Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Clep y Clawdd I

Itin Sanad! ym Manceinion.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I tin Sanad! ym Manceinion. I 1I I Cenhadon y Sui Neaah Y;METHODISTIAID OALFINAIDD I Moss SiDE-10.30 a 6.30. Caleb Wit)ia.ms. Bwlan PENDLETOX—10.30, CRPJoaes HEYWOOD ST-10.30. B P Jone, 6, VICTORIA PE—10.30 a 6, W Phmipf, America FARNWORTH —2-30 a 6 LEMH—10.30 a 6 WARRINGTOS-IO.30 a 6, R Humphreys, Swinton EARLESTowN-10,45 a 5,30, ASHTON-TXDER-LYNE—10.1S a 6.30. EaLWYS ONDEBOL ECCLES—11 a 6.30, YR ANNIBYNWYR CHORLTON RD—10.30, M Uewe!yn, 6.15. BOOTH ST—10.30, ,6.15,ML)ewe)yn QPEKt's ROAD—10.30 a 6.16, 1.D DuNCAN ST, SAL70RD-10.30 a 6.15, HdLMNWOOD—10.30 a 6.15, D Jones, Crewe T WESLEAin DEW! SANT—10.30. John FeUx, 6, G Tibbott HoREB—10.30, G Tibbott, 6, J Felix SBION—10.30, J D Owen, 6, D R Rogers BEAULAH-2.3(4, G Tibbott 6.30, OALfARiA—10.30, D R Rogers, 6, J T E!!i" WEASTB—10.30, J T E)!is. 6-30, J D Owen f BEDYDDWTB UP. MKDLOOK ST.—10.30 a.6 W WiUiams. Cperwys LoffGSMHT—10.30, 6 30 Williams ROBIN'S LANE, SCTTON—10.30 a 5.0 SYMUD y PORFFYDD.-Mae- cyf- newidiadaumawrionblynyddoedc y rhyfel yn ymdreiddio i bob cylch o fywyd i ryw raddau, -yn fasnachol, yn gymdeithasol, a chref- yddol. Mae'r dylanwadau newydd i'w can- fod yn y cylch Cymreig, yn enwedig ynglyn a'n heglwysi; ac os am weled ein hunain mewn nodwedd wahanol hollol i genhedloedd eraill, rhaid i ni droi i edrych ar y cylch cref- yddol, ac yn hwnnw ein hiaith a'n ceidw ar wahan i bawb arall. Pan dderfydd y rhyfel bydd gwedd wahanol ar lawer eglwys, rhagor oedd ychydig nynyddoedd ynol, trwy symud- iadau. Daw llawer yma o leoedd eraill, ond aiff llawer ymaith o'r rhai a arferent breswylio yn ein mysg. a diau y pery hyn, a chwestiwn anodd ei ateb ydyw, Ai gwell ai gwaeth fydd ein cylch Cymreig pan lefelir pethau o gynwr yr ansefydlog i'r arhosol ? Colled fawr i eglwys Victoria Park ydyw symudiad Mr. Robert Willaims, Victoria Road, oddiyma i Golwyn. Etc wedi bod yn aelod yno, ac yn Ardwick cyrf hynny, am 32 o nynyddoedd yn naenor ers 12 mlynedd, ac yn ysgrifennydd arianol. Mewn eglwys wan mae colli un oedd yn golofn iddi yn golled fawr. Bu yn Nyddlon iawn gyda'r Ysgol Sul, ac efe yw llywydd yrUndeb am y Rwyddynhon, a than ei lywyddiaeth ef gwnaed. rhai diwygiadau a chyfnewid.iad.au tra phwysig. Cynhaliodd yr eglwys yn Victoria Park gyfarfod i Nar- welio ag ef, a chydnabod ei wasanaeth ef a Mrs. Williams ynglyn a'r gwaith a chyjBwyn- wyd anrheg iddo yn dystiolaeth arhoso]. Buont yn ddefnyddiol iawn, yn enwedig gyda'r ieuenctid, yn ddiflino yn eu gweith- garwch, a'u haelioni yn helaeth. Brodoro Drefriw yw Mr. Willia.ms, a ddaeth yma pan yn fachgen 15 oed, a Mrs. Williams yn enedigol o Lysfaen. Yr oedd ef yn arolygu gwaith ffrwydrbelennau ar gyffiniau y dref hon er dechreu'r rhyfel, ac yn awr y mae'r awdurdodau yn ei symud yn oruchw3liur gwaith mewn lie arall, a chaiff y fj'aint o drigo yn yr hen wlad. Dymunwn eu llwydd. Mae symudiad y Parch. Hugh Jones, Tyi- desley, ynÍ\\lch mawriawnig)Jch