Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Trem IV -Gwyl y Banc Awst.

Eln Conødi ym Mancsinion.

Clep y Clawdd sef Clawdd Offa

Advertising

Heddyw'r Bore

News
Cite
Share

Heddyw'r Bore sef bore dydd, Mercher. GALW E DIG Y CITY TEMPLE.—Y mae Eglwys y City Temple, Llundain, wedi, anfon galwad. i'r Parch. J. Fort Newton D.Litt., Cedar Rapids, Iowa, America, i'w bugeilio, yn ddilynydd. i'r Parch. R. J. Camp- bell. Y SHONI PENDERF YNOL.~Ar waetli af dymuniad y Llywodraeth, ac apel daer y Gwir Anrhyd. Wm. Abraham, A.S. (Maboti), y mae ugain mil o lowyr y De wedi penderfynu cymryd deuddydd o egwyl yr wythnos nesaf. Gwrpengryf yw Shoni ac unwaith v (,o(i o'i wrychyri, efe'i hun all ei ostwng, ac nid neb arall. YSMALDOD Y BRAGWR.— Mewn cyf- arfod o gwmni brag Barclay Perkins yn Llun- dain ddydd. Linn diweddaf, sylwodd y cadeir- tydd fod y Llywodraeth yn mynd a 16 /6 allan o bob punt o elw a wnelai'r cwmni ac ebe un o'r eyfranr!dalwvr Pan ddarllenais yr adrod.diad blynyd.dol, "methais a mynd i'r eglwys gan fod fy nerves mor ddrwg." Masnach yw'r Fasnach Feddwol sydd vn nvlu teimladau moesol y sawl sydd ynglyn a hi. nes y maent yn medru ysmalio'n ddibris am y pethau mwyaf eysegredig. COLLI A DIAL EI LLID.-Pan oedd Germani'n treisio a llofruddio ar bob llaw ar ddechreu'r rhyfel, y syniad y pryd hwnnw ydoedd. ei bod hi'n gwneud hynny am ei bod. hi'n teimlo'n bur ddiogel mai hi oedd i drechu ond pan y mae hi hed d yw'n llofrudd- io Capt. Fryatt, ac yn cyflawni barbareidd- iwch mor ddieflig, y syniad. ydyw ei bod. hi'n gwneud hynny yn ei llidiowgrwydd dialgar am ei bod hi'n gweld mai mynd i golli y mae hi 1 I Y WERDDON ANNIDDIG.-Y niao Mr. H. E. Duke, K.C., A.S., wedi cael ei benodi'n Brif Ysgrifennydd y Werddon. Undebwr ydyw ond yn caru'r Gwyddelod a'i holl galon, ebe'r gohebyddion gwvbod pob peth ym mhapurau Llundain. "❖■ BORD a RON LLANIDLOES.— V nuie'r Gymraeg yn debyg o fyw yn Llanidloes er gwaethaf y owhl, canys y mae Rhagluniaeth wedi gofalu fod. tri Meirionn wr selog wedi cael eu bwrw yno i fyw. Y mae Bord Gron i'w ffurtio, ac i gyfarfod y gaeaf nesaf yn nhy Mr. Bowen, gwr mwyn a llengar o Dywyn sydd yno'n station master, ac yn byw yn yr un ty ag y byddai Ceiriog yn byw ynddo pan oedd yntau'n llenwi'r un swydd yn y dref. Y ddau Feirionnwr arall yw Mr. J. E. Jones, y canwr penhillion hysbys Dde a Gogledd Cymru, sy'n athro yn un o ysgolion yr ardal a'r Parch. Edward Evans, Llangurig (Briton Ferry cyn hynny) a grug Plunlumon yn ffagILL a iiiv-nd. ar dAn wrtli i Gymro morboeth hasio. Plf T rDYJjTR DTN ?—Syndod mawr y wlad heddyw'r bore (ddydd Mercher) ydoedd gweld fod Mr. Lloyd George wedi dwyn mesur gerbron Tv'r Cyjffredin ddoe i drefnu cylynnY court martial ar un o swyddogion uchel Swyddfa Rhyfel, a gyhuddir o droseddau difrifol iawn ynglyn a'r Fyddin. Dyna destyn siarad Llundain a'r wlad, ac yn amlwg fod Mr. Lloyd George yn dechreu cael o hyd i bethau. tt Gwerth ystad y diwed.d.ar Barcli. Wm. Jenkins, rheithor Llangristiolus, Mon, yd- oedd £ 3,941. Y mae'r Parch. Isaac Parry, Colwyn Bay-ac sydd newydd orffen ei gwrs yn y Bala-wedi cael galwad i fllge'lio eglwys M.C. Caersalem, Fflint. Y mae'r Sergt. J. Bentley, R.E., Trevor, Llan- I gollen, wedi ennill y D.C.M. yn y rhyfel. Lladdwyd y Preifat J. Morris Jones (mab Mr. a Mrs. Morris J. Jones Bradford House, Bala) yn y rhyfel Gorffennaf 24. Yr oedd yn ddwy ar hugain oed, ac yn y bane yn Hereford cyn ymuno.

Advertising

1 I- -....-Trsm III—Ennill,…