Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Ein Cenaal ym Nancsinion. Cenhadon y Sut Nesat. I y METHODlSTIAIDOALFIN AIDD I JSoss SIDK-10.30 a 0.30 R J Jones, Bangor Pendleton—10.30, DE Roberts 6 J D Evans, Gars ton HEYWOOD ST—10.30. J D Evass, 6. R Williams VICTORIA PK-IO.30 R Williams,'6, D B Roberts f ARNWORTH -2-30 a 0 LEIGH—10.30 a 6. WARRINGTON—10.30 a 6, E J Jones-, Rhyl EARLESTOWN—10.45 a 5,30, ASKTON-TJXDBa-LTKE—10.45 a 6.30. EGLW73 0 NDEBOL ECCLES—11 a 6.30, E R Evans. Golborne YR ANNIBYNWYR ■CHORLTON RD-10.30 a 6.15, Harold Roberts BOOTH T-10.30, a 6.15, G Tibbott Qt'BK.v's ROAD-10.30 a 6.15, J Morris LDDuNCAN ST, SALFOKB-10.30 a 6.15, T Griffith 'HOMJNWOOD—10.30 a 6.15, W 0 Jones, Salford ? WESLB-AIID DEWI SANT—10.30, J W Fslix, 6, D R Rogers HOKEB—10.30, J M Williams, 6, J W Felix 13EIOK—10.30, D RRogers, 6, J Felix BJEATJXAH—2.30, D R R()ger 6.30, J M Williams CALF ARIA—10.30. J S Williams, 6, W Rowlands WEASTH-10.30, j Felix. 6-30, J S Williams i BEDYDDWYK tTP, MKDLOOK ST—10.30 a 6 J H Hughes XONGSIGHT—10.30, '32, 6 30 ROBIK'S LANE, 3UTTON—10.30 a 5-30 GRAS USA U Y GAN.—Ychydig amser yn ol, cyhoeddais y lleoedd yr oedd Cor Meibiony Cambria wedi ymrwymo i'r awdur- dodau trefol i ganu ynddynt ar nos Suliau, i ddedwyddu tipyn ar fywyd trigolion y dos- barthiadau isaf. Y Sul cyn y diweddaf, cwblhawyd yr addewid olaf. Trwy dipyn o anhawster y cadwyd yn ffyddlawn bob cytun- deb, oblegid nid bob amsery gellid dibynnu ar ddau ddwsin neu ychwaneg i allu cyf arfod ar nos Sabothau yn ddilynol bron. Ces yr hanes gan lygad-dyst. Ymddengys fod y tywydd wedi bod yn hollol ffafriol bob tro, a chynhulliad rhagcrol o'r bobl a- ddisgwyl. iwyd. Yr oedd hyn yn llawenydd mawr, oherwydd fod awdurdodau'r Gorfforaeth wedi darparo meinciau i'r gwrandawyr a llwyfan i'r Cor. Yr oedd rhywbeth yn ainlwg ar y gwragedd a'r plant nes gwneud i ddyn gredu gyda gradd o sicrwydd nad oedd y mwyafrif ohonynt wedi bod o fewn i gapel nac eglwys ers llawer blwyddyn. na chlywed yn ami ganu tebyg i'r hyn a allodd y Cor hwn ei wneud. Y rhyfeddod mwyaf ynglýn a'r gynulleidfa yioedd fod aanbell air Cymraeg i'w glywed yma a thraw gan ami Gymraes oedd yno'n eistedd; a'r hyn sydd fwyaf gofidus ydyw gorfod credu eu bod wedi disgyn yn isel, tnewn cymdeithas. Gwisgent y sh6l am eu pen ac yn ddrych o esgeulustod am nad oedd olion ymolchi ar eu hwyneb ers tro. Gresyn nad allai ein haddoldai fod yn dynfa digon i ymgeleddu ac adfer rhai fel hyn ond mae ein crefydd fel y mae yn rhy foneddigaidd i wneud hynny oni thry ar lwybr tebyg i'r Symudiad Ymosodol yng Nghaerdydd. Rawdd oedd gweled fod-y canu yn foddhaol iawn, a phawb yn ei fwynhau. Yr oedd rhaglen y nosganau yn debyg i hyn:Canodd y Cor Hen WZad fy Nhadau, Deep Jordan's banks, Rock of Ages, Comrades' Hope, Martyrs oj Areritb, evening's twilight, Hay. ffYWleVng, Beleaguered, a:r emynaufierce rage the tempest, a Jesu, ,lover oj. my soul ar y don Aberystwyth. Carnvyd unawdau gan aelodau y Cor, Joseph Jones, Nearer my. God to Thee, Trumpeter, a When the ebb tide flows Wm. Parry, Why do the nations, a Neptune; H. P. Davies, Galilee, Watchman,, a PheW indo fjiill; Aneurin Roberts, Friend, a There's a HandBewley, The Good Shepherd Smith, Land of home Musgrove, Ora pro nobis deuawdau gan Musgrove a Davies, Watchman, what