Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

m GOSTEG. I

DYDDIADUR. 1

I C yhoeddwyr y CymodI Y Saboth…

CAPEL M.O. RAKE LANE,I . NEW…

Heddyw'r Bore set bore dydd…

| Ein GonedI ym ManceinionI

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

| Ein GonedI ym Manceinion I Cenhadon y Sul Nes at. Y METHODISTIAID OALFIN AIDD Moss SIDE-10.30 a 6.30 Dewi Williams, Penmaenmawr PICNDLETON -10.30, R Davies. 6 R Willims HEYWOOD ST-10.30 a 6. VICTORIA PK-10.30 B Williams. 6. R Davies PARNWORTH -10-30 a 6. John Hughes, Bootle Leigh— 10.30 a 6 Wakkington—10.30 a 6. R P Jones, Rhyl Eaklestown—10.45 a 5..30, Ashton-jtndbr-Lykb—10.45 a 6.30, EGLWYS ONDEBOL ECOLES-11 a 6.30 J M Williams, YR ANNIBYNWYB OHORLTON RD-10.30 M Llewelyn. 6.15 0 Morris BOOTH ST-10.30, 0 Morris 6.15, M Llewelyn QUEEN'S ROAD-10.30 a 6.15, J Morris LD DtTNCAu ST, Salfori»-10.30 a 6.15 Homjnwood—10.30 a 6.15, Y WKSLEAID Dewi SANT-I0.30, 6, w G Jones Soreb—10.30, John Felix, 6, D R Rogers SEION-10.30, D R Rogers, 6, J M Williams Beaux Ah—2.30 a 6.30, J Petix OAIFAMA—10.30, W G Jones, 6, T Hefin Evans WEASTE-IO.30, J M Williams 6-30, L BEDYDDWYR UP. Mkdlock ST.-10.30 a 6 JH Hutthes Longsight—10.30, 6 80 ROBIN'S LANE, 3UTTON-J().3() a 5.30 HEN NODIADh droi dalennau cy- hoeddiad bychan Saesneg a argraffwyd yn Llundain, Awst, 1850, gwelais fod y peth hwn yn cael lie pwysig ynddo. Ar feddfaen ym Mhenrhyn Deudraeth ceir hanes bywyd rhyw William Smith trwy y pennill canlyn,ol:- Here lies William Smith, and, what is Somewhat rarish He was born, bred, and hanged in This here parish. Dichon na fryr trigolion y Penrhyn yn 1916 ddim am y gwr, nar garreg, na'r hanes. AR OL WA.TEY RLOO.Wele blicyn arall wedi ei gyfieithu a dynnais allan o'r un cy- hoeddiad, yn gwnowd sylw am fnvydr aterloo yn 1815, ac yn dweyd fod y maes hwnnw, fel y gweddill o Felgium, yn eithriadol o gynliyrchiol a chyfoethog, Am lawer o flynyddoedd ar ol y rhyfel yr oedd y cnydau'n a,fraaloni eu cynnyrch, oherwydd fod cynifer 0 gyrlf dynion ac anifeiliaid wedi ymgyn-Aysgu a'r pridd, a throi yn wrtaith goludog. Yn y bl-"nyddoedd hyn (1850)," meddai'r ysgrifen- nydd, ar ol cymaint o amser, mae'r yd yn y llaneix-hau lie claddwyd y meirwon, nid yn unig yn dra thoreithiog, ond yn dywyllach a chryfach ei liw nag yn unrhyw le arall yn yr holl wlad." Wrth ddarllen yr uchod mae dyn megis yn arswydo meddwl am ffrwyfchlonedd y ddaear ym maes ymosodiadau'r rhyfel pres- ennol am lawer o flynyddoedd. MAE WILLIAM. YN FYW.—Mae rhai o n milwyr ic-Liaine sydd wedi cael profiad o'r ddrycin fawr yn Ffrainc wedi bod mewn anghyfleustra mawr i lythyru at eu cyfeillion a'u perthynasau, a chyfyd hynny gymylau o bryder ym meddwl llawer un. Ni dderbyn- iwyd gair ers tro oddiwrth William Jenkins, brodoro Borth Madog, ond yn aelod yn eglwys Moss Side, a chyhoeddwyd yn y newyddiadur- on ei fod ar goll. Erbyn hyn, trwy genadwri oddiwrtho ei hun, gwyddom ei fod yn fyw ac iach, ac yn garcharor yn Dulman, West- -pl-ia-lia,-y rhanbarbh o Germani a gyfrifld cyn y rhyfel yn riodedig fel magwrfa moclx, a gweithfeydd llran ac edau a chelfi haearn. Llawenychwn fod Bil Jenkins ar gael ac nid ar goll. Dywed hen ddiareb: "Mae gobaith gwr o ryfel, nid oes gobaith neb o fedd." COFIWCH Y GLWYFEDIO.