Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Hawliau Cymru a'r moddI i'w…

0 Lofft y Stabal.i' I-

YSUFELL Y BORDD

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

YSUFELL Y BORDD I f §fahj?ahion gogyier rr golofa hon i'w oyf- eiiio -PEDROG, 217 Presoot Road, Liverpool El-d.-Bu'r gynghanedd yn bur ystyfnig, oblegid gwrthodocld gymaint ag un linell gywir; ac mae'r odl yng anghywir-" bryd ddim yn cynghaneddu ag "aelwyd" a bwriwyd." Mynrnvch ei meistroli. Gyfraith Cynghanedd.—Ynghyicli ml a mlwl yr ydych mewn cyfraitli. Wel, mae gemiyf amryw resymaudros beidio adod i'r "liys (1) LIe ae (tau o" (tcloctoriaid ygyfraith" yn methu cytuno, ni feiddiwn i rhyngddynt. (2) Ni ddylai fod dadl ar y mater. (3) Gadawer i natur gael ei chwrs," sef yw hynny,—gadael pethau mai y crewyd hwynt ar y cyntaf. (4) 'Rwyf wedi anghofio'r pedwerydd rli eswn-i (5) Byddweh yn hogia' da 'n y fan yna. CvmeRAirwY.—GorffmnaJ, ?e (amseroi i awn), Hugh ?'?!'o? Jo??, Verdwn. I  RHYDYMAIN FORE HAF. UST y gwyr, am orchest gain,—a frolíweh Gelf orielau Llundain :—- Tirf oriel Natur firain Yw ('read myg Rhydymain 1 PEDROO. GORFFENNAF, 1916. ( Wrth i-odianwi,'r Morfa Mawr). j HENFFYCH Orffennaf, fismel yr liafall- Mwyth ywdy anadl, aphlemae'th donnau? Mwyn yciynv aros yma'n dy weiriau, A gweled cywain golud y caeau A hawdd yw diolch i Dduw y duwiau, Wnaeth nabl ehedydd, eithin a blodau, Am hafnos heb ddim ofnau,—am loniant Disyml lwyddiant, lie nid oes ymladdau. EIFION WYN BREUDDWYD Y MILWR. I Is tesog haul Refin, Mown gwlad anghynefin, Daeth dwyawr o wylio i ben 0 afael dyletswydd, Mi gerddais yn ebrwydd, Am seibiant i gysgod hen bren. 'Roedd a,wel a blodau Yn byw ar ei gangau, A chan lanwai'r brigau i gyd A denwyd fi i huno, A difyr freuddwydio— Anghofiais gymhelri y byd. Mi groesais y moroedd I gartre'r m yiiydcloedd,, A nentydd bach bywiog y Glyn A chefais fath bleser, Yn treulio fy amser, Ym mhentref fy,mebyd, Gwyufryu. Yng nghwmni cvfeillion, A'r parau cariadon, Y rhodiwn yn rhydd ar fy hynt Hyd lwybrau gwyrddlekuon A phrydferth gopaon, Y Steddfod a'r Boncyn fel cynb. Hen yrddi mawr y cliwarel Adseinient yn uchel, A'u swn fel peroriaeth i'm clyw Ac fel y dyneswn At lannerch a hoffwn, Mi glywais orchymyn ein Llyw,- Next Relief Deffroais, Fy ngwynfyd a gollais, A'r breuddwyd ddiflannodd i "gyd Dryll, bidog, a phylor, Rhaid gwylio yn rhagor A chofiais drybini byd. R.W.F., yr Aifft. Pte. TOM ROBERTS. AT DDUvV I 0, anweledig Dad, Rho nerth i'n hannwyl wlad I'th gam Di 'Does ond Dy Hunan mawr I'n noddi ar bob awr, Ar for a daear lawr, 1 0, caiw ni Y cyfnewidiol fyd Sy'n ceisio dwyn ein bryd Duw, gwared ni; (4weledig betha-Li Ilawr, Sioinedig ynt bob awr, 0, cadw Brydain Fawr I'th garu Di. Boed ysbryd Dwyfol hedd Yn peri fod y cledd Yn mynd i'r wain; Doed pobloedd o bob gwla<1 I garLI, r Dwyfol Dad, Nes ymlid pob rhyw frad ¡ Drwy'r nefol sain. I Mae egwydd orion Crist, I I newid gwledydd. trist., Sy'n aw r mewn poen Yn fuan delo'r dydd Pan fyddo'r byd yn rhydd, A phawb yn deulu'r ffydd, Drwy waed yr Oen. W. S. OWEN (Gwilym C'ybi). o-

I AR GIP. I

Advertising