Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

I 0 Big y f5 Heifiad.

[No title]

News
Cite
Share

TEML CWALIA, EDGE LANi.-No Fawrtk yr wythnos ddiweddaf, pasiwyd i anfon Ilythyr.o.gyi- ymdeimlad a Mr. a Mrs. Grjffiths, Gladstone JUad, yn eu profedigaeth chwerw o golli eu mab, y Private Hywel Griffiths. Cyfarfu a'i ddiwedd yn Ilfritinr., Gorffcnnaf i. Bu'n aelod gwasanaethgar iawii • Bead, Gwalia. Cafwyd pianoforte solo gan 7 Ckvker Phyllis Edwards can, Don't forget yotif inaikef, tAff y Chwaer Katie Jones cystadleuaeth atelp ewes- tiynau Ysgrythyrol,—beirniad, Chwaer Eraaa, Botanic Road goreu, y Chwaer Dora Jones., Can, rr bogyn yn gyrru'r ivedd, gas y Br. Griffith Davies. Adroddiad, Mae Cymru eto'n fytc, gan y Chwaer Dora Jones. Ymwelwyd a'r Deml gan y Br. Eddie Evans, yr hwn sydd ar hyn o bryd gyda'r fyddin ynGraat- ham; cafwyd gair ganddo. Croesawyd ef gan 3' Brodyr Griffith Davies, Henry Daviee, John Owen, a'r Parch. D. Jones hefyd cafwyd pianoforte solo gan y Br. Eddie Evans. LJywyddwyd gan y cyn-B.D. y Parch, D. Jones. Cyfeiliwyd gan y Chwaer Lily Edwards.-Cymraes. I-IOLLI' WOOD. -Y Sadwrn cyn y diweddaf, cafodd Ysgol Sul y tie hwn eu treat blynyddol. Y man dewisol eleni ydoedd Conny Castle, lie prydferth a dymunol, yn sefyll ar ucheldir y tuallan i dref boblog a phrysur Oldham. Parr.i'r olygfa o'r Castell inni feddwl am ambell ranbarrh o Gymru, nes codi hiraeth ynom am ein hen wlad annwyl, a gwelid mynyddoedd swydd Efrog yn ymgodi yn y pellter. Cafwyd tyw- ydd o'r fath fwyaf hyfryd, yr haul yn gwenu'n siriol, 3, r h au I yn gwenu'n siriol, ac awelon balmaidd yn dod oddiar y bryniau cyfagos, nes creu ieuengrwydd ysbryd a hoenusrwydd corff ym mhawb. Eisteddodd naw deg namyn un i fwyn- hau'r arlwy ragorol oedd wedi ei darparu. Treuliwyd gweddill y dydd i ymddifyrru mewn chwarae di- niwed, a hyfryd gweld pob oed yn ymdaflu iddo mor eiddgar. Ychwanegid yn fawr at fwynhad a difyr- wch y dydd trwy gael gyda ni nifer o Gymry ieuaiac mewn khaki, a cheisiwyd anghofio yr ornes greulawa sydd ar y Cyfandir. Ar gais perchenogion y Ue-y wraig, fel y deallwn, yn Gymraes—canwyd amryw emynau Cymraeg dan arweiniad Mr. Willie Hugk es gyda hwyl ac eneiniad, a hynny er mawr fwynhad y Saeson. Yr oedd yr holl drefniadau dan otal Md. Edward Hughes a John Evans.-Celt. Bore dydd Mercher, y 26am o Orffennaf, ymg y 2. 6 a i n o Or ffcnna f yag nghapel y Bedyddwyr, Balliol Road, priodwycl Mr. John R. Williams a Miss M. Jones, a'r gweinidog Pedr Hir yn gweinyddu. Brodor o Fangor yw Mr. Williams, lie y derbyniodd addysg o radd uchel. Electrician yw wrth ei alwedigaeth, a phrysur iawn yw yn cyflenwi llongau at wasanaeth yLlywodraeth 1 phob darpariadau trydanol. Mynnodd er hyany gael egwyl i briodi. Merch Mr. Owen Jones, Garfield Street, Bootle, yw Miss Jones, neu'n hytrach Mrs. Williams erbyn hyn. Hir