Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

PT GOSTEG.

ortmiAOim. l.I -, ? ?IM" I

Gfhoeddwyr y I

Ffetan y Got.

Advertising

I AR GIP. I

News
Cite
Share

AR GIP. I Y mae Dr. R. Alun Rowlands, Bryngwran, M6m, wedi pasio arholiad terfynol M.D. Prifysgol Llundai*. Y mae'r Parch. Dr. Ritsborrow wedi cael ei orseddu'n Archesgob Pabyddol Caerdydd. Dirwywyd O. J. Roberts, The Hotel, Gwalchmai, Mon, ) f7 10 yn Llannerch y medd, ddydd Lima. diweddaf, am werthu a chaniatau gwerthu diod yn y ty ar oriaugwaharddedig a Mrs. James, Pen yBone, 42 am gymryd diod. Bu Mr. Wm. Roberts, LIyndy Isat, Beddgelert, farw'n bymtheg a thrigain oed. Yr oedd yn frawd i Syr T. E. Roberts, Caemarfon, yn dad Mr. D. Lloyd Robert*, Manceinion, ac yn flaenor hysbys gyda'r M.C Y mae Esgob Llaadwy, yr Esgob Mottyn (Pabaidd) ac amryw Ymneilltuwyr i siarad I mewn cyfarfod dathlu dwy flynedd y rhyfel yn yr Wyddgrug. Daeth tyrfa anferth ynghyd yn Llangollen ddydd I Mawrth yr wythnos hon 1 gladdu'r Preifat Wm. Davies, R.W.F., a fu farw o'i glwyfau yn y rhyfel; I a chyffelyb oedd angladd y Preifat Wm. Hanley, yr wn diwrnod, yn yr Wyddgrug, a pharti o fihryr « faracs Gwrecsam yno'n gwasanaethu. Un o'r angladdau mwyaf a welodd Caergybi en talm oedd angladd Capt. R. D. Roberts ddoe (ddydd Mawrth). Efc'n Lloyd's Agent yno ers ugaia mlynedd. "LIofruddiaeth wirloddol" oedd y ddedfryd ar gorff Dr. Glyn Jones, Llansawel, Sir Gaerfyrddin, tef yn erbya David Davies, mab fferna sydd yn y ddalfa

Advertising

I -YS] AFELI Y BEIRDD-

Family Notices

Advertising

-0 Big y I0 ? y I i " -Lleifiad.…