—Nos Fer- cher nesaf, cynhelir cyngerdd gan y Cor Meibion a fiuiiiwyd o'r clwyfedigion sydd yn Heaton Park, perthynol i'r Royal Welsh Fusiliers, a chaiff yr elw fynd i gronfa Cymry Salford ar ran y clwyfedigion. Yn ysgoldy capel Pendleton y bydd y canu. Addewir amrywiaeth, o'r unawd i'r gorawd, ynghydag adroddiadau a'r Capten E. Wyn Roberts, eu caplan, fydd y cadeirydd. EIN TRYSORAV NI.Ar nos Sadwrn, ymgynhulla adran o Fyddin yr Iachawdwr- iaeth ar gongl Lower Chatham Street a Stretford Road, ac un peth a'm synnodd wrth eu clywed oedd eu bod yn canu rhai o'u hem- ynau ar hen alawon Cymreig. Wir, yr oedd swyn neilltuol ynddynt, yn ddigon i ddenu cynnydd yn y gynnlleidfa. Mae ein gwlad a'i phethau drwodd a thro yn dyrchafu'n gyflym, ysywaeth, yn sgil D. Lloyd George. EWCH A'R BEIBL ADREF.—Mvfyn- haf ddarllen llythyrau achlyaurol Daniel O. Jones yn Y BRYTHON, a phob rhyddid a pharch iddo ddweyd felygwnaeth yn Y BRY- THON diweddaf nad oedd yn hitio rhyw lawer am y dyn hwnnw a ddarUenai ei Feibl yn y tren. Petase fo vn v cerbvd cawsem farri wahanol ganddo, oblegid dyn gonest, er mai gweithiwr cyffredin, a gyflawnodd y weithred dan sy]w. Hawdd i D.O.J. ddweyd fod eisieu byw'r Beibl ar goedd dywed pawb ond yr anffyddwyr hynny. Ond yn sicr, mae rhyw- beth allan o le pan ddywed D.O.J. mai "Rhywbeth o'r golwg yw darllen y Beibl i fod." Yroeddwn i yn credu bob axnsermai'r Beibl oddyr unig lyfr gwerth ei ddarllen ymhob man, o'r golwg ac yny golwg, yn ddirgel ac ar goedd. Beth petaee athrawiaeth yfrawddeg uchod yn dod yn ffaith gyffredinol? Buan y deuai ein gwlad yn fwy digrefydd nag ydyw. Meddylier am foddion crefydd heb ddarllen o'r Beibl, a brawddeg D.O.J. wedi ei gosod uwchben y pulpud, "Rhvwbeth o'r golwg yw darllen y Beibl i fod." Gorchmyn- nir mynd a'r Efengyl i'r prifiyrdd a'r ca3au, ac ychydig dros flwyddyn yn ol, gwelais fwy nag un dyrfa yn gwrando darllen y Beibl yn Hyde Park, Llundain, ar nawn Sul. Petase D.O.J. yno, ni synnwn i ddim na throisai ei gefn yn ysgornllyd ar yr efengylwyr gan ddweyd Rhywbeth o'r golwg yw darllen y Beibl i fod." Cytunaf ag ef i ganmol y dyn a ddarllenai'r BRYTHON mewn trol, nid oes dim o le yn hynny, a chyda Ilaw gwelai-, Y BRY- THON cyn hyn yn cael ei ddarllen mewn seiat. Ond tybier fod y dyh yn y drol yn darllen ei Feibl, ai ei geryddu a wnai D.O.J. ? Digon tebyg, os yn gyson ag ef ei hun, oblegid dywed "Rhywbeth o'r golwg yw darllen y Beibl i fod."

Advertising

Ffetan y Gol.:

Advertising

BEDYDDWYR CYMRU.