Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

.Drwodd a Thro.

Gofid, Dyled, Gobaith.

Advertising

Advertising
Cite
Share

Palatine Trade Protection Office (L'pool). 35 Exchange Chambers. 2 Bixteth Street, LIVERPOOL, and at LONDON. Subscription ti is, per annum. Includes an UNLIMITED number of collections 01 accounts. Tel. 8365 Central (3 lines). 'Telegrams,' Quorum.' Apply for further particulars— PARKIN S. BOOTH, General Manager. Coleg y Gogledd, Bangor (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru). -0- Prifathraw,Syr H. R.Reichel.M.A ,LL.D. DECHREUA'r tymor nesaf Hydref 3, 1916. Paratoir ar gyfer arholiadau Prifysgol Cymru, rhai o eiddo Prifysgol Llundain, y Cwrs Meddygol ym Mhrif- ysgolion Llundain, Edinburgh a Glasgow, ac arhol- iadau eraill. Rhoir addysg arbennig mewn Amaeth- yddiaeth (yn cynnwys triniaefh coed) ac Electrical Engineering. Mae yn y Coleg adran normalaidd i athrawon elfennol a chanolraddol. Cynhygir nifer o ysgoloriaethau, yn amrywio mewn gwerth o k40 i Lio y flwyddyn. Mae Ysgoloriaethau JohnHughes yn gyfyngedig i fechgyn a anedynSirFon neu Sir Caernarfon Y sgoloriaethau Richard Hughes i drigolion Mon, ac rcoloriaethau Piercy i drigolion Sir Ddinbych a- Sir Fflint. Dechreua'r arholiad am danynt Ebrill 17. Ceir pob manylion gan J. E. LLOYD, M.A., Ysgrifennydd a Chofrestrydd Coupon Rhad-Yswfriaeth (Poiffier &'i hollti'n rhydd), BYDD VAI 6RESHAM fire and Accident Insurance Society Ltd [St. Mildred's House, Poultry LONDON, E.G. dalullOO (can punt) i gynrychiolydd cyfreithto a phersonol y sawl a fo'n ddiles-ddaliwr y coupon hwn, 08 y bo iddo fo neu hi gael eu lladd yn hollol ao yn uniongyrohol drwy ddamwain o fewn y Deyrnas Gyfmiol i dren unryw Gwmoi ReilSordd, Tramcar, Omnibus, Cab, neu Gerbyd Trwyddedig a Llog yn yr hwn y bolr daliwr yn cael ei gludo fel teithiwr tooyn a chlud, yn ddkrostyngedig bob amser i'r amodau arbennig a ganlyn sydd i'w ystyried fel rhan a ohyfran o'r oytundeb- (a) Fod y marw'n digwydd o fewn dens niwrnod ar Ltugain wedir ddamwain, (b) fod rhybudd ohoni'n cael ei roi i'r Gymdeithas o fewn saith niwmod yn eu Prif Swyddfa yn Llundain (c) fod y cyfryw drstiolaeth res- ymol parth aohos y farwolaeth yn cael ei gyfiwyno ag a fo'r Gymdeithas yn ei ofyn (d) fod y daliwr wedi 'sgrifennu ei arwydd- enw arferol, cyn i'r ddamwain ddigwydd, a ino yn y lie darparedig gogyfer a hynny (e) na bo'r Gymdeithas yn gyfrifol i fwy nag un person parth mwy nag un Coupon yn y 8pur hwn na r un oyboeddiad amll (/) na ? o ?r spur wiriaeth hwn ddim yn gaffaeladwy i bersonaa tan ddenddeg na thros-ddeg a thrigain