Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

1** GOSTEG.-I

DYDDIADUR I

Cyhoeddwyr y Cymod I

CAPEL M.C. RAKE LANE,I NEW…

Heddyw'r Bore I

News
Cite
Share

Heddyw'r Bore I MARW Dlrl'rD.-At, ef ar fix croesi'r trothwy ei dt fore dydd Sul diweddaf i bregethu yng nghapel M.C. Cymraeg Hanley, swydd Stafford, cwympodd gweinidog yr eglwys,—y Parch. J. M. Humphreys—i lawr, ac a fu farw yn y faa. Nid oedd ya iach ers dwy flynedd, a aewydd ddychweIyd yr ydoedd oiso eeibiaat yn y wlad. Cleddir ym Mhea y Bent Fawr, Sir Drefaldwya. tt DIWEDD TRIST.—Caed John Hooson, fferm Cefn Eurgain, ger Llaneurgain (Northop), Sir Fflint, wedi boddi mewn pwll dwr bum troedfedd o ddyfnder rhyw ugaia Hath o'i dt ddydd Sadwm diweddaf. Dioddefai gan barlys y nerf ers deunaw mis, a bemir iddo gael pensyfrdandod. it ADDFEDU A GWTWO.—Diydi Llua di- weddaf, bu farw Lady Olivia Fitapatrick yng Nghae- tell Rhuthia, Ile'r cedd ar ymweliad A Chymol Corawallis West a'i briod. Yr eedd hi'a dair ar ddeg a phedwar ulaia eed, yn ferch yr Ardalydd Headford, ya briod ft chlerigwr Gwyddelig, ac ya aaia y Dywys- oges Pleee a Duges Westminster. tt 0 XI)ETRN.~Cafodd Mr. L. Wilton Roberts, Nythfa, Edeyra, air fod ei fab, y Preifat Arthur Wilson Roberts, wedi ei ladd yn yrhyfel. Yr oedd ya 3inin oed, ac wedi rhoddi ei le i fyny ya Awstralia bell er mwyn ymuno a tharo dros ei wlad. Y mae ei dad yn hysbys fel coinmercial traveller ac fel anianydd ac ysgrifennydd hyddysg ar Natur a'i Phlant. A'r ua diwrnod, dyma'r gair ya cyrraedd fod cefnder Arthur, sef y Lieut. Thos. Wilson Roberts, West Kirby, wedi marw o'i glwyfau yn Ffrainc. Llanc arall a laddwyd yft Ffrainc ydyw'r Preifat Wm. Thomas, mab Mr. Ellis Thomas, Cacraarfeit. Yr .41. ya y rhyfel ore dwy flyaedd. tt Basgedaid o'r Wlad. I NE VIN.-Mae ger).nyf yrhyfrydwch mawr o longyfarch ein cantores, Miss Gwenonwy Griffith, sydd wedi dringo i'rllwyfan Genedl- aethol yn Aberystwyth eleni eto, a chafodd feirniadaeth ardderchog. Y hi oedd yn unig a'i canodd yn French. Ychydig iawn oedd rhyngddi a chael y wobr. Mawrhyderwniddi eto ddyblu ei diwydrwydd at y flwyddyn nesaf. Mae'r hen air yn dweyd mai'r trydydd tro y bydd coel. Felly y bu hi gyda'n cadeir- fardd buddugol, Bydd yn onedigol o'r un plwyf a hi. COLLED CASS.—Yr oedd y Parch. W. S. Jones yn pregethu am y tro diweddaf fel bugail yn eglwys Sr. John Street, Caer, y Saboth diweddaf, a dyma'r cynghorion a gafodd yr oglwys nos Sul:I, Byddwch wych 2, Byddwch barflaith 3, Byddwch haddychol; 4, A Duw canad a heddweh a fydd gyda ehwi. 9* iawm, onitt ? Allan I Oor. xiii, 11. COFGOLOFN r FARCH. o. s, OWEN (ALAFON).—Ei Aarhydedd y Barawr R. A. Grifiith,ii.i. Syr Vincent Evans, ic.i y Parch. 6. Parry, Borth, Perth madog, 5.-5 y Parch. M. Williams,iBaladoulyn, 3; Mrs. J. D. Jones, Brya Aetkwy, Mr. Griffith Parry, Carmel, 2.6. Goreq Gympo, yp an Oddieartre I CYMRO'N FAEB KENDAL.