Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Y chwi sy'n ysgoi.

ICanu gyda'r Tannou.

News
Cite
Share

I Canu gyda'r Tannou. I Y Gystadlewaeth yn Eisteddfod 1. Genedlaethol Aberystwyth. YN unol a, fy awgrjTn yn yr Eisteddfod arol y gyst, adieu aeth uchod, cyhoeddaf ychydig sylwadau cyfiredinol, nid am fod y cystadleu- aethau ynddynt eu hunain yn galw am hynny, eithr ar gyfrif rheeyrnau craill a all fod o ddiddordeb i bawb a gymer sylw o'r dull cenedlaethol o ganu gyda'r tannau. Yn y cyfwng hwn, carwn bwysleisio'r gosodiad a wnaed eisoes gennyf parthed y ddau ddull o ganu a adnabyddir fel Dull y Gügledd" a Dull y De." Sylwodd un awdur ac awdur- dod ar y dull blaenaf, na all Dull y Do fod yn perthyn mwy i'r De nag i'r Gogledd, gan nad yw ond baled ganu. Gyda'r nnrliyw briodoldeb y gellir dweyd nad yw Dull y GogJedd" yehwaith yn pertliyn mwy i'r Gogledd nag i'r De. Os mai dj ma'rgwir ddull cenedlaethol o ganu gyda'r tannau, ynamae'n eiddo i Gymru gyfan. Goreu po gyntaf i wneud i ffwrdd a'r terman a nodwyd a defn- yddio'r term cyffredinol Canu gyda'r Tannau," yr hwn yn unig a, olyga y dull arbennig o "osod," chwedl yr hen ddatgein- iaid. H wyraeh yr addfeda'r f arn gyffredin yn y mater hwn-, at. y ceir eynhadledd cyn hir o'r daigeiniaid a charedjgion y gelf gain drwy Gymru benbaladr, ac y deuir felly i ddealltwr- iaeth fel na byddo i 'L'l ii i-i-iyNv. g, yfeil iorni na chael eu camarwain ynglyn a'r cystadleuaethari liyn rhagllaw. Teg yw i mi hysbysu nad oedd a wnelwyf yn uniongyrrhol nac anuniongyrchol a threfniant y cystadleu- aethau yn y rhagien, eiddo arall oedd y syn- iad ond bellaoh, ofer gofidio o'i blegid. Gyda golwg ar y bnf gystadleuaeth, nid oes gennyf yn hersonol fawr o gyfrif o Eryri Wen na Phlygiad y Bedol-Fetch fel alawon gosod." ac yr oedd y rhyddid i'r ymgeiswyr ddewis un a,law yn rhy benagored, a gallesid arwain- y telynor mwyaf eyfarwvdd i brofedigaeth. 0 bertJiynas i'r gystadleuaeth i "Barti o Chwech," wele amod arall liollol anyrnarferol, ac yr oedd yr araod fod un alaw i'w chanu yn 01 Dull y Gogledd," a'r llall yn ol Dull y De yn fwy chwithig fyth., a gwaeth nag ofer oedd rl-iod(ii'r C,(-iau (icttil. l yn erbyn ei gilydd yn yr un gystaclleuaeth. Eglurirhyn rhag na -r l -irir l i3-i-irh a g i-aa byddo unrbyw 'gj-margraff, a bodlonaf ar gi-yiiliodeb Cf fy sylwadau ar y gystadleuaeth. Daeth tri ymiaen, sef iff air, L.J., a Berach ac o safbwynt y gelfyddyd o ganu gyd:iJ'r tannau, sioxnedig oedd y gystadl euaeth, er fod canu'r tri yn ddifyr ddigon ac yn amlwg yn rhoddi boddhad i'rgwrandawyr. Mewn cystadleuaeth am wobr mor hael, dis- gwylid am well prawf o fedr i "Qsod," yn arbennig rhai o'r Mesurau Cynghaneddol, ond ni chafwyd hynny. Canodd y tri benhillion rhyddion ar y ddwy alaw, sef Eryri TV en a Llivyn Onn, o'u dewisiad en hunain, Ar wahan i golli taro mewn pryd unwaitli, gwnaeth Mair waith glán gyda plierOiillion 6 ac 8 llinell. Amcanodd L.J. yn well, ond aeth yn gandryll drwy golli llinell o'i phemiill ar Llwyn Onn, ac yr oedd ei gosodiad o bennill tri thrawiad ar Eryri Wen yn hollol anwarantedig. Pe-wedi llwyddo i osod y pennill chwe llinell croes-acennol ar Llwyn Onn yn gywir, bua-sai L.J, yn haeddu mwy o glod. Canwr pert oedd Berach, ond mesurau syml, a chadwai ef yn fwy caeth at yr alaw na'r ddwy flaenaf, ond gosododd yr hyn oedd ganddo yn ddibrofedigaeth. Rhaid canmol y ddwy flaenaf am eu cais i gael cjaighanedd (harmony), a dyna'r gamp bennaf yn ol y dull hwn o ganu. Ar gyfrif anffodion L.J., a hynny'n unig, ron ei bod yn gynhyrfus ac ofnus, nis gellir gwneud dim tecoch na rhannu y wobr rhwng Mair a Ber(wh.-Ar air a eh vd wvbo d. 0' 0' DEWI MAI 0 FEIRION Tilaenmi Ffestiniog.

Advertising