Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trem I - Ep Cof am y "BBchgyn."

Trem Il-Rhaid wrth Amynedd.

News
Cite
Share

Trem Il-Rhaid wrth Am- ynedd. f Mae'n eglnr iawn, oddiwrth yr hyn a ddy- w ed.ir gan y mwyafrif o'r dynion a ddyehvi-el o Ffrainc, yn gystal a'r mwyafrif o'r awdtirdodau goreu ar bwnc y rhyfel, mai'r agwedd briodol i bobl y wlad hon at yrfa'r rhyfel yw hyder amyneddgar. Gwyddom fod rhai ysgrifenwyr ar y mater yn darogan cwymp sydyn Germani, ac yn awgrymu y teflir ei byddinoedd yn ol dros y ffiniau o Belgium a Ffrainc a rhuthr ysgubol. Ni feddwn ni awdurdod. o gwbl i ddyw edyd. nad felly y bydd, a da fyddai gonnym i'r breudd- wyd hwn gael ei sylweddoli. Ond tuoddir ni i gredu y gall fod yn wahcnol. Cofiwn i • ?aths gael ei gychwyr- tnn. blwyd<5yn yn ,,1 yn crbyn y gelyn, ac inni Iwyddo i fesur—-ond ar draul colled enfawr mewn dynion. Yr sdym yn credu ddarbod i'r Cynghreiriaid ennill gwybodaeth drwy eu profiad y pryd hwnnw ar gyfer y s\mudiad presennol, a'u bod, ymhob modd. yn barota-'h erbyn hyn. Ond nid oes dim hyd yma wedi ei amlygu a rydd inni sail deij i ddisgwvl dim tebyg i yrru'r gelyn ar ff,) o Ffrainc a Belgium yn fuan. Ac ni ddylai hynny bed inni gyfrif fod yr mosod presennol arno'n fethiant. Yn un peth, nis gall lai na bod o fantais i'r Ffrancoi yn Verdun. Yr un modd, rhaid ei fod o fantais i'r Rwsiaid ar eu ffrynt hwythau. Drwy'r ymosod. crybwylledig fe roddir gormod o waith i'r Germ ani aid allu anfon ohonynt gymaint o atgyfnerthion ag o'r blaen i'r lleoedd hynny, ac amlheir y pwyntiau peryglus iddynt*. A diau yr estynnir llinell yr ymosod yn y Gorllewin yn fuan. Ymddengys yn bur sicr, bellach, oin bori yn drech na'r Ellmyn mewn gnnau mawr, ac yn nifor ein dynion. Ond clywsom gan un a gafodd gyfle da i wybod fod y gelyn yn well allan o lawer na ni mewn machine guns. Os y ni,yw'r trechaf mewn magnelau mawr, pahflm na yrrid y gwrth- wyncbwyr i redi--g ? Yr esboniad a roddir i yw fod eu daeargelloedd mor dwfn, cadarn, a chelfydd, fel nad yw'r pelenni ond megis yn torii ar y to, heb chwalu y llochesfeydd. Ond pan ruthra traed-fihvyr y Cynghreiriaid ymlaen, daw'r Ellmyn i fynv i droi'r machine guns arnynt. Gallwn fod yn bur sicr fod pob canllath a enillir gennym, mewn eanlynsad, yn c-ostio'n ddrud iawn inni mewn dynion. Pe ceid y gelyn allan i fam ago mi xm waith, y gred gyfEwiinol yw y gellid ei wthio'n ol n gyflvm. Fel y mae petliau ar hyn o ymddengys i ni fod dau beth yn vie am y sef\llfa yn Ffrainc ynvmpeth. na all« n ddwgwyl exicil cyflym .y gelyn; a phetlx arall, sicrach na hynny. na an y gelyn dorri tr-wy rengau'r Cvnghreir- iaid. Mae'r Rwsiaid, hyd yn hyn, mewn inannau, yn gwthio'}'gtJyn yn ol yn gyflym onrl rhaid cofio bod yr ymladd yn y Dwy- rain yn iv,y ar diroedd agored. Diau fod y Gorllewin yn disgwyl llawer oddiwrth v Dwyrain, ac mae'r li- n a wneir yn v naill. ynhelp i'r llall o'r ddau ti I. Un o'r ellennau mwyaf ffodus yn ein sefyllfa ni .y w fod y Cynghreiriaid, erbyn hyn. yn deall ei gilydd ac yn cydweithio. C)s araf y symudir yn Ffrainc, iia, ohollwn ein liyder amyneddgar. a c-hofiwix bod pob gwth a wneir ymlaen yn costio llawer o fywydau, yr hyn, mae'n dda gennym feddwl, nad yw'r Cadfrid.ogioxx Prydeinig am ei wastraffu. Pan dxxeddom j; golli'n hamynedd, taflwn olwg dros restr y lladdedigion a'r a chofiwn hefyd fod cylcli yr ymosod yn tynliaii yn sicr, os yn araf, am y geh nion.

Trem III— - Y Drydedd Fiwyddyn.

Advertising