Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Y NAILL A'R LLALLI AR DAITH.

Advertising

Brechtan Linsi.

News
Cite
Share

Brechtan Linsi. Twlciwvd O. L. Owen, saer coed o Ros Lligwy, Men, i farwolaeth gan dar", ar fTerm Dm yran, yn Llannen h y Medd, nos Fereher ddiweddal' Dewiswyd Mr. Lewis Huglies yn gadeirydd mainc. ynadon dosbarth Amlwch, yn lie y diwedd ar Mr. J. Matthevs a Mr. Hughes- Jones yn lle'r eiwedciar Mr. McKillop yn nosbarfch Llannereh y Medd. Nid yw'r Net' byth yn fyddar. end pan fo ealon dyn yn fud. Ddydd Ian diwed/laf, eleddid y Parch. J. W. Thomas, M.A., ficer Rhos y Medre ers (.eng mlynedd ar hugain. Yr oedd gwyr nmlwg Llan a Chapel yn ei angladd. Y mae Daniel Hewitt, plismon yn Shotton' Sir Fflint, eyn y rhyfel, wedi ennill D.C.M. y hon, Cross of Honour Ffrainc, ae anrliydedd. Rwsiaidd. Y mae i dderbyn y flv?avi liyno law Tywysog Cymru gyda hyn. Y mae Bsgob Llundain wedi cylxoeddi ei fod yn fodIon i ganiatau i ferched siarad mev, n Eglwysi ynglýn a'r Alwad Genodl- aethol i Edifeirwcb a Gobaith, ond ar y telerau hyn, os gwelwch yn dda:—y rhaid iddynt beidio a siarad a, neb ond merched a genethod rhaid iddynt gael caniatad yr Esgob a'r Person bob tro a rhaid. idrlynt. beidio a siarad o'r pulpud na'r lectern na grisiau'r gangell. A helpo'r merehed. ac a helpo'r 'Esgob yn glynu wrth y fath bitw o geidwad aeth friglwyd, a mwy o law er o ol Pab ami nag o ol Crist. Yn Pflint ddydd. Tau diweddaf, dirwywyd Mr. R, Lloyd Davies, Grosvenor Stores, Pentre. Helygain, i ddwybunt am ganiatau i'w geffyl gael ei weithio ae yntau'n friwiau com wyd lyd. A dirwywyd ei was, W. T. Williams, i bunt. Y mae Mr. Davies yn y nad heddweh ei hun. Dyna gamp dioddef yn lew bob digwyd.d bywyd. Y mae Syr Thomas Rees Price, K.C.M.G., Beheudir Affrica, drosodd yn y wlad hon ar hyn o bryd. Y fo yw Cymro enwocaf y Cyfandir hwnnw, brodor o Ferthyr Tydfil, ac o'r un toulu a'r pregethwr enwog, Dr. Thos. Rees, Abertawe. Y fo yw pen dyn ffyrdd- h aeam Aurica; ae y mae yno ers un mlynedd ar bymtheg ar hugain. "Heddyw, ofnwn amhel1 dro fed. mwy o fynd i'r lie hwn nag svht o bregethu amda.no, ebe rhywun a sgrifennod.d. lith gref ar A Kirk without a Hell i'r Tyst Annibynnol j r wythnos ddiweddaf. Onid oes rhywbeth sydyn ae iasol yn y frawddeg? Dywedir fod tair mil ar ddeg yn gweithio yng ngwaith mawr offer rhyfel Shotton, ar lan afen Caer yn Sir Fflint, ac fod tair mil ohonynt \n Gymry. Ae nid. y gwaith sy'n gaiety, ebe ami i hoffwr lien, awen a eh fin sydd yno o ardaloedd mymddig a mwyaf Cymreig Cymru. ond. gorfio 1 hyw yn swn cwmni mor anghydnaws a bras eu haraith. Pawb fel Y\l magwyd. Y mae'r Parch. Robt. Williams, Tywyn, Abergele, yn