Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Ffetan y Gol.I

News
Cite
Share

Ffetan y Gol. I Cffied pawh fo'n anfon i'r Ffel on mm dyma'r gair-sydd ar ei getia-ti. I XITHIO'R GAU A NYTHU'B GVVIR. I Y Wf-sleaid a'r "adaeladu" I MR. GOTo.-Tua r.iwedd ysgrif ddiddorol Rich teithivvr, coir y geiriau canlynol:- "Wedi ei adeiladu y mae capel yr Annibyn- wyr, ond wedi ei acSaeladu y mae capel y Wesleaid. Yn hyn o beth Wesleairl sydd ffvddlonaf i orgraff y fro, os cjnn eh iolir hi'n deg gan Dr. W. O. Pughe. Teg yw dywedvd fod y Wesleaid hwythau ers tro byd bellach wedi peidio ag'adaeladu,' ac wedi dechreu 'adeiladu.' Ac i Deewyn yn anad neb y inaeut i ddiolch amhynny." Dyma beth newydd o dan haul Nid wyf yn cofio imi glyw ed na gweld fod yr un Wesle yn arfer ysgrifennu "ad aeladu." Mae y Parch. Edward Anwyl, a anwyd yn Llan- egryn, mewn pregeth o'i eiddo bed war ugain mlynedd yn ol, fn ysgrifennu adeilaclu. Hefyd ceir ygair "Aodeilaitu" yng Ngeiriadur rhagorol Di-. li'iii. Davies, Bangor, ac yn Llyfr Hymnau y Wesleaid. Ceir y gair yn yr emyn hwnnw :—• Am graig i ad eiladu." Chwi welwch felly fod y gair hwn mewn bri ymhell bell cyn i Decwyn gael ei eni.—Yr ,eiddoch, Llanbrynmair. R. LE^VIS. Pan na bo tafarn yn y tir. I MR. GOL,-Y dydd o'r blaen cefals ddalen rydd o ryw lyfr yng nghanol llyfr arall. Y mae'n debyg i ddalen o'r Geinioyiverth neu ryw lyfryn tebyg. Ami ceir englynion i'r tafarnau gan Lewys Glyn Dyfi, a cliredaf mai englynion da ydynt. Er eu bod vredi eu cyhoeddi. anfonaf hwy i chwi i'w rhoddi yn y Bnjthon, os bernwch hynny'n beth priodol. Gan yr ymdreehir yn neilltuol ar hyn o brya lesteirio tipyn ar y fasnach fec dwol, eredaf y buasai'r englynion hyn yn werth i'w hadrodd yn holl gyfarfodydd d irw estol y w lad. MEUDWY MACHRETH ENGLYNION Y TAFARNAU I Tai fernir y" 'r Tafarnau t —taiydynt I waedu calonnau, Tai a nod ant eneidiau I'r fythol uffernol ffau Tai brad a'u liarferia(lau--I,n damniol Gondemnio miliynau Dial 11 awn a dd.aw'n ddtau Ar warthaf eu budr wyrthiau Pob tirionwedd rinweddau—a fygant Wrth fagu pechodau Ai nis ofnwn eu safnau ?—pob dryg- chwant, Dyna ollyngant ar fyd ynllengau, Hir aros drwy'n gororau—i'n mawrddrwg Wna'u mwrddrawl effeithiau Bdd yn h"F cyn llwyr wellhau Eu 11yd ain archolliadau. O !'r chwerwaidd egraidd ddagrau—o'u hachos A wlych afrif ruddiau Wae certh pwy rif aberthau Cleddyf trwm eu gorthrwm gau Rhydd y fynwent riddfannau ;-mae soriant Anamserol feddau Mewn trymion gwynion yn gvi au—o gwmpas Yr anac.d as amhur aneddau! Trwy gaddug gwae tragwyddawl—fe synnir I'r fasnach felldithiawl Gael du ymdaenu'n ddi-dawl 0 wir fodd neb crefyddawl. 'O wir fodd ?—ah mwy rhyfeddol- rhod Am-yddion cef nogol 1 hyn Ion f yn, mewn barn f anol, Ymchwiliaw ryw awr sy ar ol. Gyfeillion denx rion dirwest !-ymunweli Er mynnu y goncwest Daw er erchyll daer orche-,t-yr awr gu I lwyr gladdu, heb alar, ei gloddest. Daw'r farn ar y tafarnau !—ni welir Ond olion eu seiliau Rhyw ddiddan euraidd d.dyddiau Ysblennydd sydd yn neshau. le dvddiau anrhydeddus—-dSant Ein daear helbulus, A'r hen fasnach aifaclius- a d.<-erfydd» Hir, hir ddj wen.vdd ry 'r wa« r ddaiomis.

¡Clep y Clawdd I sef Clawdd…

Advertising

Advertising