mlwydd oed, ac a ddeil yn ddilys am saith niwrnod o 12 o'r glooh y dydd y'i oodir. Arwyddnod y DaZiwr. -vii9fod I Danysgrifwyr, Raid I dderbynwyr cyson y papur hwn ddim arwyddo'r Coupon os ca'r Gymdeithas gwbl sicrwydd a phrawf el fod yn cael eu anfon iddynt yn ddifwlch. W. & J. VENMORE, Estate Agents & 200 SCOTLAND RD., Liverpool ffuiMron No. 4216 Kcyal (S liQM). ALLAN Iko,yalLINE To C;,& x &X]D,& ERPOOL, GLASGOW, LONDON ABA, I TO CANADA, NEWFOUNDLAND 9t UJiJL Ali" J&me8 St., Lhwpool' 40 St? kLW, and 1M Letdenhan St.. Londo? iB. a. W. HUGHES,a. & L.T.SX (AmWnW p Vents fitt Mttmpti M.O. Prkm.-B"O Arweinydd Cymanfaoedd Canu, Beirniad, ac Arholwr. Parotoir Tmgtiswvr at Dpatyagrifuu moekw Colog v Solfa, Han NodiatU a Solffa, 70 KINGSLET ROAD LERF^ J. Lloyd Jones, & Co., ESTATE AGENTS, 8m3. 6 Lord Street, Liverpool tMLMFMOMM till MAM Mr HARTLEY & CO., Liverpool 202 LONDON ROAD. SALBS BY AUCTION BVBBT tfUBSDAT AND FKIDAY AT ONB, SATUBDAX NIGHTS AT IBVBN. JAiUABLB HOUSEHOLD ?UBNITUBB OF &D P^?55?>TION8- MA0NIM0BN* NBW ABU MOOND.HANDPIANONOMBS.I.ARGB VABIM? OF BED8TBADS BBDDING &o BVB&Y NECESSITY Foii HOUBBKBBPING. ATTEND THESE SALES AND U. VB AT LMLUm 19 PER GENT. A PAAGNIFICNJQT, ARLBOTION CIF lUFEBIOB FUBNITUBB IS ALWAYS JUIP, IS ■TOOK AND ANYTHING MAY BB PUBOHAfSS BY PBIVATE TREATY. GOODS STOBBD. On view 8.80 a.m. to 9 SO p.m.; Saturday 1 Po8. telephone 1793 Boyat. CONSIGNMENTS (BITHBB LABGB OR SMA OF ANY DESCRIPTION INVITED FOB THBS 5ALBS. BEST RESULT GUARANTEED. If you want The most Comprehensive POLICIES AIM THE BEST TERMS write for particulars to The Gresham LIFE, FIRE, AND ACCIDENT Insurance Offices. Bead'Offics s cet. Mildreds Hons* Poultry. LONDON. E.e. Branch Offtoa 1 OI4.Exchange ft'lds I LIVERPOOLc JAMES' B. SCOTTI General Manager Balls' Wedding Rings. Guinea Gold Wedding Rings from 7/6 to 60/ Half dozen Best Electro-plated Spoons given to each purchaser of a Ring. BALL'S LUCKY WEDDING RING DEPOT, 33ILONDON ROAD, LIVERPOOL Finger Size Card post free. Close on Wednesdays at I o'clock. Dwy Action Song Cymreig Da. Y MILWYR BYCHAIN (The Little Soldiers). Y MAMAU BYCHAIN (The Little Nurses). Gan Pedr Alaw. TONIC SOLFFA, 2g. yr un. Drwy'r post, 2 £ c. HEN NODIANT, 6ch. yr un. ? Drwy'r post, 6 c. Cystal a'r goreu a gwell na Uawer a ryhaeddir yn Saesneg. Cyhoeddedig yn Swycldfalv ts Brython," 356,358 Stanley Rd., Liverpool. Bootle Auction liooms. 76 & 78 STANLEY RD., BOOTLE, We H. Butterfield 6 Co. holds Weekly Sale at their Rooms every Friday Evening, 7 p.m. Furniture and Stocks of every kind bought for prompt oalh. Telephone 1299 Bootle.