Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

I BM PM?tumM.I I.. Ben Pumlumon.…

News
Cite
Share

I BM PM?tumM. I I.. Ben Pumlumon. 1 Y mae eryn swyn o gwmpas Pumlumon Fawr yn yr haf. Ac y mae rhai ohonom yn d 1. ingo i'w cliopa bob blwyddjn ar geffylau ceffylau o gig y n lie eeffyIau byw dyehymyg felmerlyn ambell olygy dd Y mac un brawd bob amser ynbarod am wibdaith tuathardd- jad yr W\ a'r Hafren. Prin y buaSech yn meddwi yn gywir pwy Y", oblegid y t.ren yw ei fusnes pennaf. Ond efe yw r dr i iigo. Ef e vw ceffylwr goren ddydd y dringo. Ee yw bywyd y cwmni. Ymddengys yn ei Slwt hvyd a'i legins bach a'i het wen panama fel r iyw Gyrnol, vn barod i waeddi ei neges, boed chwerw. boed. felys. Ganddo ef yr oedd y march mwyaf siapus ac nchel. Prin ■r gallai aros i godi ei het pan wedi ei cholli; a phan oeddangen pasio rhod ddwr fawr Nant Jago prin v sylwai ei geffyl ef gan nad oedd gan y cefiyl ond un ilvgad Ond, er y nod weddion hyn efe oedd y rider mawr y dydd hwnnw. Un fu raid drefnn'r orym- d'aith—•cael cerbyd iwyr y dre ddod i Faes- nant. ac hefyd feireh i ddod a'r ddau arall o T aneuriff. Yr oedd v Parch.W. J.Williams, t,lanfair P.G., yn iiii ()'r (I(Iatl. Yn gyntaf oil darparwvd gwledd. ar r.d(Ifa eang ym Maesnant gan Mrs. Evans—priod ein harweinydd medrus yn ol a blaen. Nid anghofir y danteithion y rhawg. Yr oed.d dau o'r ewmni yn hwyr yn e v rraedd dros y mynydd. Bu'r ddau bron r1.r1.wy awr yn dod a'r reinforcements i fyny, a mawrypann oedd arnynt. Ond fe ddaeth y ferlen lwyi. a'r gaseg goch mewn pryd i ymtuio ar Squadron. Yr oedd yr hmy 11. fwB a r liatil ar brvdiau vn danbaid. Er na wnaed caim ond cerddedyr oedd y meirch a'r marchogwj r yn "ni o chwys. Gorehwyl mawr y guide oedd gwarcbod rhag y corsydd. a'r tyllau mawn a'r ffynhonnau eudd. BuWyd yn drachtio o darddiad yr Wy—dw'r peraidd 00 iaeth—a chariodd. y guide lond tegell yn ei law ar gefn ei geffyl oddiyno I big uchel Piimltu-noi-i. Yr oedd. un o'r cwmni a cheffvl a.'i wynt yn swniog a'i glun yn gaglog. Mawr oedd yr helynt i ganlyn corff y Squachon. Ond. efallai mai yr un ar gefn hwnnw oedd y rider goreu o'r criw i gyd. Ond nid oedd. yn hollol siwr o'r pigyn uchai er wedi byw o boptu i'r myny< d y dymunid cy rraedd ei gopa. Gad.awodd ei ffryndiau unwaith a thynnodd ei bet i dwr o frain mewn camgymeriad am vmwelwyr. Ond dyna, rhaid i mi dewi, gan i'r gwr annwyl hwn achub fy myw vd i ar y pigjn uchei, Wedi cjrraedd ohonom at y garnedd enwog, a sefyll o'r meirch ar y y meini geirwon, disgynnai pawb hwy Iusert as y gallai. Yr oedd fy ngwrthaflau ynrhy blll i fy e=!gid, ac wedi i flaen fy nhroed dde gyffwrdd y law r pallai y llall ag ymryddhau, ac i lawr a mi ar fy nghefn a'r droed chwith jn yr awel ac yn y wrthafl. Dywedir fod golwg gwyllt ar fy llygad, ond pwy a gred. air y eneifiad oedd yn tynnu y pictiwr? Nid myfi Ond at hyn v cyrchwn--y gwr a cyfarchodd y brain mewn camgymeriad. a'm hachubodd i o grafanc angau. I Gollyngwyd y meirch a'r ffrwyn ar eu gwarrau. rrynnwyd ymhorth o'r pocedi a'r basgedi; llenwyd y spirit