Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

1W GOSTEG.

DYDDXKDX-JR. I

Cflioeddwyr y Cymod I

ICAPEL M.C. RAKE LANE, I NEW…

fin Cmril ym Manceinion,

! Ffetan y Gol. I

Heddyw'r Bore I

News
Cite
Share

Heddyw'r Bore I EH A G CWILYDD I OHTVl, FFERM- TV Y R !.Dywcdodd Mr. Llewelyn Lloyd, y cynrychiolydd amaethydclol ar dreibiwnal Llanelwy, bethau llym ddydd Sadwrn di- weddaf am ffermwyr Sri Fflint, sef a glywsai yn adroddiad y cynrychiolydd milwrol mewn eynhadledd yn yr Amwythig. Dyma rai cyhuddiadau 69 Eu bod yn tradio ar y dynion y cawsent ollyngdod (exemption) iddynt, sef drwy ddywedyd peth fel hyn wrth i'r dyn ofyn am dipyn dros y cyflog arferol am waith y cynhaeaf Dyma 11 wedi dy arbed rhag gorfod mynd i Ffrainc, a rhaid i ti weithio yn y cynhaeaf am yr un cyflog ag a gaffet ar hyd y gaeaf." Dywedai rhai gweision y byddai?n well ganddynt fynd i'r Fyddin a'r rhyfel nag aros i geibio a chlemio dan y fath feistrad- oedd. Yr oedd arno gywilydd o'i genedl wrth glywed y fath gyhuddiadau a ffeithiau am y ffermwyr. BILIARDS A CHI" I-IFL.-Bu'n ddadl go gras ymysg Gwarcheidwaid Tlodion Caer- narfon ddydd Sadwm diweddaf ar y pwnc hv. :y mae'r ysbyty sydd ynglyn a'r Tloty yil hwylo'r awdurdodau milwrol ers ysbaid; a chan fod eisiau lie i gynnal cyng- herddau ac yn y blaen er budd y milwyr clwyf- edig, cynhygiai un gwarcheidwad bod rhoddi'r capel pertbynol i'r tloty .at eu gwasanaeth ond panhyshysodd Clerc y Bwrddfod rhywun wedi cynnyg rhoddi bwrdd chwarae biliard hefyd at eu gwasanaeth, gwrthwynebid y peth yn groch gan Mr. Thomas Jones. 0 blaid ei saniatau yr oedd Capt. Hughes (Niw- hwrch), a'i fod ef yn meddwl y gall ai'r dewrion a enillodd ein brwydrau ar Gyfandir Ewrop addoli Duw uwchben game o biliards. Ie, ond beth am iaith y dyn a gollo'i game ? ebe Mr. John Jones (Dolgynfydd) nes oedd Capt. Hughes yn fud a go hurt ei olwg. Yr oedd y Pai-ch. ishmael Evans yn ddigon bodlon iddynt gael v capel i'r amcan a grybwyllid, cvd ag y byddai'r dynion yn ymddwyn yn weddaidd, canys byddem yn dilyn esiampl ugeiniau o eglwysi drwy'r wtad. Y mae Cymdeithas y Y.M.C.A. yn gofalu fod bwrdd hwyl t- b e biliard a bagatel yn eu holl ystefyll hwy," ebe Mr. W. M. Roberta Ac ni fedrwn byth wneud gormod i'r dynion sy'n ymladd dros Grist nog aeth," ebe Mr. J. W. Ihomas (Waun Fawr). Ac felly, y diwedd fu cytuno i ganiatau'r capel at gadw cyngherddau, ond bwrw pwnc dreiniog y bwrdd a'r biliardra i'w ystyried gan is-bwyllgor. A'] LYOAD All Y DDWY.—Y mae'n amlwg fod y Welth Outlook a'i lygad yn deg a gwastadol ar y ddwy wedd i genedl y Cymry y rhaid eu porthi heddyw, sef (1) y wedd honno a ymwna a'r Cymro Cymraeg, hoff o Eistedd- fod a llyfr a chymanfa ac awdl a phryddest a ehystadlu iddo ef y mae'r .nodion blasns sydd yn rhifyn Medl am Eisteddfod Aber- YAtwyth. (2) Y wedd arall a mwy Seisnig, sef a ddaw arnom drwy ddylifiad mor gryf o Saeson ac estroniaid i'n gwlad, yn y De'n enwedig ac iddynt hwy y mae r adolygiadau a'r ysgrifau ar gelfvddyd a gwyddor, a'r eyffyrddiadau Sosialaidd ac economaidd sydd yn y rhifyn. Da lawn, a theg, yw'r adolygiad sydd yma ar The Call (drama'r Parch. W. F. Phillips, Dinbych y Pysgod). CADTV'] ENW DA.Dyna wna'r Dysg- edydd, drwy ysgrif fel hon ar yr Ymuacad gan y Parch. K. Keri Evans, M.A. Diolch i r Parch. Arthur Jones, B.A., Ynys y Bwl, am lith mor gynnee ar yr Eglwysi a'r Gymraeg Dyry ei fys yn union ar y fan iawn ac nidges dim dichon dod i amgenach casgliad nag v daw yntau a Gol. y Tyst, sef Ar hyn o bryd m phetruswn ddyweclyd mai unig obaith y Gymraeg yw rhieni yn ei siarad a'i darllen a'i chanu ar eu haelwyd." Dyna'r gwir, ni waeth faint o blannu pen yn y tywod fel yr estrys rhag ei weld a'i gydnabod. Diolch i r Athro TM.ia]l Edwards am nodion inor faehog am Eisteddfod a Chyin ini t I.bery,,twytil. SYCHEDU AM Y GRADDAU GAU.- Dyma sydd yn twymo un 0 ohebwyr Y Cerddor i sgrifennu fel hyn at y golygydd & Yr wyf yn sylwi, eich bod yn caniatau pob ihath o diplomas a degrees i yniddang., {" ( os wrth enwau rhai o:n cerddorion. Fel y gwyddoch, syr, y mae degrees a degrees, ac awgrymu yr wyf na ddylai un ym. ddangos os nad yw yn tarddu o un o "Brifysgolion I'rydain Fawr, ac os yr <t Amerig, ni ddylai ymddangos heb fod ei darddiad yn-eael ei osod rhwng crom- faehau. Yr wyf wedi sylwi fod un yn ( ymddangos yn lied ami fel' Mus.Doc. ac yr wyf wedi cymryd y drafferth i edrych < trwy Calendar of the Graduates in Music in British Universities, ac medi methu gweld ei enw. Carwn wybod o ba Ie, ac 0 «' df an ba amgylchiadau, y cafodd efe y degree. Nid wyf aly, ei enwi, ond yr wvf yn meddwl eich bod yn gwybod at bwy yr wyf yn cyfeino. Hefyd, y mae rhai yn gosod 'Inter. Mus.Bac.' fel cynffon i'w henwau. Mae'r cyhoedd yn cael eu twyllo gan beth o'rfath, ae i-nae'n ddylet- swydd arnom ni fel cerddorion, a thrwy leincylchgrawn, i geisio ei atal. Ni d yw'n deg i gerddorion sydd wedi llafurio yn galed i ennill y graddau o Rydychen a Chaergrawnt, a'.i, prifysgolion eraill, fod y pethau hyn yn cael eu gwneud heb rhyw tfath o brotest yn eu herbyn. Yr wyf yn gobeithio y bydd y Cerddor yn rhyw gyn- horthwy i stampio y peth hwn allan o'n "mysg."

Family Notices

Advertising