Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

rI 1 Ko Big y Lleifiad. I

-j* r Gorea Cymeo, yr an Oddieartre…

News
Cite
Share

-j* Gorea Cymeo, yr an Oddieartre I TEYRNGED iR T.Emw-NG.-Nid pawb a folir sy'n haeddu ei hanner; ac amheuthun i newyddiadurwr, megis i weinidog eglwys ac eraill, ydyw cael ambell gymeriad y gellwch anturio dweyd yn dda amdano heb deimlo pigiad cydwybod oblegid mynd dros glawdd y gwir. Y g wr y m ae a wnelo ft ag ef ydyw Mr. D. J. Williams, Rhydwen, Barnsley, swydd Efrog yma, sydd newydd brvnnu, efe a chyfaill iddo,bwllglo Vlharnecliffe Woodmoor gerllaw yma. Brodor o Fostyn ydyw Mr. Willianxs, mab y llythyrdy yr adeg honno, ac a gafodd ei addysg yn Ysgol Mr. Cole yn Nhreffynnon. Gadawodd Fostyn dair blyn- edd ar ddeg ar hugain yn ol, i fynd yn brentia o glerc mewn swyddfa bwll glo yn Barnsley a thrwy ei ddiwydrwydd a'i onestrwydd a'i alluoedd digamsyniol, dringodd o'r naill swydd i'r Hall nes ei fod heddyw yn gyd- berchennog y lofa. Dau gant o weithwyr a gyflogid pan ddaeth ef i Barnsley gyntaf, ond y mae yno ddwy fil erbyn hyn. Pan ddy-I chwelodd gyntaf i Fostyn, ac y gwelai amryw frodorion heb waith oblegid fod pwll glo'r 11a wedi cael ei foddi, addawodd waith iddynt yn rSarnsley, ac y taiai eu treuliau trên yiio. Aeth chwech arhugain tuag yno, a'u teuluoedd yn eu dilyn yn y man. Dyna ddechreuad y cwmwd lluosog o Gymry a wladyeliodd yrt Barnsley. Y mae yma gannoedd ohonynt i gyd, a chanddynt achos Cymraeg cydenwadol i grefydda ac i fod yn fan cyfarfod wrth ddull a bias Hen Wlad eu Tadau. Ac er mor- gefnog arno ac uchel ei gylch mewn cym- deithas, nid rhyw gysylltiad hyd braich a meistradol sydd rhwng Mr. Williams &'r Cymry nage, eithr ymdeifl i'w by wyd tym- horol ac ysbrydol ymae'ngartrefol, dirodres ac mor hawdd mynd ato heddyw ag ydoedd pan yn frigyn o glerc yn y swyddfa, ac yn batrwm i'r boblach hynny sy'n rhy ysgafn i fynd i fyny heb -golli eu pennau. Y mae'n enghraifft o wr a Iwyddodd gyda phethau'r byd hwn heb golli dim o'r perarogl a geir yn unig wrth ymwneud a Byd Arall; y mae'n selog ddisyfl dros iaith allenyddiaeth Cymru -1 ac yn defnyddio'i alluoedd a'i adnoddau i borthi'r bias llenyddol, cerddorol, a chref- yddol sydd mor gryf yng nghannoedd Cymry Carlton. Hir oes i wr mor deilwng gael gwas- anaethu ei gydgeaaedl, a chael bod yn eng- hraifft mor ardderchog i'r Saeson o'r hyu yw Cymro pan ar ei oreu. BETHEL (A.), ASHTOK-IN-MAKERFIELD.—Cynhal-: iwyd cyfarfod pregethu blynyddol yr eglwys ucbod nos Sadwrn a'r Saboth, y 26am a'r 27am cyfisol. E. Wyn Owen, gweinidog parchus Wesleaid y cylch, a balch oeddem o'i weled yn edrych mor dda ar ol wyth- nosau o waeledd. Pregethwyd deirgwaith y Saboth gan y meddyliwr praff a chlir, y Parch. D. Adams, B.A., Lerpwl: yntau'n ei hwyliau goreu, ac ni chlyw- wyd Efengyl fwy cysurlawn ac adeiladol ers llawcf dydd. Dechreuwyd odfeuon y Saboth gan y brodyr canlynol: y bore, Mr. W. Jones y prynhawn, Mr. Gordon Macdonald; a'r hwyr, Mr. John Williams. Cafwyd cynulliadau lluosog iawn ymhob oedfa, a llawenydd gennym weled cynrychiolaeth mor syl- weddol o'r ddwy eglwys Gymraeg yn y dref. Hyder- wn y try'r pregethau grymus yn fendith.Ielod.

AR GIP, MECilS. -

-Cydnabod Cydymdeimlad.

Advertising