Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

PT GOSTEG.

News
Cite
Share

PT GOSTEG. T Ped-Kar Portreiad.- Y j gwa i pwy oedd y fwalch direidus a roet bulpudyddion-y pedwar enwad mewn ffram englyn fel hyn ? 0 Scrapbook gwr iiiddai Bryn Derw, Coed poeth, y codwyd hwy Yr Anmbyn-:ti'r. fwr brnii uvch Gair y Bywyd.—srwr Yn gyrru'n farddord'vd jfngyrru'nfarddoni!yd; T mae ef yTi lffarn o hyd, Y Methodist. Distaw v dwed ei destyn,—a plieiw«k Tra phwysig yn canlyn Maith yw- y Methodyn- inn dcg yw nerth y drfi. Y Bedyddmr. Byso lais a doniol wr-o boe-th IW:r-, Bytii yn hidio ungwr Î Grymusteg am greu mwstwr, Dyn ar dan a naid i'r dwr. r Wes/tad. Dy. a'i ras yn dwyn rhysedd,—dyw«dwr Da ydyw ar gylchedd Achosa'i waith ChWyi i'w wedi, A blina bob tair blynedd. Ac e'r urn scrapbook y codwyd hw* hefytl :— 'Rwvf yn caru'r enw lei., I ac E ac S ac U: I am Iachawdwriaeth g4d4tfa, E am etifeddiaeth gref S am Sylfaen fawr safadwy, U am undeb gyda Duw, Sydd yn gwneud yr enw 101. Yn y Nef yn hardd ei liw. Mim Dafn !-Daw Uith Yr Hin /f#i y. Y BKYTKOM attaf, ac ynddi i-Hanes Wil Pen Lan yn cael codwm wrth ddrineo grisiau'r Llofft Stabal ac yntau wedi ei dal hi." 2-Araith Jac JÔI ar Dim Dafn ac ya amlwg fod gan Yr Hen Was feddwl Mchel anarferol o'r areithiwr. 3—Ond meddwl uwch fyth o Fari'r Forwya, canys y mae'r cyfeiriad ati yn y bennod hon mewn crom- fachau bob tro, sef yn ddwy fraieh amdani hi fel tae. Talhatarn.-Y mae'r Parch. R. Jone* (Trebor Aled). Ceredigion-un o blant ffriddoedd Hiraethog eyn ei fyned i'r De-wedi cyhoeddi trydydd argraagjd o'i lyfryn swllt net ar Daihaiarn. y bardd a'r Eistedd- fodwr, y chwedleuwr Vr dyn o'r byd. Ceir yma ddau lun ohono-y cyntaf pan yn ei afiaith a'i anterth, a'r Mall yn frith ei ben a dwysach lawer ei olwg. Elr dros ei gynyrchion, a dyfynnir enghreifftiau nodweddiadol •'i awen, o'i arabedd mewn stori ac atebiad, ac o'i ryddiaith sionc a ffri wrth lythyru a disjrifio Llundai* ac ya y blaen, y. D., Whitchurch.—Diolch ond bw adolygiad ar y gyfrol mewn HKYTHOM blaenorisl. Dislchw* am rager e Nodion o'r De. I Ar Ucbeldiroedd Mtinonydd.—Drwf genaytt fed oiji jeiod yn rhy fach i gael lie i'r gyfrw. Ap C batter ton.—Da chwi. ohebydd mwyc, peidiwch ag ymollwng 1'r fath besimistiaeth gyda golwg ar idyfodol yr hiL Y mae Hawer o wir yn a ddywed- wch oes, oes, ond mwy o wir lawer yn yr hyn a anghofiwch. Barnwch y byd oddiwrth ei bobl dda, 2c nid oddiwrth ei rai drwg. Y mae .n dyn :?awn a thrwyadl yn gryfach prawf dros mai'r Da iivdd wrth I fôny cread, ac mai Hwnnw a orfydd yn y diwedd. nag yw myrddiwn o ystrywgwn yn brawf mai'r Drwg a el a'r maen i'r wal. Credwcb yr un fath a TcBnyso* ym The Princess :— This fine old world of ours is a child Yet in the go-cart. Patience Grre it tiwe To learn its limbs there is a Hand that guides. A pheidiwch a meddwl fod yr lor wedi tafbi'r ffrwyn o'ilawa gadael i'i Caiser fwrw'i brentisiaeth ar lyw- 10'r byd. Ar ei gefn y bydd y ffrwyn honno gyda hyn, a'' garnau yntau'n cael lie yn yr haul wrth garlamu i'w golledigaeth. Nac oes, does yr un gair Cyrnraeg gwerth ei grybwyll am pessimist,—d]m ond rhyw lurgyn croes-o-gyswllt fel "gwaethafydd," na dder- bynnir byth rrohono'n gyflawn ad sd i seiat yr iaith. Haws gen i ydyw rhoddi Mr. o lfaen a'i alw'n Lla's ei Wep neu A'i ben yn ti biu. Szvn III szvn byd arall.-Nac oec, gennym -ddim yn erbyn credu fod twn y saethu i'w glywed yn y wlad tuaHan i Lundain a chyn beUed a Iwydd Warwick, o faes yr ymosod mawr yn Ffrainc yr wyth- nosau. hyn. Dywed un o ohebyddion y Brifddinas fod y iwn i'w glywed yn blaen ddibetrus ar y North Downs ac ond i chwi orvyedd ar y ddaear ei fod yn ddigon plaen iddo fedru gwahaniaethu rhwng own tii gwn gwahanol. Meddwl am Fyd Aral 1 yr eedd pob un a orweddodd felly, canyg dyna effaith pob swn arswydus ar bawb i raddau mwy neu lai. Chwi gofiwch am yr ias ddieithriol a gripiai drosoch ers talm y funud y clywech glec taran i ddweyd fod y fellten farnol yn eich ymyl. Fe ddywedai Mr. Lloyd George yn Eisteddfod Bangor y Uyi^Btld y clywai swn ugydjon o Ypres yn ei dy yn Walton Heath a diau fod hynny'n fflamio'i enaid i gael pea y gelyn dan ei gesail.

ortmiAOim. l.I -, ? ?IM" I

Gfhoeddwyr y I

Ffetan y Got.

Advertising

I AR GIP. I

Advertising

I -YS] AFELI Y BEIRDD-

Family Notices

Advertising

-0 Big y I0 ? y I i " -Lleifiad.…