Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Trem IV -Gwyl y Banc Awst.

Eln Conødi ym Mancsinion.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Eln Conødi ym Mancsinion. Cenhadon y Sul Nesaf. Y; METHODlSTIAID OALFINAIDDJ Moss SIDE-10.30 a 6.30 Hugh Jones, Tyldesley PSNBI.ETOS—10.30, J 8 Roberts, 6 Cyfarfod Gweddí Harwoon ST—10.30. Cyfarfod Gweddi. 6, J S Roberts VICTORIA T>K—10.30 a 6, FARSWORTH—2-30 a <5 LEJOH—10.39 a 6 WARRINGTON—10.30 a Cyfarfod Gwcddi EAKTVEF-vTOWS—10.45 a 5,30, AAATON-NSDER-LYNB—10.45 a <5.30, SGLWY8 C NDEBOL ECCLEB-ll a 6.30, YR ANMIBYNWYR OHORLTON RD-IJ.30, M Llewelyn, 6.15, Owen Morris, Capetoiawr BOOTH ST-10.30, 0 Morris, 6.15, M Llewelyn QUEER'S ROAD—10.30 a 6.15, Cyfarfod Gweddi LD DUNCAN ST, 8ALFORD-1O.30 a 8.15, Cyfarfod Gweddi HOIUSWOOD—10.30 a S.15, J Morris, Salford Y WESLEAIP 'DEWI Sast—10.30 a a, HOREB-IO.30, J E Roberts, 6, D R Rogers Smosr—10.30, G Tibbott, 6, J E Roberta BHATOAH—2.30 D R Rogers, 6.30, OALFARIA—10.30, D R Rogers, 6, WUSTE-10.30, 6-30, G Tibbott i BED YDDWYB tjp. MJCDLOOK ST.-10.30 a 6 J H Hughes LONG SIGHT—10.30 a 6 30, ROIlI,s LlNE, SUTTON-10.30 a 5.30 CROESFR GLYN.-Un arall a laddwyd yn Ffrainc wrth ymladd tros ein gwlad yw Rd. Powell, Russell Street. Brodor o Ben- maen mawr, ac un o fechgyn capel Cliorlton Road. Mor hoff ydym o frwr-'lltn onwau ein mHwyr ieuainc ag aoclolily ac y mae hynny'n anrhydedd mawr i'w coffadwriaetli ac yn gysur cryf i'w perthynasau a'u cyfeill- ion. Wrth i'r Saeson fynegi am y rhai sydd yn cwympo, dywedant yn barhaus, died a glorious death. Ni allaf yn fy myw weled y glorious yn yr ystyr ddaearol a roddant hwy iddo. Na, rnae'n rhaid i feddwl Cymro geisio croesi ffin y byd yrna i freuddwydio am fv.l arall cyn y gall ddirnad gwir ystyr y died a glorious death. GWELY Y G WELLHAD.—-Par.-wi iawn ydym i gydnabod cydymdeimlad a chlwyfed- igion. Pwy bynnag a wyr am y cyfryw, anfonwch airyma 0 blegid siriolir ell hysbryd wrth ddeall eu hod yn cael eu cofio gan gy- hoedd gwlad. Daeth nodyn i law yn hysbysu fod Evan H. Williams yn glwyfedig ac \n gorwedd yn Yshyty Mile End, Llundain. Efe'n frodor o BorthdinoiVig, ac yn frawd i'r Parch. R. Williams, B.A., curad Llanllyfni. Cyn y rhvfel, bu'n amlwg iawn gyda'r Anni- bynwyr yn Booth Street, yn athro yn yr Ysgol Sul, ac yn arweinydd y Gobeithlu. Prysured dydd ei adferiad. PROFIAD TANLLYD.~Bu Howell P. Thomas yn gwneud ei ran yn yr ymladdfa fawr, ac ni chafodd niwed efe'n un o'r Gaiirawd Gymreig a dyma air oddiwrtho :— Mae'r ymosod yn brofiad. ofnadwy i fyned drwyddo, a'r rhan waethaf yw y disgwyl pryderus am y funud a'r gorchymyn i ruthro at y gelynion. Dywed ei fod yn y munud au enbyd hynny wedi anfonsaeth-weddi ddistaw i'r nefoedd, yr hon a atebwyd." Ychwanega Howell Thomas ei fod, pan ynghanol yr ym- gyrch fawr, wedi cyfarfod dau o'i gyfeillion, sef Yale Lloyd a Llew. Thomas, a chael ych- ydig ymddiddan a hwy. Yr oedd Lewis yno yn cynorthwyo igario'rclwyfedigionigysgod. Nid oes yn awr ond Howell i ddweyd yr hanes cwympodd y ddau arall, ac ni dder- byniodd y ddaear waed eu gwell. TYFU O'R GWRAIDD.-Ynglyn a gwasanaeth coffa yn ei eglwys yn Gorton, traethodd y Canon Edwards-Rees ei farn am weddio tros y marw. Mae'r rhyfel hwn, meddai, wedi atgodi'r hen arferiad, a barha- vvyd gan y Pabyddion yn unig ar ol y Diwyg- iad Protestanaidd. Mae ef megis i raddau yn cydweled a'r syniad, ac yn credu ei fod yn dod mor gyftredinol na wiw i neb geisio'i wrth- wynebu. Nid oes amheuaeth nad yw Pab- yddiaeth yn ennill mwy o nerth ti-wy'r rbyfel hwn nag a wna unrhyw gyfundrefn grefyddol arall. Trefnodd Rhagluniaeth rhyw genhad aeth i bob cyfundrefn, ac wedi i Babyddiaeth fynd trwy bair y puro yn nhan y Diwygiad yn yr 16eg ganrif cadwodd feddiant cyflawn o awdurdod defosiwn a chysegredigrwydd addoliad hyd y dydd hwn. Mae rhyw si barhaus yn y wlad fod Protestaniaid yn graddol golli'r hyn a fu'n feddiant ganddynt. Tybed, ar ol y rhyfel, y daw Pabyddiaeth a Phrotestaniaeth yn nes at ei gilydd ? Mae gormod o ddaioni yn aros yn y naill a'r Hall, a chawsai y byd lawer o les trwy gysylltiad agosach. Dichon mai'r gred o gymundeb rhwng eneidiau y meirw a'r byw, a'r gweddio ynglyn a hynhy, fydd yr athrawiaeth fawr a rymusa gychwyniad syniadau newydd ym myd crefydd y cyfnod nesaf. Clywsai y Parch. Wm. Thomas, Wilbraham Road, yn dweyd ei fod ef yn methu gweled, fel llawer o bobl, y bydd mwy o lewych ar ein crefydd ac ar ein hachosion crefyddol ar derfyn y rhyfel rhagor oedd cyn hynny, onibai fod rhyw ynni newydd yn cael ei gynhyrchu pan y mae'r Nhyfel yn myned yn ei blaen.

Clep y Clawdd sef Clawdd Offa

Advertising

Heddyw'r Bore

Advertising

1 I- -....-Trsm III—Ennill,…