Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Pythefnos yn Llandrindod.

I Ein G,&.Sradi ym Mancsinion.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I Ein G,&.Sradi ym Mancsinion. .Cenhadon y Sul Nesat. Y MBTHODISTIAID OALFINAIDD Moss SIDE-IO.30 a 6.30, J H Howard, 801wyn Bay PENDLETOX—10.30, 0 B Williams HEYWOOD ST-10.30 R William. 6, VICTORIA PK-10.30 a 6, E G Jones, Ashtoa PAKNWOKTH—10-30 a 0, E D Jones, Swintoa LEIGH—10.30 a 6. W ABJUNGTON-IO.30 a 6, W J Roberts, Llanms EARMSTOWN—10.45 a &.30, ASHTON-TINDBR-LYNB—10.45 a 6.30, EGLWYS UNDEBOL ECCLES-ll a 6.30, J M Williams, YB ANNIBYNWYB OHORLTON RD-10.30 a 6.15, BOOTH ST—10.30 a 6.15, M Llewelyn QUEEN'S ROAD-10.30 a 6.15, LD DUNCAN ST, SAIFORD-10.30 a 6.15, Proff 1 Morgan Joneb, Bangor. 2.30, W Thomas HOLLINWOOD-W.30 a 6.15, Y WESLEAIP DEWI SANT-10.30, John Felix, 6, D R Rogers HORED-IO.30, D R Rogers, 6, J S Williams HOREB-10.30, J x WilliarLI-3, 6, 1 T. ulig BEION-10.30, J M Williams, 6, J T Ellis BEATJXAH—2.30. D R Rogers, 6.30, OAMARIA—10.30, J D Owen, 6, J Felix WEASTE-IO.30, 6-30, J D Owen Y BEDYDDWYB UP, MKDIXKJX ST.-IO.30 a 6 J H Hughes LONGSIGHT—10.30, ,680 ROBIN'S LANE, SUTTON-IO.30 a 5.30 Y OYMRO GWIR A'R OYMRO GAU. —Ysgritennais y pennawd Ein Cenedl ym Manceinion gannoedd o weithiau uwchben y golofn hon yn Y BRYTHON, a llawer gwaith y bum yn ceisio dyfalu pwy sydd yn cyfansoddi ein cenedl i allu dosbarthu ein gwehelyth oddiwrth genhedloedd eraill. Geliir yn hawdd gynnyg tri rhaniad, ond ni fyddai hyn- ny ond yn unig ymgais am ddeffiniad cywir. Haera rhai eu bod wedi eugeni yngNghymru, a dyna ben ar eu dadl ond nid yw pob un a aned yng Nghymru yn Gymro. Ymffrost eraill yw eu bod o hil y Cymry, a gwaed em hen dadauyneugwythiennau, a bodlonhwy ar hynny. Ceir y mwyafrif yn gallu siarad ein hiaitb, a thrwy hynny gallant ddal prawf caletuch na'r un o'r lleill. Ond ceir ambelt un heb tod yn Gymro wedi dysgu ein hiaith. Y misoedd hyn, mae un peth arall yn yin- gynnyg i'r meddwl tuag at oleuo ein dyf aliad. Diau fod llawer wedi sylwi ar enwau y lladd. edigion a'r olwyfedigion yn y rhyfel. Bron ymhob rhestr o ddydd i ddydd ceir llawer o gyfenwau Cymreig hysbys a chyffredin, ac yr ydytn ar y cyntaf yn tybio mai rhywrai o'n cenedl ni ydynt,a phwy amheua heb ymohwil- io wrth weld rhyw Jones,Williams,Evans, neu Davies, etc. Diohon fod cysylltiad agos wedi bod rhywdro yn ach y teuluoedd hyn a'r Cymry ond ar ol ymchwil i deuluoedd rhai o'rmilwyragwympodd, eawn nad oes unrhyw amlygrwydd Cymreig yn perthyn iddynt ond eu henwau'n unig. Nid oes amheuaeth gennyf nad diystyru ein hiaith sydd yn pellhau'r Oymro fwyaf oddiwrth ei genedl ei- hun. Mae gennym lawer o wyr parchua yn ein plith mewn cymdeithaa nad ydynt yn Gymry