Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

o Big y Lieifiad.

News
Cite
Share

o Big y Lieifiad. Y peth tlysaf a dwysaf a welais ers talm ar Lannau Mersey yma ydoecici gweld degau ar ddegau o glwyfedigion ysbyty wrth droed y grisiau,ary buarth tuallani'rdrws, y ndisgwyl am eu llythyrau—un yn disgwy 1 gair oddiwrth ei fam, y Hall oddiwrth ei fun, ac yn y blaen y dosbarthwr yn gweiddi'r enw pob un yn ateb ac yna'n neidio ar ei eithaf i gyfarfody llythy r a dffiid tuag ato, a'r sglein llawenydd ar ei ddau lygad yn draethawd ar ddiolch- garwch. Yr oedd Miss E. A. Roberts (merch fach Mr. J. R. Roberts, Sandhurst Street, Dingle) yn gydradd ail ar adrodd yn Eisteddfod Cor- wen yr wythnos ddiweddaf. E. A. Jones oedd yn ein hadroddiad, ynlleE. A. Roberts. Drag gennym ydoedd clywed'am farwol- aeth Mr. John Thomas Jones, 61 Rundle Street, Birkenhead. Cwympodd i ddyfnder maw r wrth ddilyneiorchwylyn yard Cammell Laird a bu farw o'i friwiau tost yn ysbyty'r dref ddydd Mawrth yr wythnos ddiweddaf. Fe'i hadwaenwn yn lied dda, ac a deimlwn ddiddordeb go fawr ynddo, canys yr oeid yn fab chwaer i'r diweddar John Thomas (Sion Wyn o Eifion)—-y bardd duwiolfryd aorwedd- odd yn gystuddiol yn ei wely yn Chwilog, Eifionydd, am drigain mlynedd namyn dwy, ac y bydd ai prifon Lloegr a Chymru yn galw heibio iddo, yn eu tro. Mam ein cyfaill a weinyddai ar y bardd yn ei ddyddiau olaf y hi a aeth i fy w i'w d f gwef i ei farw ac yno y magwyd J.T.J. Yr oedd Sion Wyn yn gerddorcystalabardd. Cerddorydywei enw ar Dduw yn un o'i gyfansoddiadau, a hynny am fod cynghanedd a chytgord yn ei holl waith. Ac yr oedd cryn lawer o'r reddf honno yn J.T." Efe oedd arweinydd y c6r genethod a god odd yn eglwys Annibynnol Vittoria Street-côr bach rhagorol o dd a, ac a wasanaethodd mewn ami i gyngerdd ac arall am fly.nyddoedd, ac ynddo dalentau canu ac adrodd tuhwnt i ddim oedd yr ochr honno i'r afon. Mr. Jones oedd arweinydd cymanfa ganu plant Annibynwyry cylch agynhaliwyd yn Grove Street tua mis Ebrill neu Fai ddi- weddaf a hawdd gweld mor eirias oedd ei sel i gael y gloewaf ar bob peth. Yr oedd yn Eisteddfod wr selog, ac am bethau goreu'r Hen Wlad yr ymgomiai bob amser y caffai gyfaill cydnaws. Bydd yn chwith iawn gen- nyf fi amdano nid oes fa?r er pan g?d- I gerddwn ag ef i'r oedfa bore Saboth, a chref- ydd a chanu oedd testyn yr ymgom honno. Bach a feddyliwn mai y hi oedd i fod yr olaf. Claddwyd ei weddillion yn mynwent Flay- briek Hill ddydd Sadwm diweddaf, ac a I fuaswn yn yr angladd onibai fy mod i ffwrd (I yng Nghymru. Fy nghydymdeimlad dwysaf a'iweddwa'ideulu ac a'r ddiad ell yn Vittor- ia Street, a'i gweinidog dyfal, y Parch. G. J. Williams. Nid oes dim rhaid cyd^mdeimlo a J. T. gu ei hun, canys dyma fe yn yr un ty a Sior) Wyn am yr eildro, a hwnnw'n dy nid o waith Haw, tragwyddol yn y Nefoedd, y tro hwn. [Dyma'r galarwyr yn ei angladd: Mrs. Jones (gweddw), Mr. Griff Jones (mab), Miss Jones (merch), Misses Sarah Jones, Marie W. Jones, Annie Jones, Grace Jones, Rachel Jones (merched), Masters David S. Jones, Richard Jones, Willie Jones (meibion), Mrs. Robert Jones (merch-yng-nghyfraith), Mrs. Roberts (cyfnither), Mrs. Little (cyfnither) Parchn. G. J. Williams, Joseph Davies, R. Lloyd Williams, Mrs. Davies, Mr. E. Eaton, Mrs. Williams, Mrs. Freemantle, Mr. Thos. Williams, Mr. a Mrs. Owen Davies, Mr. Thos. Edwards, Mr. Rowland Owens, Mr. D. Roger Rowlands, T.C., Mr. a Mrs. T. Parry, Mrs. T. Davies, Mrs. E. Edwards, Mr. Evans, D. G. Williams, G. Parry, Evan Price, Richard Roberts, Benjamin Thomas, Miss A. Hughes, Mr. Lloyd, Mr. Evan Evans, Mrs. Jones (Cedar Street), Mr. a Mrs. R. Hughes, Mrs. Denman, Mrs. Bowen, Mrs. Hopwood, Mr. Wm. Parry, Mr. Ellis Jones, Mrs. T. Roberts, Mrs. E. Jones, Miss M. E. Parry, Mrs. Lloyd, Mrs. Lloyd Willaims, Mr. W. Pierce, Mr. Watkiri, Mrs. Pritchard, Mrs. Smith, Mr. John Roberts a Mr. E. Hopwood (yn cynrjchioli cangen Birkenhead o'r Society of Carpenters and Joiners). Cludwyr Mri. E. L. Jones, Thos. Davies, Shakesby, Ed. Edwards, Thos. Parry. Caed nifer luosog o wreaths. Trefn- iadau'r angladd ynllaw Mri. Edward Jones & Co., Conway Street, Birkenhead.—E.E.]. ■" Ys gwn i a ydyw hen gartref Sion Thomas ar ei d raed yn Chwilog ? A Wyr rhai ohonoch chwi Eifionyddion Lerpwl prun ? Fe wn i hyn, mai dyma'r rhent a dalai Sion Wyn i d eulu Mad ryn am gael byw ynddo dimdima o arian,—dim ond gwneud cano folaint i d eulu Jones-Parry unwaith yny flwyddyn. Gresyn na fuasai fy nhyddyn innau cyn rhated achos er nad ydwyf fi yn gynghaneddwr fy hun, fe aethwn yn ddistaw bach at Pedrog i of yn am un. Ac fe nyd d ai ef un tra byd d wn i yn ysgubo'r Ystafell ac yn hel y gwrthodedig- ion barddonllyd odditan ei d raed i'r tan sydd yn ei grat. Rhaid i chwi ddygymod ag ychydig iawn o Big y Lieifiad heddyw, canys yr wyf yn cychwyn ehedeg y funud yma i Eisteddfod Aberystwyth, i gael deunydd rhywbeth i'w ddywedyd wrthych ynhamddenol panddych- welir. Ys gwn i a ddaw rhyw wobr neu an- rhydedd i Lannau Mersey yma ? Clywais am un neu ddau sydd a'u cynhyrchion yno. Hai lwc

[No title]

" Bu'm glwyfedig, ae ymwelsoch…