-Bin eyd. wladwr gwylaiddondgalluog Mr. J. J. Thom- ai, ,M.I.M.E., sydd wedi cael ei ddethol yn fawr Kondal, Westmoreland, at y flwj^ddyn nesaf. Y mae ef yn aelod o Gyngor y Dref er y flwyddyn 1907, ac yn aelod y Gyngor y Sir era ugain mlynedd; yn ynad haddweh yn brif gyfanryddwl y Tilbertthwaite Green Slate Co., Ltd., ac yn boblogaidd tuhwnt ymysg y chwarelwyr,—gwaith y mae'n gyn- efin ag ef o'i febyd. Y mae'n aelod o'r Institute of Mining & Mechanical Engineers, wedi trafaelu'r byd i gyd bron, yn ddaeareg- yddcyfarwydd,aowedisgrifennullyfrgwerth- fawr ar lech-haenau Westmo reland. Y mae'n 1h hawddgar, parod ei gymwynas, ac yn foneddwr hawdd gan y gweithiwr distadlaf fynd ato am gymwynas. Rhwydd hynt iddo ddangos teithi'r Cymro ar ei oreu wrth lywio Cyngor a Chorftoraeth Saeson y Gogledd. i TYLDBSIKV Cyiartnd Tmadawol y Parch. Hugh Yonts.-Aledi 2, trefnodd yr eglwys uchod i ffarwelio A'i gweinidog, y Parch. Hugh Jones, ar ol agos i ddeng mlynedd o lugeilio Tyldetley a Leigh. Llywyddwyd Ian Mr. Thomas Parry, blaen or.^ Decbreuwyd trwy weddi gan Mr. Owen Jones (B.). Anerchwyd gan y llywydd, Mr. W. Evans (B.), y Parch. J. V. Pughe (B.), Mr. John Edwards a Mr.. J..W. Jones-dau olr blaenoriaid. Dygwyd tystiolaeth gan yr holl siarad- wyr i lafur ac ymroddiad Mr. a Mrs. Jones yn yr eghTYs ac yn y dref hefyd rhoed arbenigrwydd ar eu caredigrwydd i nifer fawr o bob! ddieithr ar eu symud- iad o Gymru a mannau eraill i Tyldesley, gyda chael gwaith a llety cysurus iddynt. Yr oedd hefyd ym 1tt achel-ei barch gyda'r Saeson, a chymerai ran amlwg mewn cenadaethau a chyfarfodydd arbennig eraill yn y tair tref yma. Gadewir y dref a'i Chymry liuosog yn awr ag un gweinidog Cymreig ynddi, sef y Parch. J. V. Pughe (B.), ond hyderwn y bydd eglwys y M.C. yn symud ymlaen ar unwaith i ddewis dilyn- ydd i teilwn: Mr. Jones. Cynhyddodd yr eglwys hon yn fawr yn ystod bugeiliaeth Mr. Jones ac y mae'n eglwys lewyrchus, llawn ynni a defnyddioldeb. Yn ystod ei fugeiliaeth eefydlwyd Sabothau arbennig yn Tyldesley, sydd wedi rhoddi cymeriad a hysbysrwydd i'r eglwys, trwy ragoriaeth y canu cynulleidfaol, ac hefyd gwasanaeth Miss Annie Davies, Manchester, a Mr. Richard Evans, Bolton, ac eraill; a chymcrai Mrl Jones fantais ar y cyfarfodydd hyn i gyhoeddi Efcngy Mab Duw yn ei goreu cawsom lawer oedfa y cofir amdani ar fryniau tragwyddoldeb. Hefyd, y mae geanym Gymdeithas Lenyddol sydd yn gynhorthwy mawr i'r aches hefyd Cymdeithas Ddirwestol y Chwiorydd; ac efe sy'n gyfrifol am y dull presennol o gadw cyfarfod Diolch am y Cynhaeaf, sydd yn glod i Gymru..Dethlir Dydd Gwyl Ddewi eis blynyddoedd yma mewn hwyl ac afiaith wir Gymreig: Mr. Jones sy'n gyfrifol am y sefydliadau hyn i gyd. Fel un o'r aelodau hynaf o ran amser yn yr eglwys hon, galwyd ar Mr. R. J. Reece i gyflwyno pwrs o aur, neu yn hytrach Wallet of Pound Notes,i Mr. a MIs. Jones, fel arwydd a barch a theimladau da'r eglwys tuag atynt. Cydnabuwyd y rhodd ar ei ran ei hun, a Mrs. Jones, a Morfudd, eu geneth fach, mewn araith yn adolygu hanet a chynnydd yr achos yn ystod y deng mlynedd diweddaf. Cafwyd unawdau, sef r Gaeaf Gwyn, gan Mr. D. Pryce Williams Tbe Veteran, gan Mr. W.m Pierce a deuawd, T DJau Fcrrvr, gan y ddau. Dymunwn bob bendith nef a daear i'r teulu. Chwith gennym eu colli, ond credwn eu bod wedi eu galw i faes eangach yn y Deyrnas Fawr. Hysbys yw fod Mr. Jones wedi ei apwyntio allan o niier fawr i gyniychioli Cymdeithas Genhadol Frytanaidd a Thramor y Morwyr yn Lerpwl a Gogledd Cymru. Goleuni'r nef fo'n gymorth iddynt i'w tywys yn y maes newydd.—T.J.H.

SWP 0 FISOUON.I

Advertising