Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Irem L-Merch a Phuipud.

IIrem II..... Annwyl Bar-i…

I Irem !!!-0gof y Seirff.

News
Cite
Share

I Irem !0gof y Seirff. Nid "dieithr-lam yw mynd cddiwrth y chwiorydd at yr Aches DirwestoL Yr ydym, yn ddiamheuol. mewn ad eg bwysig ynglyn â. Dirwest, ac y mae ymdrech y chwiorydd dros y mudiad hwnnw'n hysbys i ba,\ b. Ni chaf- wyd yn hanes ein gwlad y fath gyne a'r presennol i symud ymlaen. Gresyn na ddaliesid yn well, yn enwedig gan y Lly-,vodr- aeth, a'r awdurdodau lleol. ar y cyfte. Ni ninir ganddynt yn eu hapeliadau atom am agos bob math ar gymorth i ddwyn y rhyfel i derfyn buddugoliaethus a buan. Ond cyTn- harol wan yw'r safle a gymrant hw., i atal y gwywdra a'r malltod a achosir i Llynges, Byddin, a Phobl. trwy'rfasnach mewnd.iod- ydd med.dwol. Buan yr ymgod ai'r Ymherod r- od.raeth i nerth mwy ymhob modd ped ym- afaelai'n f\vy penderfynol yn y drwg hwn sy 'n Sugno'i grym. Mown dwy ft5 nec1.d o ryfe] y mae wedi difa dwy filiwn a hanner o dunelli o ymborth. Mae'n difa mwy o siwgr na'r Fyddin. Ceidw idcd ei hun POO 000 o weith- wyr, miliwn o aceri o air, a miliwn a banner o dunelli glo. Mae hi'n ysfod y rhyfel wedi symud i'w cludiad ar nyrdd a rheilffyrdd fO.OOO,OvO o dunelli o bwysau. Gwerir £500.000 y dydd am alcohol Sicrheir ni gan yr awc.urdodau uchaf fed dynion ynSosydd y rhyfel yn colli eu bywydau am fod eu cymrod- y r ad ref ynyfed diody(\.t meddwol. acynoed.i'r cyHenwad mewn inunitioits. Mae Rwsia'n dyst i'n herbyn. Dyma'r un adroddiad ag y dyfynasom ohono eisoes yn dangos ei bod hi, drwy ei deddf Dirwest, wedi peri cynnydd yn .ei heffeithiolrwydd diwyaiannol o 36 y cant; a tliropr cyniloeb o il F-0 OOOynIonawr, 1914, i £12,000 000 yn lonawr. 1916. A phe eyn- ydd&i'r eSeithiolrwyd.d Prydeinig 10 y cant gallem wneuthur i fyny'r boll gyllid a-ddaw oddiwrthydicdyddmoj.dwol. Acychwaneg. ir fed Gweinidog Cyllideb Rwsia'n sicrhau na

Advertising