Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

mr GOSTEG. i

DYIYDIADXJR.I

Cyhoeddwyr y Cymod I

Advertising

VSlAFEM -Y BEIRD0 I

News
Cite
Share

VSlAFEM Y BEIRD0 t eyehyiofeion gogyfei i'r golofn hon i'w eyf- otbtv :—PEDROG, 217 Prescot Road, Liverpool Y Gath.-Gais addawol am englyn,o ran t6n ac od.1 asillafau-popeth ond cynghanedd. Ac mae englyn heb gynghanedd fel eath heb ewinedd. Dunj p'lynedd.-Mae'n eglur eich bod heb astudio dim ar reolau cynghanedd, ac nid oes gymaint ag un trawiad-hyd yn oed ar ddamwain-yn y tri phennill. C,wrmti Da.-Yrydyeh 3n gwella fel cylan* soddwr, ac yn ymyl bod, yn barod i'r w asg y goreu i chwi yw parhau i ymberffeithio, a chwi lwyddwch yn gicr. Ie, mater o bwys yw Oil-.v,n ewmni da." Ces i—yn fy hen ddyddiau-fy hudo, gan ddau bregethwr, i Bowling Green y dydd o'r blaen. Nid. oedd- ypt wedi'm hysbysu beth fwriadent wneuthur a mi cyn mynd. Beth bynnag, gwnaethant i mi chwarae gifim o beli a hwynt. Wel. er- byn trannoeth, mi deimlwn na fuasai waeth fod y ddau wedi dNad i'r Ystafell. yma, fy ngosod ar fy hyd ar lawr, a fy nghicio, un bob ochr, am ryw awr, na gwneuthur fel y darfu iddynt-tebyg y ceid yr effeithiau ar fy nghorpws. Dyma beth sydd i'w gael trwy anwyhadwriaeth. CYMERADWY.—Qwroniaeth Prydain, Bu farw dros ei wlad, Y Draenog, Myfyrion, Er Ooffa am A.W.E. DIM TESTUN TASG go dost, 08 ca 1 destun,-yn ami yw Rhoi "mhleth bennill gwiwlvn A thasg camwaith ysgymun Ateb i raid heb yr un !—PEDROG. Y DRAENOG YN y clawdd mewn manion clyd-o'i drin- Llech y draenog cysglyd. [iaeth A chuddia'i ben bob ennyd Yn ei gorff, mae'n binna i gyd. » EILIR ALED Er Coffa am Sergeant Arthur W. Edwards, Sandringham Drivf, Liverpool, a fu farw dros ei wlad yn Ffrainc. ARTHUR fy nnai aborthu-ei hunan, Dros onw da Cymru I Gwr ydoedd, i V gwaredu, Wynebodd dan, a bedd du. 0 ddewis el fedd iaod—gyda'r dewr, I Fe gwyd o'r du feddrod, Heb ei glwy, fi biau glod, Uweh meysydd eochymosod. 42A Catherine Street, J. R. Momtis YR AWR GYFYNG Er Cof am Glyn, mab Mr. aMra. Richard Williams, Breck Road, a gwympodd yn y rhyfel (gan ei athraw yn Ysgol, Sul y Tabernacl). AWR ddu alaeth, awrrydd cldolur,-awr ing Awr yngan fy nhostur Yn ei chol daeth poen a chur, Ac iasau byd digysur. Aeth Glyn i wanwyn o wenau-di-gledd Di-glwy, digymylau, Na mwg, niwl, na magnelau- Yn bur, a'i hoen i barhau. Llanfaelog • MEIRIOHFAB I BU FARW DROS EI WLAD I- Er Cof am Lieutenant J F. Venmore, Parkside, I Anfield Road. AR alain dan y fellten 0 faes y frwydr fawr, Daeth newydd rwygodd agen— A duodd wen y wawr Fod arwr wedi cwympo Erdringo i fawrhad Ym Mametz Wood wrth frwydro Bu farw dros ei wlad. Lieutanant J. F. Venmore, Y Cymro ieuanc, glan, Tra blodau'i fri yn agor 0 dan gawodydd tan, Ddyrchafodd ei ddynoliaeth Fel milwr di-nacad Ar alio r fawr gwasanaeth Bu farw dros ei wlad. Nodweddid dyddiau'i febyd Gan hwyl, a bywiog hoen, Ac yn ei eang ysbryd Chwareuai'r llew a'r oen Gwasgarodd ei hawddgarwch T'w gylchoedd yn fwynhad, A thyfodd ei wladgarwch Nes marw dros ei wlad. Er herio'r gelyn marwol Yn gryf, ar gyfyng awr, A derbyn Croes Filwrol Gan frenin Prydain Fawr; Yng nghanol rhwysg a bonedd Am ddewrder yn y gad Enillodd uwch anrhydedd Wrth farw dros ei wlad. Pan wolodd fod. y Bradwr Am iawnder dan ei draed, Deffrodd y Gwirfoddolwr Brwdfrydig yn ei waed Gadawodd gylchoedd Cariad, A chyfoeth ty ei dad, A'i nefoedd yw y syniad 0 farw dros ei wlad. Mae croes yn nod.i'i feddrod Draw yn yr estron dir, Ac erys croes o drallod I'w riaint eto'n hir Ei orchest berarogla, Nid bri o fyr barhad, Cadd enw da na phydra Wrth farw dros ei wlad. I Cemaes, MonA RHYDFAB I

IEISTEDDfOD _CORWEN. I

Adolygiad. I

Family Notices

Advertising

" Bu'm glwyfedig, ae ymwelsoch…