Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

BARA BRITH I

Advertising

Clep y Clawdd sef Clawdd Offa

IFfetan y Gol.I

News
Cite
Share

I Ffetan y Gol. Cofied pawb fo'n an/on i'r Ffetan mai dymar gaifsydd ar ei genau:- NITHIO'R GAU A NYTHU'R GWIR. At deulu Gwilym Pfitchard- I At Olygydd Y BRYTHON Syn,-Daeth i'm Haw drwy'r post y dydd o'r blaen, oddiwrth filwr sydd rywie yn Ffrainc, lyfr a godwyd ganddo oddiar faes y gwaed. Enw y llyfr yw Telyn y Cysedr Emynau newydd gan John Lewis, Welsh Church, Dublin," ac ynddo a ganlyn mewn llawysgrifen: "Mr. Gwilym J. Pritchard, gyda dymuniadau goreu, John Evans, Liverpool, Tach. 29, 1915. Ymnertha yn y gras sydd yng Nghrist Iesu." Yr wyf yn dra awyddua am drosglwyddo y llyfr i berthynas- au'r milwr Gwilym J. Pritchard, a meddyliais mai'r fio rdd eff eithiolaf i ddyfod o hyd iddynt oedd cyhoeddi hynyn Y BItYTHON. Felly, os daw'r nodiad hwn i'w sylw, neu unrhyw un a *yr amdanynt, teimlaf yn ddiolchgar pe go. hebid â. mi, a bydd yn bleser gennyf anfon y llyfr i ddwylo a all ei wir werthfawrogi.—Yr eiddoch yn gywir, R. O. EVANS, Gweinidog yr Annibynwyr. Glanceri, 132 Letvis Road, Neath. I Dwy Farn* I At Olyyydd Y BRYTHON I Syr,—Yn Y Bbython yr wythnos ddi- weddaf ceir y sylw hwn gan Eilir Aled :—■ Y rhai sy'n elwa fwyaf y dyddiau hyn ydyw'r flairmwr, y glowyr, a'r gweini. dogion." Yr wythnos hon gwelais sylw 0 eiddo Syr O. M. Edwards a ddyfynnir o'r Cymru, a dyma ef "Y mae gweinidogion yr Efengyl yn "gweithio mor galed a'r un dosbarth o ddynion. Yn wir, nid oes neb yn gweith io'n galetach nahwy, nac am gyflog llai." Pa un ai'r tafamwr ynteu'r marchog sy'n iawn ? a pha un sy'n debycaf o fod wedi lUwio'i farn ft rhagfam ?—Yr eiddoch, v T. Terri Cyhoeddiad. I At Olygydd Y BRYTHON I SYR,—Hid ymilrostiaf mewn gallu i ymresymu, nac ychwaith i ysgrifenuu dim yn deilwng i ymddangos yn Y BRYTHON er hynny, yr wyf yn awyddu8 i ddweyd fy marn ynglyn i'r uchod. Dyletswydd y gweinidog, ac yn wir pob Cristion, yw cadw'i air. Nid ydyw bod mewn cyfyngder yn cyfreithloni neb i wneud drwg fel y del daioni. DywedyGain "Eirhr yn gyntaf ccisiwch teyrnas Dduw a'; gyfiawnder Ef, a'r holl bethau hyn a roddir i chwi yn ychwancg." A hynny heb dorri cyhoeddiad. O chwi o ychydig ffydd I Mae'n bryd i ni gredu yr hyn a bregethwn, oxute gadawn iddo. A ydyw Duw yn liai na'i Air ? Profwch Et.—Yr ciddoch yn bur, GWENFRON I

Advertising

Advertising