Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

PT GOSTEG.

ortmiAOim. l.I -, ? ?IM" I

Gfhoeddwyr y I

Ffetan y Got.

Advertising

I AR GIP. I

Advertising

I -YS] AFELI Y BEIRDD-

News
Cite
Share

I YS] AFELI Y BEIRDD- I i f t'V"îH"1"Hoj.: ¡Õ'T oI,f.; bon !'w oy1- iirio PEDR.OG, 217 Frssoot R(tad", Liverpool Yr Y.!bl:Wf.-Ma,e'r llinell gyntaf ac olaf o'r englyn cyntaf yn gywir,- Neges wr yn agoshau,- A lKv-fryn o flaen llyfrau. Mae'r cyrcb a'r drydedd linell yn walius. Mae'r drydedd linell yn yr ail englyn yn gywir,- Sbonio'r daith yw gwaith y gwr. Mae gennych II ac I ar gyfer ei gilydd Yn y llinell olaf,— Lied rithia lywod raeth WT, Y cyrch a,'r llinell olaf sydd gywir yn y trydydd englyn. Mae'n eglur eich bod ar ben y llwyhr i gyfrinion y gynghanedd, ac wedi ei meistroli hi chwi a fynegvvch eich meddwl yn fwy cyson ac effeithiol. Gwyn Coll am A.-—-Testun gvir (..Ieilmng, end y gerdd ddim yn agos deilwng ohono, I "CJNMEL." I TRAIDD ergyd trwy ddu argel-y cam wed Ysgyrmin yng Nghinme] E ga achail go iiehel, Bendro yn,ban dyr y sel!—PKD*O«. I Cyfiwynedi-j i Mrs. Wm. Thomas, Seftm Pa,rk, TArervool, a roes drip i ddeillion I i'r wlad. WYNNED yw gwenau Y Gwanwyn rnwyn Acherddiadar 0 lwyn i LWyn Ond 0 i luoedd Y ddinas ddu, Dyw'r gwanwyn a'i gma Ond at-gof cu Hyd lwyhrau'r Galo., Angyles gu Geradodd yn cl awei I'r ddinas ddu A chwech ohonom Ganfu ynp-'h- y d, Heb gan nac atgof, I wynnu'n byd. Bygwyd ni'n IlaN-, eit Hyd iwybrau hud, Lie dawns yr awel Yn fel i gyd Arogl esmwyth Lili.au a rl-,Lo- Wynnant ein llwybrau- Heb lwyl) rau'r nos! Fe gilia'r gwanwyn A'i wenau mwy*, A thaw yr adar | Yn fieild y 'r llwya Ond byth ni chilia j Y nawnddydd ell A mel y garol O'm henaid i. Boed gwenau'r O hyd, o hyd, Ar Iwybrau'r Brydfertk Wynnodd fy myd Wybren ddigwmwl I'w llwybrau hi Fydd glesni gwanwy* Fy nghalon i. Ysgol y Deillion, T. M. JIOBRKML Hardman Street. YR YSGOL SUL. YSGOL yw hon sy'n esgyn-i wir xef Twr a nawdd rhag gelyn A dawn Duw i dynnu dyn Uwch ameu Ei orchyrnyn.J. R. MORRTS Y "GWRTHODWYR CYDWYBODOL." I (CyJlwyncdig i Eilir Aled). I CLEDO hir 1 Eilir Alwl--o rodder, Er heddweh, os mynned. Yn ei rhaib y fronwen red, Achos am waed mai syched. Gwarthus gweld llanciau'n gwrthod "-A Dros safon Cydwybod [sefy 11 Redd hunan yw hen ddaniod, Gwaedu Ner yw gwadu'i n6d.—• MITOWT YMADAWIAD Y PARCH. J. 8. I ROBERTS 0 EARN WORTH I YMADAWIAD ein gweinidog j A'r ddwy eglwys yma sy,— Dan eich gofal ers biynyddau, Fel cenhad wr Iesu cu. Methu credu y buasech Yn ein gad ael 'roeddym ini Erbyn heno y ffaith ydyw- Am ein gadael 'rydych chwi. Anodd torri y cysjlltiaa,-— Mynd a dyfod in. ein plith, Mor gartrefol a theimladwy Colli hyn fydd yn buy ch-i-, itit. Yn bregethwr cymeradwy, Ac fel bugail gofalus yw Dyma'm barn i fel henafgwr,- Wedi'ch galw dros Fab Duw. Ein dymuniad ichwi ydyw Gael blynyddau eto i fyw, A'ch bendithio mewn in odd amlwg I argyhoeddi dynol rvw. Yn dymtino yn dyrnhorol Pry nh awn hapus heb un clwy', A,'n aymuniad sydc1 i'r meibion- Duw yn nodrJJa iddynt hwy. Mae nhw'n deyd fod un peth arall Yn y symudiad debyg dd.od Parod yd wyf innau i gredu, A d ymuno i hynny fod. WILLIAM HUGHES (dros ei 80 oed) I CERBYD Y BRAGWR I CAR y poen mawr cur pen mil--yw yaol Gynwysiad ei grombil DaW twrw berw baril A hanes gwae yn ei agil. 26 Orlando Street, Joxx IE[vagme, I Booilet I TUSW 0 FLODAU'R AWEN, Er cof am y diweddar Gorporal E. Morumn Owen, Uth Batt., R. W.F.. Glan Aber, Morfet glv)yi'au yn EIJr'?:ll 8, 1916.- Efe, yn unig jab y gantores enwog Mrs. Morgan Owen, ac yn nai Lieu Madog. YN ei fedd mae Evie Owen,— Bedd. y dew r, mewn estron w lad. 1; Fflam gwroldeb losgai'i galon Dros iawnderau Cymru fad Eilun calon ei rieni, Atgo am ei euraid.d. wal It Eilw led df nod. i fy nhelyn. Wna im' wylo dagrau'n hallt. Cofi'r wyf ei ffarwel claf Oddiar riniog ty ei dad, Cyn ei fynd i wy neb an,s-au Yn jmgyrchoedd maes v gad Gryrn y gwron lanwai'i enaid, Dewrder dremiai yn ei wedd Prif arwvdd air" Evie vdoedd- Buddugoliaetl1, neu y bedd." Clywsom ef yn canu Cartref," Cyn ei nevvid am y gad, Ac fe erys swyn ei cslef Byth ar glust ei fam a'i dad Seren fore,"— ei hoff ernYn- Ganai nes gwefreid(lio'n bron Y mae atsain tannau'i delyn Ar ein clyw y funud hon. Magwyd ef wrth droei yr 8.11or Allor crefydd Mab y Dyn," Llyfr y llyfrau oedd ei Wylo ar ei ol mae Lleyn Cwsg yn dawel, gyfaill annw> l, Mewn estronol feddrod trist Allwedd drws dy weryd distaw Sydd. wrth wregj s Iesu Grist, JL orJa Nefyn MEGAN LLEYN.

Family Notices

Advertising

-0 Big y I0 ? y I i " -Lleifiad.…