y Cyfarfod Misol, heblaw i'rddwy eglwys dan ei ofal, set Tyldesley a Leigh. Efe yn un o'r bugeiliaid tnwyaf ymroddgar a difrifol gyda'i waith, ac yn bregethwr a fawr hoffid. Daeth yma yn 1907, yrun ad eg a'r Parchn. E. Wyn Roberts, R. J. Jones, a Robert Williams. Symudodd R. J. Jones i Fangor, a disgynnod.d gofalaeth ei eglwys ef sydd yn awr yn Victoria Park i'r Parch. E. Wyn Roberts gydag eglwys Hey- wood Street, a'r eglwys arall oedd ganddo, set Altringham, i ofal y Parch. Robert Will- iams ynglyn a Phendleton. Wrth fyned yn gaplan y milwyr, datgysyHtodd y Parch. E. Wyn Roberts ei hun am ysbaid oddiwrth Heywood Street a Victoria Park. Mae eglwysi Bolton a Farnworth hefyd heb fugail trwy ymadawiad y Parch. J. S. Roberts i Ddinbých. Ar yr eglwysi canlynol y mae bugeiliaid yn awryng nghylch C.M. y Method- istiaid Pendleton ac Altringham, Rochdale a Bury, Warrington ac Earlestown, Oldham ac Ashton. a Stockport-ond amdairblynedd yr ymrwy'modd y Parch. T.' Trefor Jones i fod yno. Nid oea bugeiliaid ar yr eglwys hyn ar hyn o bryd Heywood Street a Vic- toria Park, Bolton a Famworth, Tyidesley a Leigh, a Moss Side. Ychwanega'r gwacter yma lawer ar waith a chyfrifoldeb y swyddog- ion, ac nid mel a blodau yn unig a gaiff blaenor eglwys y cyfnod beimiadol ansefydlog hwn. GWLEDD BUMN08.-Sylwais yr wyth. nos ddiweddaf ar ran o drefniadau y Gym- deithas Genedlaethol ynglyn a darlithiau'r tymor nesaf. Y pryd hynny yr oedd y trefniant megis metel toddedig yn y Rwm oyn ei ollwng i'r fold i gymeryd ei Surf derfynol. Yn lie saith ddarlith fel arferol, penderfynwyd i gael pump yn unig. Yr oedd nifer dda o wyr hyglod mewn golwg gan y Pwyllgor, ond rhaid i rai aroa ar y rhestr hyd dro arall, a bydd y darlithiau fel y canlyn y waith hon Hyd ret 6, y nos o naen Cymanfa Ganu'r Methodistiaid, ceir Mr. T. Hopcyn Evans, Mug.Bac., arweinydd y Gymanfa Ganu, i ddarlithio ar "Y diweddar Athro David Jenkins." Mae rhywbeth prudd-dyner ynslyn a'r ddarlith hon, oblegid nwyddyn yn ol i'r adeg yma yr oedd D. Jenkins yn sefyll i ddarlithib ar D. Emiyn Evans, yn yr un fan ag y bydet T. Hopcyn Evans yn darlithio ar D. Jenkins. Rhyfedd yw troion amser' Tachwedd 3, daw'r Parch. D. Tecwyn Evans, B.A., un o gymwynaswyr mawr ein hiaith yma i draethu ar Ann Grimths." Rhagfyr 8, cawn weled a chlywed E. T. John, A.S.,—ef yn hysbys iawn trwy ei waith a'i ysgrifau ceir ei destun ef eto. lonawr 19, daw J. C. Davies, M.A., trefnydd addysg Sir Ddinbych, un o'r dynion ami ei alluoedd. ac un a all orfodi cynulleidfa i ddeall a chono yr hyn a ddywed wrth ddarlithio. Ei destun yntau i ddod eto. Chwefrol 2, yr Athro D. Miall Edwards, M.A.,—clytvsom ef yn pregethu, a darllenasom ei ysgrifau eithriadol o feistrolgar yn Y Beirniad. Bydd ef yma yn traethu ar Grefydd Cymru, ddoe, hoddyw, ac yfory." Testyn ar bwnc y mae mawr son a dyfalu yn ei gylch. Gyda rbaglen mor ragorol, hyderir y ceir cefnogaeth gref gan bawb ohonom. Cofier cyfeiriad yr ysgrifennydd Mr. E. D, Evans, 733 Rochdale Road.

Ffetan y GoL

Advertising

I Irem !!!-0gof y Seirff.