sgrifennu Conant i'r d.iweddar Barch Francis Jones. i Llew Tegid, IJew Meirion. a'r Proff. E(L Edwards?, M.A., (brawd Syr 0. M. Edwards) fydd tri arweinydd Fisted'1 fod Aborystwy th a dyma'r llywyddion -—Maer y dref. Ar;1. Rhond.da, Syr 0. M. Edwards, Mr. Vaughan Davies,A.S., Mr. Lloyrl George, a'r Cyrnol D. Davies, A.S. Llywyddion y Gymanfa Ganu ddydd Gwener fydd y Deon Roberts, y Parch. J. Williams, Brynsiencyn, a'r Prifathro T, F. Roberts, Aberystwyth. Anfonwyd cryn bum mil o raglenni'r Gyman- fa i'r milwyr Cymreig, a bydd yn Gymanfa yn 5 ffosydd mewn llawer man heblaw yn A heryst.wyth. Trydydd troed i hen, ei non. Paentiodd Mr. Ellis Roberts, yr arlunydd adnabyddus, ddarltm o Miss Olwen Lloyd George, a chyjflwynocx' ef yn rhodd i'w werthu er b uf1. (1 V rnilwyr Cymreig. Prynwyd ef gan amryw gvfeillion, ac yn awr bwrifixlant ei gyflwyno i Mr. a Mrs. George. Pedwar can ¡:,rini oo'}d pris y darlun. Y mae hiwjnoi* vn air Cymraeg erbyn hyn a dyma enghraifft trwyadl Gymreig ohono yn englvn Gwilym Hiraethog i'r TH-og yn yr Adgyfodiad:— Dan angel yn cydwingo,— a baobiil Un bob oehr iddo Rhy Itisg fydd tri i'w lusgo,— Yn ei fedd. glynu wna fo. Un Saesneg bond.igrvbw'yll yma wrth dywedyd hanes peilin Pwllheli—sef y, Tribunal—yn sillafu Carnguweh yn Cam- iwsch. yn unia'-n fel petai o'n rhyw- bentref yn Hungari neu Poland. Dyna'r cwbl a faliant h"-51 am gywirdeb eu pethau Cymreig, efo'u holl lafoer cyfiawn eoegio am hawliau ceuh«!loe<!d bvchain. Dyma ragor o lad.d.edkrion Cymreig yn y Rhyfel y Preifat Robt. Davies, Newry St., Caergybi. B.A. ac athraw yn Ysgol Genedl- aethol y dre cytl ei fynd i'r -rhyfel. Preifat Tom Hughes, mab y Cvng. E. A. Hughes, Bryn y Garreg, Mynydd FtlinL Ei clad yn agent vyr y sir a'r bwrdeisdrefi, a'r llanc yn glerc yn yr Wyddgtvg cyn mynd. i'r gad,. Merch——Miss Edith Cha-mpneys—ydyw is- gadeirydd Bwrd.d. Gwarcheidwaid Conwy y hi a lywvd.dai'r gweithred.iad.au ddydd Gwener diweddaf, ae a ymddangosai yn ei chadair yn ni^ yg plismones, sef y Women Pohce Service. A Vice-Chairman ebe'r new- yddiadur wrth son am ei swydd, ac nid Vice Chairwoman, ac yn hollol gywir.yn lie ei galw ar rhyw erthyl gwrthim fel chairmaness fel y gvna rhai Cymry wrth sgrifennu eadeiryddes. Ym mynwerit Glan add a, Bangor, ddydd Gwener diweddaf, eleddid y diweddar Mr. W. P.Williams, y gr a olygodd Deffyniad Ffydd Egluys Loegr, sef cyfieithiad. godidog Morris "Kyffin o I,yfr Saesneg yr Esgob Jewel, Yroedd yn flaenor yn eglwys Saes- neg M.C. y Ddinas, ac yn wr hysbys yng nghylchoedd masnach a llenyddiaeth". Bu farw Mrs. W. 0. Matthews hefyd, merch Mr. Henry Ellis, Tal y Bont, a maores y ddinas yn 1912—13—-14. hon siopau