ond mewn enw yn unig, oddigerth ar ambell amgylchiad eithria/iol mem ymchwil am hunan-glod. Ymddangosant ar adegau fel seren gynifon, gan ruthro trwyddiBgleirdeb ein ffurfafen gymdeithasol ermwyn i bawb eu gweled, ac nid wyf yn eu beio rhag ofn y daw daioni trwy hynny ond gyda rhyw rvm atyniadol gwelir rhaihollol wahanol weithiau yn gafael yn y gynffon er mwyn cael ychydig o'r adlewyrch ar y wibdaith fer ei pharhad. Yn wyneb y ffaith fod ein cenedl ni yn dringo i esgynlawr llawer uwch nag y bu, dylai pawb ohonom gelsio bod yn bu r i ba ran bynnag o'n nodweddion cenedlaethol a dderbyniaaom yr etifeddiaeth o'r fwyaf gwerthfawr. Pa le bynnag y ceir milwr sydd yn ymwybodol fod ganddo rhyw nodwedd Gymreig yn awr, ymfalehia yn y ffaith, hyd yn oed yoghanol y Saeson. I godi'r hen wlad yn ei hoi." YMLADDFA'R COED.-Dyma ran o lythyr a dderbyniais oddiwrth filwr yn y Gatrawd Gymreig oedd yn yr ymoaod ofn- adwy hwnnw i ennill y coed oddiar y gelyn Y nos honno (meddai) pan newydd roi ein hunain i gwso, daeth y despatch rider gyda'r newydd oedd yn gorchymyn inni symud, a thri ar gloch y bore cyraeddasom gae oedd yrij ngliysgodllwynagofynnodd y Cyrnol inni orwedd am awr, am fod gwaith yn einharos, ac felly y bu ac yr oedd y pedwar diwmod dilynol fel pedwar mis i ni yn nannedd uffem. Y Manchesters oedd y gatrawd a gymerodd y drydedd linell, ond nyni oedd i gymryd y coed. Cafodd eraill nad oeddynt yn y lie o gwbl glod mewn newyddiaduron am wneud yr hyn a wnaethom ni. Tua'r hanner o'r rhai a gyehwynnodd ohonom a ddaetk yn ol. Yr oedd y Germaniaid wedi gosod eu michine guns hyd yn oed ar ben y coed. Yr oedd rhaid meddu synnwyr cryf i fedru dal yn swn y gynnau oedd mor fyddarol." OWYMPO YN Y RHYFEL.—Ychydig ddyddiau yn ol, cyrhaeddodd y newydd prudd fod Herbert, mab ieuengaf Mr. John Kughea, 31 Westleigh Street, Blackley, wedi ei ladd yn Ff rainc. Mae'rtad ynnai i Ceiriog, a.c yabryd y bardd yn y teulu. Mil gwell yw marw'n fachgen dewr Na byw yn fachgen llwfr. Yr oedd gan Mr. Hughes bump o feibion wedi ymrestru i ymladd tros eu gwlad. Dyna Herbert wedi rhoddi ei fywyd. Mae dau arall yn y brwydro mawr presennol yn Ffrainc, un yn cael ei ddisgyblu, a'r Hall wedi ymrestru, ond am mai peiriannydd yw gorfodir ef i aros yma i wneud arfau rhyfel. Wele bryder y teulu'n troi yn drallod a galar, a mawr yw ein cydymdeimlad. Herbert yw'r cyntaf a gwympodd yn y rhyfel o aelodau'r Methodist- iaid yn 1-feywood Street. Gwr ieuanc arall perthynol i'r Wesleaid yn Gore Street oedd Ernest Eaton Jones, Carlton Street, Moss Side. Yntau wedi cwympo yn y gad. Unig blentyn ei rieni, a gobeithion claer y dyfodol wedi eu difetha. 0 na wawria bore heb ryfela mwy I

! Basgodaid olp Wiad.

Coleg y Gogledd, Bangor I

Advertising