Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

mr GOSTEG. i

DYIYDIADXJR.I

Cyhoeddwyr y Cymod I

Advertising

VSlAFEM -Y BEIRD0 I

IEISTEDDfOD _CORWEN. I

News
Cite
Share

I EISTEDDfOD CORWEN. I I Beirniadaethau Pedrog. I I TRANNOETH Y RHYFEL." I (Darn o farddoniaeth, caeth neu rydd, heb I fod dros 60 llinell). YMGEISTODD 21. Mae'r mw) afrif o'r cyfan- sodd.iad au hy n y n dd a, a rhai yn wir ragorol. Pan mae cynifer yn cystadlu, ni ddisgwylir sylw ad au manwl a helaeth. Sylwir yn fy r ar bob un, mewn ymchwil am y goreu, ond heb geisio rhestru'r oil yn ol eu teilyngdod cym- harol. Rhigymwr.-Myd rydd digon celfydd a rhwydd, a chanddo rai syniadau barddonol, ond y cyfansoddiad ar y cyfan yn lied, gyffredin. Llawddog.—Nit yx cystal a'r un y sylwyci arno eisoes. Melancthon.—Lied gyffredin ymhob ystyr ac weithiau'n wallus mewn iaith. Cynig Cyntaf.-Os felly, mae'n gynig canmoladwy one ceirynddo ormorl o wallau amrywiol a diffyg addferlrwydd i gystadleu- aeth o fath hon. Ednyfed.—Crebwyll cryf, ond yn ddiffjgio mewn naturioldeb ac addled rw yd d. Pare Kinmel.—Yn arfogaeth y gy nghanedd y dewisodd. ymladd, ac y mae'n trin ei arf yn ddeheuig ar y cyfan. Mae ganddo rai llinell. au da. Ond mae nifer o hen filwyrprofiadol yn ei erbyn y tro hwn. Bendith arno, pwy bynnag ydyw Twm.-kae ef yn fydrydd digon rhwydd, ondynddinygiolmewTrtnewydd-deb. Bardd Icuanc.-Pur gyffredin yw yntau. Haig.-Canodd. gywydd, a gellid dethol nifer o linellau da iawn ohono ond ceir ynddo hefyd amryw linellau pur gyffredin, a hen dam", iad au. Rhwng y Grug.-CA,n yn hwyliog, mydr- ydda'n rhwydd, a gwna gais atddarlun digon naturiol, o ran ei amlinelliad ond nid yw y cyfanwaith yn agos i gelfydd a gorffenedig. Ceir yma ar y mwyaf o amleiriaeth. Hedd 0 Hyd.-Mae gan yr ymgeisydd hwn awen hoyw, ac mae iaith a my r1 rydd iaeth ei gerdd' ar y cyfan yn ganmoladwy ond nid yw'n ddigon nerthol, a thuedda at amwyster droeon. Mae'r gystadleuaeth yn gwella o hyn ymlaen. Brig y Waur.-Dvma'r eyf ansod (iiao goreu fu dan sylw hyd yn hyn, ond nid yw yntau ymysg y rhai goreu oil. Diofalwch barai i'r awdur ysgrifennu "werdcl 'n obenydd," ac i alw ar wroniaid byd wynebu," etc. Dech- reuodd yn naturiol a da, ond dirywiodd wedyn, ac ni cheidw'n ddigon penodol at "drannoeth y rhyfel," eithr gellid tybio weithiau ei fod yn ei ganol. Mae'r bai yn fwy yngymaiiit a boO. ygofod. morgyfyngedig. E. X.-Dyma gyfansoddiad, gwell nag eiiddo Brig y Water, yn awenyddol, ac yn bur deg ar y testun. Gallaeai grynhoi a grymuso rhai llinellau. Ond mMrdárn. hwn ymmysg y goreu on. P,dur.-Darn rhagorol sydd ganddo yntau, ac yn d estynol. Bu'nesgeulus ynglyn a rhai manion llenyddol. Tan-y-Marian.—Er nad yw ef mor rymus ei awen a'r ddau (ldiwecld af y sylwyd arnynt, canodd yntau'n bur dda, a chystal a'r un ohonynt o ran cadw at arbenigrwydd ei deetun. Teimlir ei fod yn gwella ar ol ei linellau cyntaf. Levi Louvain. Darn gwir awenyddol yw hwn. ac yn cynnwys llawer o'r d wyster tyner a bair eisieu wylo ar galon y darllenydd. Can y bardd fel un a fuasai trwy'r rhyfel ei hun, ac megis un yn adrodd ei brofiad y canodd ei "drannoeth." Parodd y dull hwn lddo gymrvd golwg lled gyfyng ar ei deetun. Yn ol y mae ei edrychiad braidd ar hyd y ffo rd d, ac Atgof ei hof fgyd ymaith. Hanes y rhyfel fel y tynnwyd ef trwy ei brofiad neu ei ddychymyg ef ei hun geir yma, ac, fel y cry- bwyllwyd, yn awenyddol iawn. Pro Patria.