Treffynnon prjdnawn diweddaf, a chynhaliwyd [ oedfa ymosi,wn.g ac ymbil \n Eglwys y IIwj., wrth gofio— -njo \m11i f;dathln gobeithio d wyfJYl1ífd y rhyfel afgas. A chaed oed ia gyflelyb \n yrhuyr jng nghapel y Weslea id. Ac yr oedd hi'n ^moslwng ac ymbil wlad i cvd fwv net lai. LI add wyd Dan, mab Mr. a Mrs.H. Robeit,s. Simdda Wen, Llanfaetlihj, Mori, yn > rhyfei 3 n 37ain offt. Yng nghyfarfod blynjddoi Esgobaethwyr Bangor ddydd Merch er diweddaf, galwodd y Canon R. T. Jones sylw at yr aimers am gael llawer gwell cefnogaeth i Wasg Gymraeg yr Eglwys, er mwyn ei hanrddiffyn y n'jn Feth, a goleuo'r bobl ar bynciau pwysig sydd yn rhwym o gyfodi gyda bod y rhyfei ar ben. 'Dyw dydd y Wasg Gymraeg ddim wedi darfod. f-to i, c' r Canon. Pan nad ai'di at y meddyg, os wyt ti'n methu cysgu ?" "At y meddyg, wir! ac ychwanegu bil arall at y llu biliau sy n fy iighadw-ii effro rwan ebe'r llall. wetli brochi drwyddo. Pa-m y daeth cyw allan o r wy, dyvifxj V obe Willie chwech oed wrth Robin ei frawo. dipyn hyn. Rhag ofn iddo fo gael ei ferwi pan rOt.;id yr uy ar y tan, ebe'r llall, nes oedd Willie'n hollol fodlon. Rhaid i ni beidio a disgwylgormod oddi- w rth bobl sy'n gwasauaethu'r diafol gydol yr wythnos, ac yna'n mynd i'r moddion ar v Saboth i ladd arno fo. Lladwyd Lance. Corp. Peter Jones,R.W.F. mab hynaf Mr. a Mrs. Jones., Trevor, Mostyn, yn y rhyfel, Go iff, 10, yn ddwy ar hugain oed. Y mae un o fechgyn Talsarnau. Meirionydd? wedi cwympo hefyd, y Preifat Win. Jones, King's Shropshire Light Infantry, sef mab Mr. Robt. Jones, Ty'n y Bone, baeligen er yddol a gwasanaethgar gyda r Achos. Ae y mae Lieut. Dan Hughes, mab Mr. Samuel Hughes,, goruehw.vliwr Cwmni Piar Llandud no. argollynj rhyfel. Y mae tre Caernarfon ar ei huchelfaana-u am fod un o "hogiau'r elm" wedi ennill N; V.C., sef Capt. W. B. Bees. R.A. Cyfreithiwr. a mab y Cymol Clias. H. Rees. Cafodd y Capt. y Military Cn cyn hyn am ddotl a thair o aeroplanes y Germans i lawr. Y mae trefi glannau moroedd Cymru'n llawnion iawn; a'r brod.orion yn hongian fel cot ucha tu ol i'r drws drwy'r nos er mwyn j'r dynion dynion dwad gael y gwelyau i gysgu ynddynt am ddeunaw'r awr. Llywydd ai'r Cadfridog Owen TiiomM mewn cyngerdd a gynhelid ym Mliwllheli nos Lun ddiweddaf er huc1.d y elwyfedigioT) Belgaidd yr oedd Mrs. Lloyd George yno hefv,, ac a ddiolchodd i'r Cadfridog am ei anerchiad cynnes. Bu un o feirdd Meirionydd, sydd ar hyn o brvd yn.Sir Fflint, yn Sir Fon yn ddiweddaj*, a gwnaeth yr englyn a ganlyn. cyn dod od.diyno :— I fwyndeg Fon am fei-iditli--at T.O. I wlad hardd athiylith, Ganol haf yr af heb rith, I Ganan Gymreig gwenith.-

Advertising

Coleg y Gogledd, Bangor

Advertising