Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

D'ROCAN—GWIR A GAU.

Glep y Clawdd

News
Cite
Share

Glep y Clawdd sef Clawdd Offa [GAN YR HUTYKp. ANWYLO ANIFEILIAID. Y mae Cymdeithas ar y Clawdd i atal creulonder at anifeiliaid, a gwaith da a wneir ganddi ond nis gall atal creulondeb trwy gosb ond i radd- au byehan iawn. Yr hyn sydd ei eisiau yw Cymdeithas i Ddysgu Pobl i ANWYLO Anifeil- iaid. Rhyfedd mor bell yn ol ydym o fod yn fedrus yn y grefft wir ddynol hon. Beth pe dechreuid jti yr ysgolion elfennol ? Dymale- penigajnp i gychwyn cymdeithas o'r fath. Hyfryd o beth fai cael y plant i ymuno achym- deithas felly, a rhoi adeg yn yr ysgol bob wythnos i'r plant ddweyd eu r-rofiad,sef TO helyntion yngl^n ag anifeiliaid, pa gymwyn- asau a wnaethant yn ystod yr wythnos iddynt, a pha effeithio a wnaeth hynny ar yr anifeil- iaid eu hunain. Ca plentyn for o" fwynhad dyddiol oddiwrth yr anifeiliaid mud o'i am- gylch ond iddo ddysgu y grefft o'u hanwylo. Os ceir hyn, ni fydd angen Cymdeithas Atal Creulondeb, nac angen cosbi neb ychwaith. Y JJifILWYR YN NHREF ALYN.- Caed sbri fawr yn Nhref Alyn y dydd o'r blaen. Gwahoddodd Syr Owen Phillips, A.S., y milwyr clwyfedig yno o Wrecsam a Chaer, a daethant yn llu mewn modurau a cheir, a chaed hwyl nas anghoifr yn fuan. Yr oedd y chwaraeaethau yn ddifyr a'r sigarets yn eu bias. Rhoddwyd y gwobrau a enillwyd am y caanpau gan Miss Phillips, yr hon oedd yn bresennol ac yn mwynhau ei hun yn fawr. Traddodwyd anerchiad brwd iddynt gan ficer Rossett, ac hefyd gan Esgob Methodistaidd Rosset, sef y Parch. Glyn Davies. Yr oedd band y Royal Welsh Fusiliers hefyd yn bres- ennol, ac yr oedd y program drwyddo yn un hynod ddiddan. Dychwelodd yr ymwel- wyr yn ol cyn yr hwyr, yn llawen bob yr un. COSYN I'W GWR.-—Pryrmodd Mrs. FitzHugh, Plas Power, gosyn saith-deg pwjrg. yn arwerthfa y Groes Gøch y dydd o'r blaen, i'w anfon i'r Aifft. Ble y ceir digon o fara i fynd efo hwn ? Tra y ca rhai rhy fychan o fara ca eraill ormod o gaws. Byd rliyfedd o anwastad yw hwn, o safle troed a chylla. MUL AR WERTH.—Gwerthwyd mul hefyd yn arwerthfa'r Groes Goch yng Ngwraig

Advertising