-Bardd rhagorol arall, a lied debyg ei nodwedd gyffredinol i Levi Louvain, ond yn gyfyngach nag yntau yn ei olygiad o'i destun. Awgrymir ei ymgyfyngiad yn y canlynol,— I "drannoeth y Rhyfel cenais Brofiadau yr henfro dlos. Gallasai fod gwell trefn ar yr amrywiol olyg- feydd sy 'n y gerdd dyner hon. Gyd-a'r Wawr.—Meistr ar ei grefft bryd- yddol a gyfansoddodd y darn hwn, ac mae'n oludog mewn dychymyg barddonol. Ond fe deimlirweithiau fod y ma'r f ath both agormod. 0 gywreinrwydd mewn cymhariaethau, yn hytrach na naturioldeb. Cymerer ei linellau cyntaf yn enghraifft,- Mae'r niwl a'r nos ar encil; gwelwa'r lloer Fel gweddw drist dan sen yr aw el oer Ar d raeth y dydd ymddengys yn lluddedig, Fel bregus fad ar Wely o ser crynedig. Egwan.-Tery'r barctd hwn gyweimod llawenydd, a cheidw ynd.do arhyd y ffordd. Teimlir ei fod. yn golygu'r "trannoeth" mewn ystyr eang, ac fel terfyn i bob rhyfel, er yn d yn i fewn beth o awyrgylch y rhyfel presenno], Awgrymir ehangder ei olygiad yn y llinellau hyn,— Drannoeth hyfryd, dydd coroniad Sant tu hwnt i'r glyn Dydd yn agor i gyfeiriad Anfarwoldeb gwyn. Can glir, loywlan, ac awenyddol drwyddi yw hon, ac o symledd a naturioldeb telynegol. Dechreu Canu.-O ran arddull a nodwedd awen, mae Egwan a Dcchreu Canu mor debyg i'w gilydd a dau efell; ond o'r ddau, credaf fod. eiddo Dechreu Canit'n fwy coeth agorffen- edig fel cyfanwaith. Er nad yw'r gair "pang yn anghy- ir, teimlir ei fod. yn wan, wrtho'i hun, yn y fan hon,— Drannoeth dihefelydd, Cloddiaist fedd i bang. Yn y cywair canlynol y can o'r dechreu i'r diwedd,— Angel gardd y Diliau, Ieuanc fab y Wawr Cyfareddwr tannau Felyn dyn ar lawr Daear ing sy'n glasu Wed i'r b rvvyd ro blin, Lonned yw dy wenau, Pured yw dy win. Gwelir mai canu i heddweh gw ynfyd eo.ig a wila r ddau ddiweddaf—fel y gwna rhai eraill hefyd. Vatis.-Er nad wyf fy hun yn hollol gytuno, o ran barn a theimlad, a rhai awgrym- iadau yn y gerdd hon, teimlaf na ddylai hynny ymy rryd o gwbl a fy marn am deilyng- dod barddonol y cyfansoddiad. Meddai'r ymgeisydd berffaith hawl-i ganu ei farn a'i gydwybod. ei hun, yrhynhefyd a wnaeth, yn fed rus a nerthol. Fel y gwelir oddiwrth y nodiadau arnynt, ceir yn y gystaiUeuaeth hon amryw gyfan- sorldiadau rhagorol iawn, nid yn unig yn deilwng o'r wobr, eithr yn deilwng o gangen farddonol Eisteddfod Corwen yn ei goreu. Er yn sylwi ar olygiad au'r yrngeiswyr o'r testun ni roddais ormod o bwys ar hynny, fel ag i gyfyngu yn fympwyol ar ryddid neb. Ond wedi cymryd pob diffyg a rhagoriaeth i ystyr- iaeth, credaf fod, yma un cyfansoddiad yn rhagori'n ddiamheuol ar y gweddill, a hwnnw yw eiddo Vatis, i'r hwn y dyfernir y wobr.—Ar air a chydwybod, PEDROG O.N.-Derbyniais gyfansoddiad rhagorol arall, oddiwrth Pwllcoch ond cauodd ei hun allan o'r gystadleuaeth trwy ei anfon yn uniongyrchol i mi, yn lie i'r vsgrifennydd, yn 01 Amod 2 ar y Rhestr Testynau.-—P. -0--

Adolygiad. I

Family Notices

Advertising

" Bu'm glwyfedig, ae ymwelsoch…