lamp a'r yshryd Taniwyd efodanytegelladwryrWy N ncldo. On(iliiro(liaeth-,y bu'n berwi. Darfu'r ysbrjd a bu raid, tynnu aUan bob postcard a Hythyr o'n pocedi i orffen berwi'r tegell. Dyma'r gwpanaid de gyntaf a yfasom mor agos i'r nefoeda. Bowen Tomas oedd yn powrio'r te. Ni chau neb fwy na'i ddogn. Clywid y daran o bell, teflid dafnau a duai'r nen. A dyna'r arwydd inni hwylio tuag i lawr am ein bywyd. Buom yn sbio tarddiad tair afon—Hafren, Wy, a'r Rheidicl. Y mae'r olwg ar Lyn Xlygad y Rheidiol yng nghesail y mynvdd yn werth ei gael. Ni ellid gweled ymhell iawn gan y niwl a'r ystorom. Ond hyfryd o ben Pumlumon yw copau y mynyddoedd tn cefn i'w gilydd ac yn eu canol ambell un fel gwydl' dan belydr y Haul. Wrth ddod. yn ol awd a ni hNO. y dibyn uwch ben Ll nLly,aki, y Rheidiol a heibio carreg derfyn rhwng Sir Aberteifi a Sir Dre- fald wj n. Cawsom aros am enyd ar big Pumlumon Anvystl. Wedyn gadawsom darddiad yr Hafren mewn mawnog a brwyn. Y mae mwy o bellter rhwng yr Hafren a'r Wy yn eu cychwyn nag a ddywed George Borrow yn ei "Wild Wales." Daethom at Nant yr Eira. Bu raid disgyn i weld agen erohyll yn y graig. Yr oedd gennym arweinyod difeth. Yr oedd yn d.da iawn hynny yn y fath 1eaml ei beryglon a'i siglen- yvtd. Ac er am] dro trwstan cyraeddsom y "Maesnant yn ddianaf. Yr unig anaf o bwys oedd y wane am laeth enwyn a the diguro yn v ffermdy liyfryd arfrest y mynydd y buom ar ei gopa y (i. iw riloci hwnnw. Gwel- som a Graig yn y politer He y bu Mr. Watkins yn dechreu gweinidogaethu a Hyfreithon. 1 Cyn oyraedd ffald Maesnant gwelsom ein hen gyfaill Mr. Thomas o Fanchester a'r wialen by-igota yn ei" law, a'i getyn ewba yn ei enau a'i 011,9 dawel- freuddwydiol. Y mae Iddo ef fachgen yn ) r ymosod mawr ar y Cyfandir. Yn ty yr oedd cyfaill arall yn gorffwys—gwr corffol ond pysgotwr gwych pan fo hwyl. Nid byth yr anghofia'r gatrawd a ddaeth o'r mynydd mo'r te a'r danteithion ymMaesnantr-aMrs. Evans siriol a charedig yn ein tynnu i fw ynhau ein hunain. Pe gwelsai pobl Sir Fon C.D" yn clad du daii yi, hen drefn. Yr oedd. yn werth talu chwech am ei weld wedi siwrna fawr ag yntau heb farchogaetb ers deng mlynedd Cyflvcynwyd diolcbgar- wch i deulu Maesnant gan Mr. Tiiomas a "s C. D. Y mae ambell i ddiwrnod fel hyn yn werth mwy na mis o ddwr y mor. Yr oedd pump yn weinidogion, un yn ddilledydd o Fanceinion, un yn Stationmaster, ac un yn ffanmwr mawr a phrysur. Ydyw y mae dyn yn well gweithiwr am flwyddyn ar ol siwrne fel hon. Daw a dyn i gymod a bywyd yr awyr agored. Brai ydyw olrhain lfwybr yr flfonYdd, a swynol hefyd yw ymgodi uwchlaw pob bryn aphant a. gweH short cuta "fel yr ad eryn. Cafwyd pregeth y noson cynt gan C.D. yn y Capel Uchaf Llangurig, ac yn nyth gweinidog y daith yr arhosai am ddeuddydd -61 dwy nos. Gellid yn rhwydd ysgrifennu ysgrif gyfan ar wrmor annibynnol a gwreidd 15>1 a C.D. Y mae pawb ar ei fantais o'i aduabod a'i glywed. Hyderwn y cawn y fraint fawr o' i groesawu'n fuan, fuan etoi ardal Llangurig.

Advertising

YSlAFELL Y BEIRDD I

Ein Conedl ym Manuinlon.

Advertising