Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

I BM PM?tumM.I I.. Ben Pumlumon.…

Advertising

YSlAFELL Y BEIRDD I

News
Cite
Share

YSlAFELL Y BEIRDD I I I f ftOlyler a'r solofn ton i'w oyf- I «ftto:—PEDROG, 217 Preeoot Road, Liverpool Er Cojfadumaeih am D.T.—Drwg gennyf fod y cyfansoddiad yn rhy wallus o lawer i ymddangos, er fod teimlad y hareM yn dyner iawn. Er Cof (ti), v,r ei(id(-j yntau. Mae'r ceisiadau am wella'r gwallau" 'I T n yn dod mor ami, a'r gwaith o "wena rhai cyfaasoddiadau mor anodd, fel y rhaid t.ynnn'rninen derfyn vn rhywie. Y Rvj«iaid.Yr nnig Hn'-tl gvwir ecnn?ch yw — •" Rwsiaid yn ymryson." Cgmeradwy.— Yr Hutyn, Yr Awr Gyfymj. BLODATJ I'R CLAF. I Sypyno ros penna'r haf,-ei bur swyn A'i ber sawr a garaf Tyr o'i wenau tirionaf Syniad clws i enaid claf.—PKDROO. YR HUTYN. Daw aweiniaiot (jig wynel.)--tiia*r Clawdd,' Cartre' Clep ffraethineb Ond yn ol, heb bidio neb, Ceir Hutyn cry' i ateb.-MiN MAELOR. VERDWN.1 Mawr swn sy'n Verdwn, mawr danio.- [effaith Uffem mae'n ddarlunio A'r Satan mawr, gawr o'i go r [brwmstan Dan ei hoff luman yn sydyn fflamio, Ffrwydron fel seirff rhuadol,hedgog A digus arswydol; Fel yn gwau o filain gol—du falais Y diawl, a'i ffwmais dial, uffernol Ufel dialectd fel dilmv-o (idn Yn donau o ddistryw2 Barn, ar bob ena-id byw- Yr uniawn fel yr annuw. Almaenwyr yn mileinio-i ymladd Gan amledd y tanio A hyll had drwy yr holl fro Gwaeddant am gael eigyddio. A«!d.fed, eu holl gynlieti(if aii--i ollwng Gwaed allan yn ffrydiau, A gweld bedd, ceufedd yn cau Ar Tawnder a'i holl ffryndiau. Arfaethant ag eirf weitliion—a dyfais Diafol a'i ellyllon. Yrni y Ffranieod dewrion—oil ar ffo— Eu gyrru i giHo dan gur y galon. Ha Ellmyniaid, haid lom, waedlyd- Eich symiant yn enbyd [siomwyd Y Ffrancwr rhag Baeddwir Byd, O'i safle nid. yw'n syflyd. Ei ryfelwyr yn ddewr filoedd—unant I wylio'i ddyffrynoedd A chyflegr uwch cyflegr floedd Daran, o'i ucheldiroedd. a. dew-rder uchel heria—lioll allo Ellyllig Germania Pob ergydiad, chwaliad chwyin, Ei gtxJyrn wrthergydia. I Verdwn ofer dania—holl luoedd Llewaidd carnflaidd Prwsia a nwyd erch, i mewn nid a. Un dyn o'r giwaid yna. Gwladgarwcli sydd yn glyd gaerau—o'i 011, ei wych rengau, [ehylch A digoll fidogau-wnant ffordd union Drwy y gelynion a. dewr galonnau. Y Kaiser fethodd, er eeisio,-ynniii Y ddinas a'i threisio Tnvy dwrf Verdwn mae'n swnio Ei gnul ef o'i ganol o. Diliau proffwydoliaetli—yma ganaf, Mae gennyf weledigaeth ;—3 1 Verdwn i farw daeth--Gormes hir, Yno perseinir franc Prwsianiaeth. Freire, Chile. HTJOO DAVIS. Jleh. 11916, (A Vtud yr Andes) IFelynay cynhenir Verdun yn yr Ysbaeneg. 2Osbydd y gofalus Pedrog eystal a beiriiiakiu yr od lyna a'i glust, ac nid a'i Ijgaci, geill basio yn ffamws. 