Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Irem L-Merch a Phuipud.

News
Cite
Share

Irem L-Merch a Phuipud. MAE'r chwiorydd yn parhau i ddwyn ym miaen eu hymgyrch am eu hawliau teg mewn byd ac eglwys, ac maent hefyd yn enniU caer ar ol caer fu'n hir d anio magnelau awd ur- dodau rhagfamllyd yn eu herbyn. Buont, mae'n wir, dro'n ol—hynny yw, ddosbarth ohonynt—ynd efnyddio moddiondy chrynHyd o erwin i geisio cyrraedd eu haimcanion cym- deithasol a pholiticaidd, a diolch i'r Nef ddarfod iddynt droi heibio'r dull hwnnw beth bynnag. Gwnaentgryn lawerobethau abair inni ddiolch, wrth edrych yn ol, na fed dent Zepps at eu galwad Ond fe aeth y pwl hwnnw o orSwylled.d d.rosodd. pan gychwynnodd y rhyfel presennol. Ac ar hyn o bryd, nid oes neb a all d raethu cvmaint 0 wasanaeth a w na'r merched. i'w gwlad, adref ac odd.icartref. Dyma 600 000 ohonynt yn gweithio yn union- gyrchol ar gyter arfogaeth rhyfel ac maent wedi mynd i fewn i agos bob cylch o waith oySredin mewn masnachdai, swyddfeydd, a phob math ar al\\ edigaeth weddus a hwylus i ferch ei gw neuthu r. Ac am eu gw aith y nglyn a chlwyfedigion rhyfel, yn y ffryntac yn y cefn i'r rhyfel,—wel, pwy ond hwynthwy allsai ei wneuthur mor eSeithiol ? Ydyw mae defnyddioldeb a hunanymwac'iad y merched yn gogoned.d.u eu rhyw yn hanes eu gwlad. Ond mae'r caerfeydc* anhawddaf i'w cymryd gan ferched wedi bod ynglyn a chref- ydd. Fe ddywedodd Paul rhyw ymadrodd ajn rhyw wragedd annoeth oedd yn Eglwys Corinth, ac mae'r meibion \\ed.i dal yn dynn at lythyren hwnnw ar hyd yr oesoed.d,fel y rhwymer tatodau'r gwragedd yn yr eglunjqi. Yn ol fel yr oedd pethau ar y pryd, 'roed.d yn rhaid. wrth ryw fesur eithriad.ol, canys math o "riot" oedd yno, ac nid amgylchiadau cySred in. Yn wi r, fe d d engys y cysylltiad au mat doeth fuasai i'r gwyr" hefyc' d ewi ar lawer adeg, o ran d,im o worth ei ddywedyd oedd. ganddynt. Waeth yn y byd, mae "natur pethau," a chwrs hanes, yn sicr o unioni pethau yn y pen d raw, ac o cywir ar reolau d amweiniol. Myn cymhwys- ter ei Ie. er gwaethaf pob awdurdod.. Ac mae'r chwiorydd yn graddol ennill eu priod Ie yn yr Eglwys Gristnogol. Mae eu hanes yn yr eglwysi Ymneilltuol yn debyg i eiddo'r offerynau cerdd. Homd gwasanaeth y ber doneg a'r organ gan y boblyngynredinol, ond ajiodd fu gan y saint eu cynghaneddu a,'r syniad. o gysegredigrwydd addoldy. Ond cymryd caer ar ol caer a wnaent. Buont yn hit yn yr ysgoldai a'r neuaddau cysylltiedig a'r eglwysi, cyn ennill y gaer olaf. Y d iwedd, {odd bynnag, fu iddynt fylchu trwybob gwrthwynebiad, ac mae pob capel Ymneilltuol erbyn hyn yn eu croesawu—os gaUant Korddio eu cael. Yn" amgylehoedd. y TV hefyd y gorfu i'r chwiorydd arcs yn hir, hir, hyd yn oed ynyrEglwysiRhydc' ond ymlaen tua,'r pulpud yroedd eucyfeiriad aiencil. Bu eu hachos dan driniaeth mewn cynadleddau enwadol, a llawer o fwrw cymysg wawd a chond emniad amynt gan rai gwyrda a phwys- ig. Eithr, er hynny, i'r pulpud y cyrhaedd. odd rhaichwiorydd, ac erbynhyn priny ceir neb yn yr Eglwysi Rhydd ynbarod i ddal fod bod yn ferch yn anghymhwyso un i bregethu'r Efen&yl o bulpud mwy na rhywie araH. O'n rhan ni, da gennym mai felly y mae. Wrth gwrs, mae a.ngen eymhwysier mewn merch yn gystal a mab ond ni a glywsom ferched yn cyhoeddi'r Genad.wri Fawr mor effeithiol ag I un dyn. Bendith ar weinidogaeth y Cttwaier -yn y pulpud neu allan ohono

IIrem II..... Annwyl Bar-i…

I Irem !!!-0gof y Seirff.

Advertising