street nos Fer-cher (neithiwr), pryd y traddodwyd pregeth gan ei weinidog, y Parch. D. Adams, B.A. Ceir manylion yn ein nesaf. Parhad ar tudal. 6.