Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

PT GOSTEG.

ortmiAOim. l.I -, ? ?IM" I

Gfhoeddwyr y I

Ffetan y Got.

News
Cite
Share

Ffetan y Got. Cofied paxcb fo'n an/on i'r Ffetan mai dyma'r gair sydd ar ei genau:— NITHIO'F GAU A NYTHU'B GWIR. Ysbeilio Duw." At Olyqydd Y BRTTHOW SYR,—Kid mate? o journalism yw hwik, ae md peth i'w gyfarfod a gibes, fel yr eiddoch yn Y BRYTHOW cyn y diweddaf. Kid peth I ehwaith i dd adIeu amo mewn papur newydd. Gallasech adaei i'r araith yn y Convocation yn lionydd torri'r heddweh y galwech y fath syiW ar ran rhyw bapur Cymraeg an- enwatiol arall. Gallaswn innau anfon i'r Wasg atebiad i chwi, ond yr wyf yn sicr y dywed eich cydwybod mai gwell peidio yn ein cyflwi difrifol presennol fel gwiad. Mae gennyf fi fy hunan le pwysig i'w lenwi mewn bywyd, ac yr wyf yn ami iawn yn teimlo'n ddigon isel wrth feddwl am y cyfnf y rhaid i mi ei rodo 1 am fy 11 e cyfrifol. Fedy chwithau, mae gennych 1 e pwysig, ac yr wyf yn sicr eich bod yn ei gymryd yn ddifrifol fei gwaith y rhaid rhoi cyfrif amdano. Pa lesad i ddyn os ennill efe yr holl fyd a cholli ei enaid ei hun ?" Pedringeeh i gad air olygyddol bennaf y byd a cholli'ck enaid wrth ei chyrraedd, fel mabi Gymru ni theimlech yn hapus. Yrwyf yn eich aklnabod ond nid yn dda, a theimiaf yn sicr nad fatalist ydych, ac nad yn y byd hwn yn unig y gobeithiwch. Fel cyd- drafaeiiwr, ynteu, i wyddfod realiliet y byd sydd yn aros, erfyniaf yn ddifrifol arnoch i beidio a defnyddio eich safle bwysig i wneud gibes o fater mor bwysig ag ysbeilio Duw. Prun bynnag a ydyw yn ysbeilio ai peidio, gwyddoch fod Dadwaddoliad yn bwriadu symud eiddo mawr o .wasanaeth uniongyrchol Duw i wasanaeth y byd. Gwn innau, wrth reswm, y gellir d ad leu fod pob gwasanaeth d a yn wasanaeth 1 Dduw, yn uniongy rchol, a bod llawer o'r eiddo a roddir at wasanaeth union- gyrchol Duw yn mynd at y byd yn anunion- gyrcholo Ond gwyddoch mai chwarae yn anonest a geinau yw dweyd mai'r un gwas- anaeth yw'r ddau, ac anonestrwydd fel hyn sydd yn peryglu'r, enaid. DARLLENWR CYSON O'R BRYTH ON, [Y'mae liawermwy o gibe haerllug yn y tenn ysbeilio Duw nag cedd. mewn dim a ddywedasom ni amdano yn Y BKYTHOV. Pwy bynnag a'i bath odd, a phwy bynnag a'i defnyddio ar ol hynny, fel ddengys hwnnw fwy o eidoigedd dros eiddo materol ei eglwys nag o baroarwydd i gydnabod teimladau adibenion cydwybodol ei frodyr Ymneilltuol. Ni raid i chwi ddim ofni nac ocheneidio rhag ein bod yn anystyriol yr ydys mor ymsyniol o'n cyfrifoldeb-ac o'n tragwyddoldeb—a chwithau, ac wedi arfer cofio ein bod yn sgrifennu'r cwbl in the great Taskmaster"# Eye." Yrydych chwi yn cael rhyddid perffaith i ddodi a fynnoch yn eich pregeth, heb oddef i neb ymyrryd a honno yrydym ninnau am gael yr un rhyddid yn union iddooi'rhyn it farnwn yn oreu yn y papur. Fe wyddoch chwi pwy ydym ni, ond ni welsoch chwi'n ddaddvwedyd pwy ydych chwi. Pam yr ysbeiliasooli ni o'r hyn oedd ddyledus arnoch ?-Y GOL.].

Advertising

I AR GIP. I

Advertising

I -YS] AFELI Y BEIRDD-

Family Notices

Advertising

-0 Big y I0 ? y I i " -Lleifiad.…