Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

Advertising

i Irem t-Oros y Bechgyn.

Trem it-Eisteddfod Aberystwyth.,

News
Cite
Share

Trem )!)-Canu'n y Rhyfel. Fe gafwyd canu rhagorol yn Aberystwyth, ac nid y salaf i'n bryd ni oedd y gym ani a ddydd Gwener. Yr oedd yn werth cael cyfle i fawl unedig rhwng pob sect ac enwad. Saif dyn syml mewn syndod uwch y ffaith fod yr enwadau a'r sectau yn gallu ymuno mewn emynau mawl a phader, ond yn ymwahanu ar ddefodau a ffurfiau nas gallant fod, ar y goreu, ond pethau damweiniol a chyfnewidiol ynglyn a chrefydd. Ymddengys yn an- nhebyg iawn yr unir hwy trwy ymresymu a dadlu tybed y gwneir trwy gan a gweddi ? Gobeithiwn y cedwir y newyddbeth hwn ynglyn a'r Eisteddfod Genedlaethol ymlaen. Nid yw'r ysbryd cenedlaethol Cyfnreig yn cael ei holl gyfle, na'i gyfle uchaf ,ar wahan i'w donau a'i emynau. Ac nid oes neb yn deall holl anianawd a delfrydau Cymru yn well na Mr. Lloyd George. Tapiodd ddyfnderau ein henaid yn ei areithiau ardderchog. Rhoes ei glust ar ei mynwes ofidus, ond clywodd hi'n canu mewn rhyfel Yr oedd yn galondid i sylwi ar y cyfnewidiad yn rihon y Gweinidog Rhytel. Nid amlygodd ei besimistiaeth ym Mangor, ond deellid gan lawer nad gobeithgar iawn mohono'r pryd hynny. Yn awr, modd bynnag, nis gallai gelu ei optimistiaeth. Gadewch inni ganu!" ebe ef. Ac yn Llanystumdwy, ddydd Sadwrn, dywedir ei fod, "am y tro cyntaf," yn gweled fod y gefeiliau yn cau am y gelyn, ac y gellid disgwyl clywed crac yn ei rengau cyn hir. Nid ydym yn meddwl i Mr. Lloyd George erioed fod yn fwy hapus yn ei anerchiadau na'r tro hwn. Yr oeddynt oil yn fyw gan athrylith a syniad- au dyrchafedig. Mewn erthygl arweiniol yn y LiverpoolPost, dywedid fod ganddo baragraff- au fyddent fyw byth. Yr hyn sydd ryfedd ynglyn ag ef yw, ei graffter a'i barodrwydd i huf ennu'r awgrymiadau mwyaf tarawiadol o'i amgylchedd uniongyrchol, a throi'r pethau mwyaf cyffredin yn ddefnydd araith ddisglair. Gall y bydd i hyrwyddwyr yr Eisteddfod, am flynyddoedd i ddod, farnu'n ddoeth i gwtogi ( amser a rh aglenni' r cyf arfo dydd. Credwn na raid i bwyllgor Birkenhead ofni'r anturiaeth y flwyddyn nesaf—c leiaf, os ceir cymanfa ganu a Mr. Lloyd George iddi.

Trem )!)-Canu'n y .Rhyfel.

Trem IV-Cleddau'r .Orsedd.

Trem V-Y Rhyfel. 'I

o Lofft y Stabal. j

GOLYGFA RYFEDD.

- - - - EISTEDDFOD CORWEN.