y bydd cof amdani yn. Nrama Owain Glyndwr yn actio fel Clovis yn dra effeithiol. Mr. Williams yntau oedd Dafydd Gam yn y ddrama honno. Mr. Wm. Williams, brawd y priodfab, oedd y gwas priodas, a Miss Jenny Jones, chwaer y briodfcrch, oedd y forwyn, a'r tad yn rhoddi y ferch. Ar ol y gwasanaeth cafwyd brecwest, danteithiol yn Garfield Street, a chafwyd amser difyr wedyn cyn i'r par dedwydd gychwyn i Gymru; y datgeiniad doniol, Mr. G. O. Davies, yn ei hwyl oreu; yn ei hnvyl oreu i ewythr y priodfab, sef y Gwr o Lynllifon, yn Ilawt arabedd, a phawb yn llawen ac yn dymuno i'r ddam a briododd hir oes a phob daioni. Duw yn rhwydd iddynt. PRIODAS.-Gorffennaf 26, yng nghapel Edge Lane, Lerpwl, gan y Parch. David Jones, y gweinidog, priodwyd John Edward Davies, unig fab Mr. John Davies, Thorpfield Road,Orrell, a Margaret Hannah unig ferch y diweddar Mr. Hugh Owen a Mrs. M. M. Owen, 33 Botanic Road, o'r ddinas hon. Cyflwya- wyd y briodferch gan ei brawd, Mr. E. G. Owea; Mr. David Davies, organydd capel M.C. Stanley Road, oedd y gwas priodas. Cadwyd neithior ya yr Yamen Cafe, Bold Street. Rhoddwyd y llwac- destynau arferol, a chafwyd anerchiadau gan y Parch. David Jones, Mri. E. G. Owen, David Dxvies, Mr. Morrell a Mr. Pickering, yn cynrychioli'r ffirm y mae'r priodfab wedi gweini ynddi ers 15 mlynedd. Hefyd, cymrwyd rhan gan Mr. J. Glyn Roberts. Oherwydd fod y teulu mewn galar ar hyn o bryd, gwaaed y briodas mor ddistaw a syml ag oedd modi. Yr oedd yr anrhegion yn gostus a lluosog. Ymadawetld y pk ieuanc, er treulio eu mis mel yn Westoa S. Mare, ynghanol y dymuniadau cynhesaf. Gwenau'r Nef a, fyddo amynt o hyn i ddiwedd eu taitli.-twilym Flrazo. PEEL ROAD.-Nos Saboth diweddaf, cyfeiriadd y Parch. R. W. Roberts, B.A., B.D., at fechgyn t'f eglwys sydd wedi colli eu bywyd yn y rhyfel. B. gair eisoes yn Y BRYTHON am y Preifat Ed. Hughes, a laddwyd ddeufis neu dri yn 01: ond yn yr yaadrech fawr ddiweddaf, syrthiodd y Preifat J. Arthur Joaes, (aelod yn Balliol Road, ond wedi ei fagu ya Ysgol Orrell), a'r Lance-Corp. T. Hugh Jones, Hornby Boulevard, unig fab Mr. a Mrs. Thos. Jones. Ym- unodd ef a J. Arthur Jones a'r fyddin ym Medi, 1914, a syrthiodd y ddau yr un adeg. Un aralljy gofidiwn ei golli yw'r Preifat J. Vaughan Roberts, 41 Cambridge Road yntau wedi ei fagu yn ein plith, ond ymaelod- odd rhvnv flnvyddyn yn ol yn, Stanley Road. Mae dau arall clwyfedig mewn ysbytai yn y wlad hon, sef Thos. J. Jones, 125 Balfour Road, a Dan Jones, Ocean Road Gwella'n raddol y mae'n blaenor ieu- engaf, Mr. O. H. Hughes, II Strathmore Road, Fair- field. Cadd ddamwain ddeufis yn ol, a bu'n gorwedd am wythnosau. Torrodd Mr. H. Eves, 27 Moore Street, ei goes tua'r un adeg, ac erbyn hyn barnodd y meddygon yn dda ei thorri i ffwrdd. Gorwedd yn y Northern Hospital, a gwellha cystal a'r disgwyliad. -Bryn.

Advertising