Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

Philip Henry, tad Mntheiv Henri. yr esboniwr enwog, ag lmral. Ere oedd caplan cyntaf y Pulstoniaid yn Northenbury. Pwy a'ipryn ? Rhyw Seisyn llogelldrom, mi wranta LLYSOEDD Y I'RIBYN.—Deil y rhain yn eu nifer, ond colJant vn en bri, Gwnend gwaith iddynt; eu hunain y maent yn awr ers tro. Ail brod yr un rhai y maent euhesgus- Odl aTri dymor, ac yn eu galw i fyny eilwaith a thrachefn, Potes eildwym yw eu hanes vn awr. Cyll ei Has bob tro, nes y mae bron a myned mor ddiflas ag yw o ddifudd. Wei wel i BRAD Y BRWS.~Gwyliwch, eillwyr, mae brad yn y brws. Cafwyd nifer o frwsis eillio yn nhref Gwmig Sam wedi eu llych wino gan anthracs. Math o Germaniaid andwyol ydynt. Daeth y Doctor Jones, ceidwad lecbyd y dref, ar eu gwarthaf, a gwnaeth hwynt yn garcharorion yn unionsyth. irtaedda gael y V.C. am hyn. Diogelwyd eillwyr lawer, ac arbedwyd ami i en rhag gwae. Mae perygl mewn seboni nid da gormod o sebon. Pan glywch seboni, gwyl- iwch yr anthracs. MYSLFlPlO'R SL-ICFR.Bit plismyn Gwrecsam yn gosod trap i ddalslackers y dref yr wythnos ddiweddaf. Gwyliwvd myned- feydd y dref nos Ian gan yr heddgeidwaid rhag i'r un gwr cymwys i ryfel ffoi. Daliwyd rhyw chwech ugain o bob math rhai di- ddrwg, rhai dnlda diwerth, ac hefyd yn eu plith rai o ragorolion eymdeithas. Mae apology yn sicr o fod yn ddyledus i'r olaf. R'lyw ddull anghallywhwni rwydo'reyfrwys. Y diniwed a ddelir fel rheol. Mae'n sport iawn i'r polis, yn excitement i'r cyhoedd ond atolwg, pa les yw ? Hefyd, gesyd argraff anffatriol ac anghywir ar y wlad. Y PI CIS YN LLE'R CLEDD.—Try am.ryw o'r milwyr yn eu holau i'w gwaith. Teflir y cledd i lawr ac ymefllr yn y picis. Gwelir fod mwy o angen y bechgyn gartref yn y lofa nag yn y rhyfel. Arwydd o ba beth ywhyn ? Nid drwg ydyw Brysied y dydd pryd y troir pob cledd yn bieis, pob gwn yn gaib, a phob bidog yn gryman- BATHODAU I GYMRY GLEW.—Mae digon o Fedals eisoes wedi disgyn i ran dewrion y Clawdd yn y rhyfel i gvchwyn Exhibition. I^id ffol o beth fai caol arddangos- fa ohonynt yn nhref Gwrecsam ar ol yr el yr ornest heibio, ynghyda darluniau'r bechgyn a'r bathodau ar eu mynwes. Nid cynt y cafodd y R. W.F. gyfleustra nag y dangososant eu metal. Nid oes guro ar Gymro ond iddo roddi ei oreu mewn peth. Fe gyfyd y Fatal- iwn Gymreig, trwy ei moos a'i grat, yr arfer o ryfela i dir uwch ac i awyrgylch wahano], Ofer fydd i swyddog dyngu a rhegu mwy. Gyrrir y cablwyr i'w lie eu hun." CYRDDAU PREGETFIU'R CLAWDD. —Llangollen (W.), y Parch. Christmas Anwyl (y gweinidog); Broughton (W.), y Parch. T. G. Ellis (Cerrig y drudion) a'r Parch. Meirion Davies Acrfair (W.), y Parch. W. Hawksworth (Kandsworth) Glanrafon (M.C.), y Parch. J. Lewis Jenkins, Lerpwl Pen y ffordd (M.C.), y Parch. J. Gunn, Ler- pwl Rhos (A.), y Prifathro Rees (Bangor) a'r Parch. Tegfan Davies, S. Wales. BRlW I'R HFNIAITH.Dywedir fod Bedyddwyr Cymreig y Clawdd yn myned yn Saeson rhonc. Mae achos Cymraeg y Moss yn myned yn rhannol Seisnig, os nad yn gyfangwbl. Un bregeth Gymraeg fydd, meddir, o hyn allan. Nid arwydd er da hyn. Os aiff yr heniaith allan, fe a llawer peth arall allan gyda hi, anodd eu hebcor. OROESO A FFARW EL.—Cyfarfodydd o'r math yma sydd gan y brodyr Wesleaidd yn llu y dyddiau hyn. Mynd a dod yw hanes eu gweinidogion pobl a mynd yn- ddynt yw'r Wesleaid, a hynny mewn yeh- waneg nag un y?f. Mae'r cyfarfodydd hyn yn digwydd yn Sgos iawn i'w gilydd r- nid ydynt wedi gorffen sychu eu dagrau ar ol un nad ydynt yn llawen groesawu'r Hall. Maent bron a medru, drwyarfer flynyddol, a ehrlo ag un rudd a chwerthin a'r llall, a hynny heb gellwair dim. GWR Y GLOWR DAN GLAWR.—Bu farw loan Williams, goruchwyliwr cyntaf y glowyr, yr wythnos ddiweddaf, ar ol hir nychtod. Gwr o'r Clawdd oedd efe ar y Clawdd y gahwyd ef, y bu fyw gydol ei oes, y gwasanaethodd ei frodyr ac y bu farw. Yr oedd- yn boblogaidd iawn yn ei ddydd, a gwnaeth waith canmoladwy ac ardderchog. Efe oedd blaenffrwyth gobaith y glowr ar y Clawdd. paliodcl swyddi lawer a chyfrifol, ao yr oedd perffaith ymddiried ynddo. Oafodd gladdedigaeth luosog ac anrhydeddus, ac arweiniwyd y cyfan yn ddeheig a doeth gan ei hen weinidog hoff, y Parch. W. B. Jones, Pen y cae. GOFFA. R DE WRION.—Ami yw'r pre- gethau coffa ar ol y glewion syrthiedig y dyddiau hyn. Bu gwasanaeth felly y Sul diweddat yn Engedi (M.C.), Brymbo, y Parch. R. Hughes, gweinidog dywedwyd pethau tyner iawn am y milwr, ac hefyd am chwaer ymadawedig. Achos byw iawn yw Engedi, a ba-chgen byw ei bugail. Aden gref y mawr lor a fodros y milwyr sydd eto ar y maes.

Advertising

Basgadaid o'r Wiai

Advertising