3Methwyd yn Ian deg loew a chadw o fewn y cjfrif, a bethma iawn fuasai sillgoll- w'led igaetli. CAR TAD MAM. Gesyd yn fynych gusan—ar wyneb Yr arinwvl un V>ychan ;4 Rhed o'i radau l'yw drydan, A'i myriwes gynnes rydd gan, Nod ei chariad a'i choron A'i bri yw plentyn ei bron. GOF-AL MAIM I Os eerydd, eerydd ca.riacI--weinydd a'n Addas i'r amgylchiad Ei noddaeth a'i gweinyd^iad I eraill sydd er lleshad, Yn ei thylwyth y wialen-yn add as Ddefnyddia mewn angen A meiddia y fam addien Ei llywio hi a'i Haw wen. CYFRIFOLDEB MAM. Tynged ei phlant a hongia—ar y ddvsg Rydd hi'n more'u gyrfa; Yr aelwyd a reola—foesau'r byd, ,v.(l mae eiiro bwa. Ym more hywyd mae euro bwa. Lerp 1. BAKLWYBON. HUGH EIDIOL JONES. I (c wympodd yn y rhy fel Gorff. la/. 1916.) I Rhwng hwymos Mehefin a gwawrddydd G{)rffennaf, A'r flwyddyn yn esgyn i anterth ei hawr, Y eipiwyd dy fywyd o fyd y cysgodau i Trwy wyll y g w el ed. lg iartref y wan r. A thithau, go brin machlutiasai'th Febefin, O'r bron y torasai gwawr hafddydd dy oes, 0 flwyddyn lawn einioes yn brin y treiddiasit Hyd yma ond tymor twf arfer a ffitlles. Pelydrau yr I man ar fore dy arwyl Wasgarai gvmylau a nifwl y gad- Ddywedent fod haul buddugoliaeth yn codi A'i lewyc-h yn llathru gorwelion dy wlad. Yn nydd. yr ymdrYn ti gwympaist yngynnar, Dy lygaid-dywyllwyd yng nghaddug y bedd, Ond gwawr goruchafiaeth ar gopa y bryniau Ymlidiai dy brjder, ohmaj dy wedd. A thi ar y mae-s yn glw yfedig yn gorwedd, A'th galon yn arllwys ei haberth' yn Ilawi-i Fel gwyl archoffeiriad. ar ddydà mawr y cymod, Daenellai y gwaed ar yr alloryn law n. 1 'tli glust d euai siffrwd rhy w lais o d angnefedd Dawelai i'tl-i vsbryd hollddadwrdd. y eledd; Derl)yniNvy(i N-r abertl-t. Mae'r goncwest yn gwawrio," Da was da a ffvdd?m. Gor?wysa mewn hedd. "v  fabaii, Dy gr?. a fu ar Grist a'i groes er yn faban, Yn frcimol y'th am\ yd i'w Oeyrnas a'i Waith; Fe wyhu dy galon ei ras a'i faddeuant, Adnabu dy draed uniawn Iwybrau ei d aith. Disgynnaist i freichiau Ei Gariad wrth farw, Ei Fywyd a lanwodd dy enaid yn llawn, Fe egyr d'wrhydri a'th aberth i'th ysbryd Ddirgelwch tragwyddol Ei angau a'i lawn. Dy gorff Ffraine a'i anwes i'w mynwes yn dyner, Mae'th fedd yn ei ohalon wrth ddewrion ei thud Hi worchyd dy wely hyd ddydd adgyf-odiad, Fel mam bur ei phlentyn wrth erchwyn ei grnd. Y rhyfel a baid. y cymylau wasgerir, Yr haul a dywynna, meiriola yr hin Cynhullir cynliaeaf toreithiog gan ryddid A hauwydmewn gwaed ar faes yr ymdrin. 0 Arglwydd trugarog, byrhaer y dyddiau, I'th Fab boed y deyrnas trwy'r ddae'r fel y nen, Y mawl a'r anrhydedd., y parch a'rgogoniant Fo Iddo'n dragywydd. Amen ac Amen. I Oor:U', 23.1 916. -0-- G.W.G.

Ein Conedl ym Manuinlon.

Advertising