Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

I BM PM?tumM.I I.. Ben Pumlumon.…

Advertising

YSlAFELL Y BEIRDD I

Ein Conedl ym Manuinlon.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Ein Conedl ym Manuinlon. I Ceahadco y Sul Nesaf. Y, METHODISTIAID OALFINAIDBP Moss SJDX-IO.30 a 6.30 G H Havard, Rhyl PENDLETON-10.30, 6 John Roberts) HHYWOOD ST-10.30. John Roberts, 6, R P Joneb VICTORIA PK-10.30, R P Jones, 6, FARNWORTH-2-30 a « LEIGH—10.30 a 6 Warrington—10.S0 a fI, J R Jones, Dalton EARLBSTOWN—10.45 a 5,30, ASHTON-rrNDEE-LYXB—10.45 a 6.30, EGI.W78 CNDEBOI, ECOLES-ll a 6.30, YR ANYIBYNWYR CHOBLTOX RD—10.30 ft 6.15, M Llewelyn BOOTH ST—10.30, M Llewelyn. 6.15, J Morrh QUEKN'S ROAD—10.30 a 6.15, I.D DUNCAN1 ST, SALFOPD-10.30 a 6.15, T Griffith HOMISWOOO— 10.30 a 6.15, T WESLEAin DEWI SANT— 10.30, n n Rogers, 6, HOREB-lü.30 a. 6, SYTON-10.30 a (I, BEAUT.AH—2.30, 6.30. J T lfllip OAI.FARU-I0.30, J M WiHiam, 6, G TlbboU WEA.iilTE-10.30, 6-30, D R Rogers i BEDYDDWYR fJp. MBDIOCK 8T.-JO.30. CvfQweddi « H Roberts LO.VGSIGHT—10.30, Harold Roberts, 6 30 Pregeth ROBIN'S LAKE, SUTTON-10.30 a 5.30 PLYOU (?L.ZJV.—Dangoswyd. sel wirion- eldol ynglyn a'r Cyfarfod Gweddi Undebol o ymostyngiad a gynhaliwyd yn Hardman Street nos Wener. Y capel bron-yn llawn. Ac hyd yn oed o'i farnu yn ddaearol, yr oedd rayw naws dymunol anghyffredin i'w deimlo. Nid dyn sydd i draethu gwerth y gwed(ifaii a'r addoliad, gan hynny hydenvd yn ffyddiog fod y cyfan yn dderbyniol -gan yr Hwn yr ymgrymwyd ger Ei fron. DEOHREU 0 DDIFRIP.-Mae Mr., E. D, Evans, ysgrifennydd newydd yGym- deitlias Genedlaethol, yn prysuro ei waith ymlacn, ac nid oes amheuaeth am lwyddiant tan ei law. Efe'n un o ffyddloniaid." pennaf y Gymdeithas, yn gwybod ei holl yrfa er y dechreu, ac yn hyddysg a phob trofa. Dyma y darlithwyr a anfonodd ateb ffafriol i'w gais, hyd ynhyn ;—E. T. John, Ysw. A.S.; y Parch. D. Miall Edw ards y Par •}>. Tecwyn Evans; a'r bardd Parrv -Williams, awc'lv-dd Yr Haj. YN Y TREN.—Un hwymos yn ddiwedd ax yr oeddwn yn dychwelyd i'r dref hon ar daith trpn o gryn bellter. Eisteddai naw yn j cerbyd, meibion a merched, a phan oedd y tren yn cychwyn, ceisiodd pob un wneud ei hun mor esmw ytli a hapus ag oedd înodd dau mewn agwedd ewse, a'u Haw dan eu pen, a'u penelin yn pwyso ar waelod y ffenestr, aphob un arall ohonom yn (I. arllen rhywbotli, newyddiaduron, papur d arluniau, Ilyfr nofel, minnau wedi dod o hyd i hen lyfr bardd.on- iaeth William Cowper, a argraffwyd. yn 1821, ac yn mwynhau ei bryddest brydf9rth chwe adran Y Dang. Llithrodd fy llygaid heibio'm hysgwydd chwith, i edryh beth a ddarllenai dyn canol oed a eisteddai wrth fy ochr. Yr oedd ganddo gyfrol lied fawr, oblyg a maint d ra hyddysg i mi. Rhy fedd ,ais pan welais mai > Beiblydoedd. Edrvchais yn graffach, a chanfum ei fod