Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

rI 1 Ko Big y Lleifiad. I

-j* r Gorea Cymeo, yr an Oddieartre…

AR GIP, MECilS. -

News
Cite
Share

AR GIP, MECilS. Ddydd Llun diweddaf, ym Mhenrhyn Deudraeth, bu farw Mr. T. W. Jones, Y.H., yn bedwar ugain oed. Mab iddo ef ydyw Dr. J. O. Jones, Y.H., Treffynnon, i eefnogy-dd cryf i lenyddiaeth Gymraeg ac i hen delyn ei wlad. Dechreuodd Cymdeithasfa M.C. y Gpgledd y Mangor ddydd Mawrth yr, wythnos hon, dan lywydd- iaeth y Parch. E. J. Jones, M.A. Dawcrynhodeb o'i hanes yn ein nesaf. Dyma ragor o fechgyn glew ac annwyl Cymru sydd newydd gaeleu lladd yn y rhyfel yn Ffrainc Lance- Corporal R. J. G. Hughes, mab Mr. W. Hughes, Beach Cottage, Caemarfon. Preifat Gwilym Jones, Lon Bupur, Caernarfon. bb. Tudor Williams, Caer- nadfe "argoll." PreifatMorris Williams, mab Mr. Robert Williams, Abersoch. Samuel Dicks;, Dolgain, Pont Llyfni. Preifat Rd. Roberts, mab Mr. Michael Roberts, Bryn Beuno, Llanrug. Preiiat Griffiith Ro berts, mab Mr* Edward Roberts, Llain Hir* Edeym. Preifat O. Williams, mab Mrs, Mary Will- iams, Thomas Street, Llanberis-yr ail iddi golli yn y rhyfel. Corp. R. A. Jones, mab Mr. J. Jones, 61 Salop Road, Gwrecsam. Preifat Arthur Morris, mab Mr. Wm. Morris, Bryn Fields, Rhiwabon. Y mae Taffy y bwch gafra roddasai'r Brenim yn mascot i'r Gatrawd Gymreig—wedi marw M Nghaerdyhd. Yng nghapel M.C. SaesnegCaergybi,ddydd Mawrtli yr wythnos hon, priodid y Signaller Cecil F-dwatds. mab Mr. a Mrs. J* R. Edwards, Llys Arfon, a Miss Jennie Wilkinson Jones, Wave Crest. Eft ill odd y priodfak Fathodyn Milwrol ychydig wythnosau yn of am ei ddewrder ar y maes. Un ar gloch y bore ddydd Mawrth yr wythnos hon, llosgwyd teisi gwair ac adeiladau fferm Br)--n Hyngg, ger Pwllheli, yn llwyr i'r 11awr. Mrs. Jane Jones yw'r ffermwraig. Daeth tyrfa iuosog ynghyd i Eglwys Aberdaron i weled cyflwyno festri dderw yn goffa am y diweddar Lieut. Vernon Owen, mab ficer y lie, a laddwyd yn y rhyfel. Siaradwyd ynGymraeggan yr Archiagon Lloyd Jones, Cricieth, ac yn Saesneg gan Canon, Ragg, Bangor. "A ydyw eich gwraig yn hoff o fynd i foddiongras?" "Ydyw,osbyddybregeth tua'r un hyd a'i skirt hi ei hun." Y mae pawb ohonom am i'n harian fynd cyn belled ag sydd fodd ond eisiau iddyn* ddod yn ol, dyna'r drwg.

-Cydnabod Cydymdeimlad.

Advertising