of the night, a Battle Eve triawd ganu Smith, Jos. Jones, a Jord an, O memory. Canodd yr arweinydd hefyd unawd A fare- well. Mr. Jordan fu'n arwain pedwar o'r cyngherddau, a rhoesei holl egni yn y gwaith, a. bu'n llwyddiannus iawn. Yr is -arweinydd yw Mr. R. M. Williams, Hardman Street, ac efe aweinyddai yn absenoldeb Mr. Jordan, ac ymae yntau'n feistr ar y gwaith. Mae Mr. Jordan wrth ei fodd gyda'r C6r, ac wedi ennill serch y Cdr ato yn gymaint fel na wna'r un aelod golli eyfarfodydd y paratoi heb resymau 43ryfion, a theimlant golled os hynny a ddi- gwydd iddynt. Mae'r Cor hwn wedi gwthio ei bun i sylw ac anrhydedd y Saeson, a dylern ymfalchio ynddo «,'i edmygu. Oni all y Cymry hyn fod yn a-chlysur bendith yn sgil eu can i rai na wyddant am fo-ddion gras mewn addoldy ? DISGLEIRION DYSG.—iGyda phleser aaawr y llongyf archaf Gymry ieuainc sydd yn medru blaenori ym myd addysg a threchu'r Saeson. Disglair iawn ydyw gyrfa John R. Edwards, mab hynaf Mr. a Mrs. R. G. Ed-: wards, fEervllydd Failowfield. Ychydig j amser yn ol enillodd Open Classical Scholar-, ship yn yr University College, Oxford yn; werth £:80 y flwyddyn am dair blynedd. yr wythnos ddiweddaf enillodd yr University] Scholarship, rhodd y Manchester City Council, gwerth £ 60 y flwyddyn am dair blynedd. Gellir dal y ddwy ganddo. Kyd y mis diweddaf yr oedd yn cael ei addysg yn y Manchester Grammar School. Ei frawd arall ieuengach yw Norman Edwards, ynt&u newydd basio yn llwyddian- nus y N orthernMatricuiation Board Examina- tion gydag anrhy<ledd yn Lladin. Parhaed y ddau i ddringo, ya: anrhydedd i'a rhiaint a'u aenedl, ac i ddyrchfu enw y Bala ddysgedig, .'1: lie yr hannyw eu ted. Hefyd, mae Ritchie M. Williams, mab Mr. a Mrs. 0. R. Williams, Moss Side, wedi pask) yn llwyddiannus yn yr un prawf a Horman Edwards, set y Northern Matricula- tion Board Examination, ac y mae'r ffordd yn agored yn awr iddynt fyned yxnlaen i ennill graddau'r Brifysgol. Hefyd, enillodd Willie R. Jones, mab hynaf Mr. a Mrs. John W. Jones, Derby Street, Moss Side, bursary gwerth £ 15, a hawl i addysg uwch. Derbyniodd y marciau cyflawn mewn fferylliacth, a rhoes gurfa dda i res o Saeson. FY ENW I YN UN.-I bawb a arwydd- odd y Ddeiseb i geisio cael Cau'r Tafamau, uydd yn ddiddorol iddynt wybod fod dwy filiwn o bersonau wedi ysgrifennu eu henwau ami a phwysa'r papur a'r enwau dunell gyfan. Mae hyd y ddeiseb yn un filltir ar ddeg. Petaee ni'r dirwestwyr yn cael y rhol i'w hagor, buasai'n cyrraedd yn Hinen union- syth oddiyma i Rochdale, a digon o weddill i roi tro o gwmpas y Neuadd Dref yno, cyn cael golwg ar yr enw diweddaf ami. Un dydd yr wythnos ddiweddaf cynhaliwyd trengholiad ar gorff tafarnwr yn Newton Heath, oedd wedi yfed diodydd meddwol hyd farw, ac efe ond 37 oed. Am ryw reswm ni chyhoeddir achos- ion fel hyn gan y Saeson yn eu newyddiadur- on. Bydd yn werth sobri'n gwlad er gorfod cael rhyfel yn achlysur. Clywais un o'r dyddiau diweddaf fod un o berehenogion darllawdy a llawer o dafarnau yn y dref hon yn llwyrymwrthodwr trwyadl. Os yw hyn yn fanteisiol i wneuthurwr y ddiod, dylai'n ddiamheuol fod i bawb arall a deddf gwlad yw'r unig foddion i gyffredinoli'r ffaith. -0 ——

Ein Cenaal ym Nancsinion.

I'I iBasgedaid o'r Wlad. I

I .".. 1 A f' C J I . eRn…

Coleg y Goal dd. Bangor I