yu darllen ybedwaredd a'r bumed bennod o Ephesiaid. Dyna bennodau ardderchog i'w darllen yn y tren. Darllen ei Feibl yn y trên!" meddwn wrthyf fy hun, wele ddyn yn gwneud peth hollol anghvffredin. Ni welais i neb yn darllen ei Feibl yn y tren. Hawdd yw cyd-deithio gyda ffyddlonidid crefycid, end ni ddaw yr un ohoiiynt a'u Beibl gyda hwy ar daith yn y tren. Cyd-deithiais ami waith gyda swyddogion eglwysig,—ie, gyda gwein- idogion ac oraclau y pulpudau—hwy yn hawdd eu hadnabod wrth eu gwisg-oncl. ni welais yr un ohonynt yn darllen Beibl yn y tren. Ddarllenyd.d, welaist ti rhywun ? Wrth ryfeddu am hyn, mentrais dd.weyd wrth >y dyn fy mod. yn ei edmygu'n fawr am ei wroldeb yn dod a'i Feibl gydag ef i'w ddarllen ar ei siwrne. Atebodd yntau mai y Llyfr a ddylai gael ei dd.arllen fwyaf yn awr yw y Llyfr y darllenir leiaf arno. Sylwais mai y fo oedd y cyntaf a welais yn gwneud hynyn y trên, a gofynnais i bob un nrall oedd yn y cerbyd beth oedd eu pi-ofiafi pei-sonol hwy, ac atebodd pob un na welsent neb arall yn darllen Gair Dviw yny tron, ac na wnaethant eu hunain chwaith. Gyda gwen o wawd y ces ateb un. Wrtli ddarllen Cowper ymlaen, mor fyw i'r amgylchiad oedd rhai o'i linellau, Tis pitiful to court a grin when you should, woo a soul. Digon tebyg fod llawer yn yr oes hon fel yn oes Cowper yn merhiwl fod Well dress'd, well bred, Well equipaged, is ticket good enough To pass us readily through every door. Ond rhyw ddiwmoci dadebrir i weled Eternity for bubbles proves at last A senseless bargain. I Ac wedi ystyried, hawdd dweyd geiriau ereilll I Cowper Defend me, therefore, from the toil Of dropp-ing buckets into empty wells. And growing old in drawing nothing up. A mi'n son am Feibl a thren, daw i'm cof Feibl man r a bras a fu am nifer o flynyddoedd ar fwrctd y waiting room yn Knot Mill Station. Nid y<v yno'n awr, a pham y sjmudwvd ef ymaith ni gwn. Iroais ei ddalennau ami waith,ac yr oecidynt yn lan iawn, hib fawr o ol hoctio, ac nid oes llawer o ddarllen ar unrhyw J)fr sydd heb dipyn o ol bodio arno. Ni wn am yr un bwrdd waiting room mewn unrhyw orsaf arall a gafodd y fraint o ddal yr Hen Lyfr. Ond peth cjnefin iawn yng Nghymru, mewn hen fatliyrl diaddum, oedd gweH y ikibl megis teyrn ar foxd gron fechan a'i hwyneh wetli ei sgwrio mor lan na feiddiai llwchyn pelydr haul ddim disgyn arno. Beibl byfch-agored' fyddai hwnnw. aphanorfyd.dai i'w b erch eni ko g-h eii reig ar. unig—droi oddiwrtho at rhyw orchwyl, gadawai ei s'cectol bob amser ar y ddalen i ddangos y fan y £ iiwe5dodd ddarllen a'r lie i ddechreu drachefn. Ac end odid na fyddai y sbecto] a'i chyrn i fyny rhag 1 od dim anha\vster i'w tharo ar y trwyn rhag blaen gan faint yr awydd i weld helynt y byd hwn trwy oleuni byd arall, a chael gair o hanes am yr etifeddiaeth oedd yn dod we<^i'r helynt.

Advertising