Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

YSUFELL Y BEIROD

Basgedaid o'r Wlad.

Clep y Clawdd 1 sef Clawdd…

Advertising

Advertising
Cite
Share

Palatine Trade Protection Office (L'pool). 35 Exchange Chambers. 2 Bixteth Street, LIVERPOOL, and at LONDON. Subscription ii is, per annum. Includes an UNLIMITED number of collections of accounts. Tel. 8365 Central (jliues). 'Telegrams,' Quorum- Apply for further particulars— PARKIN S. BOOTH, General Manager. Coupon Rhad-Yswiriaeth (Peidier a'i hollti'n rhydd), BYDD 1JX GRESHAM fire and Accident Insurance Society Ltd St. Mildred's House, Poultry LONDON. E.C. dalu £ 100 (can pant) i gyntyohiolydd oyfreitbio & phersonol y aawl a fo'n ddiles-ddaliwr y coupon hwn, os y bo iddo fo nen hi gael eu lladd yn hoilol ac yn uniongyrohol drwy ddamwain rown Deyrnas Gyfunol i dren unryw Gwmni BeilSordd, Tramcar, Omnibus, Cab, neu Gerbyd Trwyddedig a Llbg, yu yr hwn y bo'r daliwr yn oael ei glndo fel telthiwr tooyn a chlud, yn ddarostyngedig bob amser i'r amodau arbennig a ganlyn syda i'w ystyried fel rhan a ohyfran o'r oytundeb- (a) Fod y marwn digwydd o fewn denl. niwrnod ar nagain wedi'r ddamwain (b) fod rhybudd ohoni'n cael ei roi i'r Gymdeithas o fewn saith niwrnod yn eu Prif Swyddfa yn Llundain (e) fod y oyfryw. dystiolaeth res- ymol parth achos y farwolaeth yn cael ei gyflwyno ag a fo'r Gymdeithas yn ei ofyn; (i) fod y daliwr wedi 'sgrifennu ei arwydd- enw arferol, oyn i'r ddamwain ddigwydd, ag ino yn y lle darparedig gogyfer a hynny I na bo'r Gymdeithas yn gyfrifol i fwy nag un person parth mwy nag un coupon yn y paptur hwn nafr un oyhoeddiad arall; (f) na t o ]?!r ?= wiriaeth hwn ddim yn gaffaeladwy i bersonan tan ddeuddeg na thros-ddegathrigain mlwydd oed, ao a ddeil yn ddilys am saith niwrnod o 12 o'r gloch y dydd 7ia oodir. Arteyddnod y Daliw frig fed, I Danysgrifwyr, Raid I dderbyowyr cyson r papur hwn aalm arwyoao r Coupon os ca'r Gymdettha* gwbl sicrwydd a phra wf el fod yo, cael eu anfon iddynt yn ddifwtch. Olain eiygffl DRAMA r GA PEDR HIR. rrPRIS lB. DRWY'R POST Is. ig. I'w gael oddiwrth yr Awdur, 21Wadham Rd., Bootle ■/ ■■ ■ ■ W. & J. VENMORE, Estate Agents & Volusto 200 SCOTLAND RD., Liverpool Inmon Mo. 4216 Boysl (t Unn). ALLAN LINE To CANADA fSfiRPOOL. GLASGOW, LONDON ftBAVHi I TO CANADA, NEWFOUNDLAND & UAA. James St., Lirerpool; 14CookSp«rr St? SoW., and 1M Lead.nha11 St.. London, BJ1. G. W. HUGHES,Q. & L.T.S.C (JriMfoydd* 0. rw Jftiwvol M.O. PrUk— «MMI» Arweinydd Cymanfaoedd Canu„ Beirniad, ac Arholwr. Parotoir Yingeiewwr at DyatyagHfau uwekm Coleg y Solffa, Hen Nodiant a soles 70 KINGSLEY ROAD LOP\) J. Lloyd Jones, & Co., BSTATB AGENTS, Ac, 6 Lord Street, Liverpool rmiaruowm 811 bam*: FRANCIS & HOLLAND, Sight Testing Opticians, AFRICAN HOUSE, < WATER STREET LIVERPOOL. (Close to the Town Hall). HARTLEY & GO., Liverpool 202 LONDON ROAD. MLJIJ BY AUOTIOJf BVBBY tfUSSDAT AND FBIDAY A* ONH. SATDSDAt NIGHTS A* 8BVBH VALUABLB HOUSEHOLD URNI"URB OF AMM DBSOBIPTION8. UAQKIFIOBNT "W AMM SBOON-D-HAND PIANON 6Bl3315.LAUGR VARIBIT OF BEDSTEADS BBDDING, && BVBBY NEOEMITY FOB HOU8BKBBPIHQ AW saasB BAHM AND save at L?w ? MR ON?. A MAGMMOBNt SELBOtlOH 9UPEBIOB FURNITURE IS ALWAYS on III 1TOOK AND ANYTHING MAY BB PUBORADAU SY PBIVATB TREATY. GOODS STOKBD On Tliw 6.S0 a.m. to 9.80 p.m.; SatmdaT 1 Mk 'mphone 17M Bofsi. i'<O!<OpNhBonMe NMNNTS (HITHBB URaB 09 «MA 0' ANY DJMORIPTION INVITBD FOB IHM ULBI. BBIT BBSULT GUABANTBBB. — -fI( If you want I The moat Comprehensive POLICIES 1818 THE BEST TERMS "rite for pariioulars to I The Gresham LIFE, FIRE, AND ACCIDENT Insurance Offices. Bead omc. I 81. Mildred* House Poultry. LONDON. S.S. Branch Offlot i I 014 CxcbtBit A'U« I LIVERPOOL] JAMES B. SCOTT, Goneral.macmaer I Balls' Wedding Rinas. Guinea Gold Wedding Rings from 7/8 la GO/ Half dozen Beat Electro-plated Spoom giraa to each purchaser of a RiDe" BALL'S LUCKY WEDDING RING DEPOT, 33:LONDON ROAD, LIVERPOOt. Finger Size Card post free. Clow on Wednasdajs at i o'siock. Dwy Action Song Cymreig Da. Y MILWYR. BYCHAIN (The Little Soldiers). Y MAMAU BYCHAIN (The Little Nurses). Gan Pedr Alaw. TONIC SOLPFA, 2g. yr un. Drwy'r post. 210. HEN NODIANT, 6ch. yr un. Drwy'r post, 6 a. Cystal a'r goreu a gwell na llawer a gyhoeddir yn Saesneg. Cyhoeddedig yn S-vvyddfs"r « Brython," 356, 358 Stanley Rd., Lirerpool.