Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

YSUFELL Y BEIROD

News
Cite
Share

YSUFELL Y BEIROD V eyayroltion gogjfer a'r gelofn hon i'w oyf- .irh.1 :-PBDROG, 217 Prescot Road, Liverpool MYFYRION Ar brioda8 y Parch. W. Nantlais Williams, gyda Miss Annie, Price, merch Mrs.Price, a'r diweddar Thomas Price, Ammanford (Brechfa gynt) yn Nhreherbert, Awst laf, 1916. LLAWN yw'r flwyddyn o fendithion, Kael fendithion Daw Meysydd a pherllannau llawnion, Ffrwythau o bob rhyw. Hardd yw'r ddol a'i blodau tlysion 0 bob lliw a llun, Siriol wenant fel angylion, Llonnant ni bob un. Ar y mynydd llwm ac uchel Tyf y grug a'r brwyn, Paentir hwy gan law rhyw angel, Denant ni a'u swyn. Yn y wig—a'u myrdd delynnau-- Clywch y deiliog gor Chwery'r awel ar eu tannau Folawd ber i'r lor. Clywch y eôi. asgellog hefyd, Gyda'u peraidd gan Llawn cynghanedd ac o wynfyd Yw eu bywyd glan. Natur sy'n ei dillad goreu, Ddydd eich uniad gwiw Mae'n proffwydo bywyd goleu, Llawn o wenau DIJW, Fel y flwyddyn yn drymlwythog 0 fendithion rhad, Boed eich bywyd yn gyfoethog 0 rasusau'n Tad. Na foed Gorffen-haf i'ch hanes, Dim ond awyr las Byw dan dywyniadau cynnes Cariad Crist a'i ras. Boed eich uniad fel mae natur, Yn gynghanedd fyw Rhodio law yn llaw, mewn cysur, At ddelfrydau Duw. Mhydaman MORIENYDD ELUSEN Ehodd hapus yw Elusen,—a gwir fel I'r gwr fydd mewn angen Ebrwydd goleua'i wybren, Haul oes yw,-angyles wen. Y FODRWY Diogelir dwy galon-yn fedrus Gan y Fodrwy eurgron Nod arwydd benyw dirion- Enfys aur yw ar fys hon. Y GRUG GWYLLT a man, gwallt y mynydd-yw y Geir ar groen y gelltydd [Grog, I -1 Teulu'r rhos, plant awel rydd, Hen denantiaid y nentydd. Lerpwl Barlwydon GWRONIAETH PRYDAIN I AR danllyd faes y Rhyfel mawr, Saif Prydain yn ei grym— Yn geidwad brodyr geir ar lawr Tan drais y gelyn llym Tra'n brwydro dros y truain hyn, Ac ar yr allor roi Ei gwerthfawr waed, y nefoedd fyn a'i bendith ei gordot. Ca'r Ellmyn dan ei nod o wawd I'r oesoedd fynd i'w hynt Owrthododd fod yn geidwad brawd— Fel Cain lofruddiog gynt 0 gestyll ei honiadau ffol, I lawr i ofid daw A gwg yr lor fydd ar ei ol, A'i fron yn llawn o fraw. Dyrch gwaed y Belgiaid lef am lem Ddialedd am y brad, A chaiff yr euog balch ei drem, Ei hyrddio i sarhad Am noddi gweiniaid byd yn nydd Eu drycin, megis craig Dyrch Prydain yn wronol rydd A'i phen uwch tonnog aig. Yn ddewr hi gerdd trwy niwloedd ing I'w gwaedlyd fryn yn awr Ond i oreuro'r cymyl dring Trem buddugoliaeth fawr; "Tu cefn ei llw, ei gwawd, a sen, Yn hir saif Prydain fyw A'i sail, nid ar ddiflannol len, Ond ar gadernid Duw. Wrth ddwyn Cyfiawnder pur i'r byd "O hyd mae mynd yn fawr, Wrth ddwyn y groes a'r aberth drud, PI-JER hyfryd wynnu'r llawr I ryddid Teyrnas Dduw ei hun WJY cwyd ein gwlad ei phen, Arei thonnau'n glaer bob un yJLlewycha goleu'r nen. Mae plant eih dewr Lyw ola'n llu, WA chedyrn tiroedd pell, Yn unol ddwyn ein mamwlad gu 1 olud gwynfyd gwell Tra ton ar fryn yr eigion rwym »Ein hynys yn ei bri, Fe gofir y drydanoldwym Am ei gwroniaeth hi. Llanbrynmair DEMETRIUS ► Y SUBMARINE. I Un llwfr rydd her llofrudd hyll-y mor yw Y submarine erchyll A gostwng ein mor gbstyll O'r golwg a'i fawrddrwg ddryll. Eilir Aled DARLUN CYBI (yri y Dysgedydd) I ■Gwelwch y Priiarda gOlau,-dyna fo, Dan ei faich o wobrau Ei dy geir wedi ei gau, Yn wych dwr, a, chadeiriau. Pwllheli W, PRYS OWEN A CRANOGWEN 1 Duw lor, ar Eos y De,—a alwodd, Hithau'n wyl, aeth adre Granogwen wen y Wiwne Yw hi yn awr, yn y Ne\ Os yn hen, 'does yno oed, Di-ing yw'r wlad ieuengoed. 0 weled Islwyn wylaidd,-a'i frodyr, Mewn hyfrydwch sancfcaidd, Oni fu, mewn llonnaf aidd, Am ennyd, gyfarch mwynaidd ? Son am Y Fodrwy swynol—ragorodd Ar gewri awenol Ond heddyw'n lan, can pob col I Briodas Y,brydol.-C YBi. YR HEDDGARWR GWR hyfwyn, na werth ei grefydd— er aur' Arwrol ddiffynnydd Dyn frawd er ei wawd, rhydd Aur ei waed yn waredydd. Yfory, gwel ei fawredd-dwyfol, Edifar Ddialedd Ac Ewrop, lie y gorwedd, A blyg lin-heb ei wael gledd. I ddaear y Brawd, ni ddeuant-a wyrodd Werin, yn eu trachwant O'i wyddfod o y ffoant, Lu diffaith, yn oddaith ant.—Cybi.

Basgedaid o'r Wlad.

Clep y Clawdd 1 sef Clawdd…

Advertising